Giáo án Tập đọc Lớp 4 - Tuần 26, Bài: Ga-Vrốt ngoài chiến lũy - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Đọc đúng: Ga-Vrốt, Ăng - giôn - la, Cuốc - phây - rắc.

- Đọc trôi chảy toàn bài ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu.

- Đọc diễn cảm toàn thể hiện giọng đọc phù hợp với từng nhân vật trong truyện.

2. Kỹ năng:

- Hiểu nghĩa các từ ngữ: chiến luỹ, thấp thoáng, thiên thần, ú tim.

- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga - Vrốt.

3. Thái độ:

- Giáo dục học sinh lòng dũng cảm.

II. Đồ dùng chuẩn bị:

- GV: Phấn màu, tranh minh hoạ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx3 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tập đọc Lớp 4 - Tuần 26, Bài: Ga-Vrốt ngoài chiến lũy - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Tập đọc Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 26 Tiết : GA - VRỐT NGOÀI CHIẾN LUỸ Mục tiêu: Kiến thức: Đọc đúng: Ga-Vrốt, Ăng - giôn - la, Cuốc - phây - rắc. Đọc trôi chảy toàn bài ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu. Đọc diễn cảm toàn thể hiện giọng đọc phù hợp với từng nhân vật trong truyện. Kỹ năng: Hiểu nghĩa các từ ngữ: chiến luỹ, thấp thoáng, thiên thần, ú tim. Hiểu nội dung bài: Ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga - Vrốt. Thái độ: Giáo dục học sinh lòng dũng cảm. Đồ dùng chuẩn bị: GV: Phấn màu, tranh minh hoạ. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Đọc bài: "Thắng biển" - Gọi 2 học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi về nội dung bài -> GV nhận xét - 2,3 HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b) Dạy bài mới: 10’ Luyện đọc : - Đọc nối tiếp đoạn - Luyện đọc theo cặp - Đọc toàn bài, đọc chú giải - Gọi 3 nhóm học sinh đọc: 3 đoạn - Đọc mẫu, và nêu cách đọc - HS đọc theo cặp - 2 HS đọc toàn bài, - 1 HS đọc chú giải - HS theo dõi 10’ Tìm hiểu bài: Đoạn 1: - Nhặt đạn... - Vì em nghe thấy.... không còn... => ý 1: Lí do Ga - Vrốt ra ngoài chiến luỹ - GV yêu cầu HS đọc đoạn 1 Hỏi: - Ga - Vrốt ra ngoài chiến luỹ để làm gì? - Vì sao cậu bé lại ra ngoài chiến luỹ trong lúc mưa đạn -> GV nhận xét đưa ý 1 - 1 HS đọc đoạn 1 - Gọi 2, 3 HS trả lời - 1, 2 HS nêu ý 1. Đoạn 2: - Bóng cậu bé thấp thoáng dưới làn mưa đạn ... => ý 2: Lòng dũng cảm của Ga - Vrốt - GV yêu cầu HS đọc đoạn 2 - Hỏi: Những chi tiết nào thể hiện lòng dũng cảm của Ga - Vrốt?. => GV nhận xét và đưa ý 2 - 1 HS đọc đoạn 2 - 2 HS trả lời câu hỏi Đoạn 3: - Vì chú bé không sợ chết.......... => ý 3: Ga - Vrốt như một thiên thần => Nội dung bài: Bài văn ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga .... Vrốt - GV yêu cầu HS đọc đoạn 3 Hỏi: Vì sao tác giả nói Ga - Vrốt là một thiên thần? => GV nhận xét và đưa ý 3 - Gọi 2, 3 hs nêu nội dung bài => GV nhận xét - 1 HS đọc đoạn 3 - HS thảo luận trả lời - 1,2 HS nêu ý 3 1,2 HS nêu 8’ Đọc diễn cảm - Học thuộc lòng - GV hướng dẫn đọc diễn cảm - Đọc đoạn văn đã chọn - Đọc toàn bài - HS thi đọc theo phân vai - 2,3 nhóm thi đọc 5’ 3. Củng cố – Dặn dò: - GV nhận xét giờ học - Dặn dò HS bài sau: "Dù sao trái đất vẫn quay " - Lắng nghe

File đính kèm:

  • docxgiao_an_tap_doc_lop_4_tuan_26_bai_ga_vrot_ngoai_chien_luy_na.docx
Giáo án liên quan