Giáo án Thể dục Lớp 6 - Bài 3-20 - Nguyễn Văn Thông

I- MỤC TIÊU

- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu HS tập hợp đúng chổ, nhanh và trật tự.

- Làm quen với đứng nghiêm, đứng nghỉ. Yêu cầu thực hiện động tác theo khẩu lệnh ở mức cơ bản đúng.

- Ôn trò chơi ''Diệt các con vật có hại''. Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.

II- ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN.

 Trên sân trường , GV chuẩn bị còi

III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

1. Phần mở đầu. ( 5 phút)

- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút )

- Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút)

- Giâm chân tại chổ theo nhịp 1-2 ( 2 phút)

2. Phần cơ bản. (20 phút)

- Ôn tập hàng dọc , dóng hàng

Lần 1: GV chỉ huy sau đó cho học sinh giải tán

Lần 2,3: Lớp trưởng điều khiển GV giúp đở , uốn nắn.

- Tư thế đứng nghiêm : Học sinh thực hiện từ 2 -3 lần . Xen kẽ giữa các lần hô '' Nghiêm.'' GV hô ''Thôi!'' để HS đứng bình thường . Chú ý sửa chữ những động tác sai cho HS.

- Tư thế đứng nghỉ: Học sinh thực hiện từ 2 -3 lần. GV chú ý sửa chữa , uốn nắn cho các em

- Tập phối hợp: Nghiêm, nghỉ : 2-3 lần

- Tập phối hợp: Tập hợp hàng dọc , dóng hàng, đứng nghiêm , đứng nghỉ ( 2 lần).

 GV cho HS giải tán , sau đó hô khẩu lện tập hợp, dóng hàng , đứng nghiêm , nghỉ. GV nhận xét ,HS giải tán để tập lần 2.

 

doc34 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 08/06/2022 | Lượt xem: 359 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Bài 3-20 - Nguyễn Văn Thông, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : Ngày dạy : Bài 3 Đội hình đội ngũ - trò chơi I- Mục tiêu Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu HS tập hợp đúng chổ, nhanh và trật tự. Làm quen với đứng nghiêm, đứng nghỉ. Yêu cầu thực hiện động tác theo khẩu lệnh ở mức cơ bản đúng. Ôn trò chơi ''Diệt các con vật có hại''. Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động. II- Địa điểm , phương tiện. Trên sân trường , GV chuẩn bị còi III- Nội dung và phương pháp lên lớp Phần mở đầu. ( 5 phút) Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút ) Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút) Giâm chân tại chổ theo nhịp 1-2 ( 2 phút) 2. Phần cơ bản. (20 phút) - Ôn tập hàng dọc , dóng hàng Lần 1: GV chỉ huy sau đó cho học sinh giải tán Lần 2,3: Lớp trưởng điều khiển GV giúp đở , uốn nắn. - Tư thế đứng nghiêm : Học sinh thực hiện từ 2 -3 lần . Xen kẽ giữa các lần hô '' Nghiêm...'' GV hô ''Thôi!'' để HS đứng bình thường . Chú ý sửa chữ những động tác sai cho HS. - Tư thế đứng nghỉ: Học sinh thực hiện từ 2 -3 lần. GV chú ý sửa chữa , uốn nắn cho các em - Tập phối hợp: Nghiêm, nghỉ : 2-3 lần - Tập phối hợp: Tập hợp hàng dọc , dóng hàng, đứng nghiêm , đứng nghỉ ( 2 lần). GV cho HS giải tán , sau đó hô khẩu lện tập hợp, dóng hàng , đứng nghiêm , nghỉ. GV nhận xét ,HS giải tán để tập lần 2. - Trò chơi : '' Diệt các con vật có hại '' 5 phút Giáo viên cho học sinh chơi theo đội hình vòng tròn. Có thể phạt những em ''diệt nhầm'' con vật có ích. 3. Phần kết thúc (5 phút) HS giậm chân tại chổ, đếm to theo nhịp 1-2 Giáo viên hệ thống bài học GV nhận xét giờ học, tuyên dương những tổ , cá nhân tốt, nhắc nhở những học sinh còn mất trật tự . Giao bài tập về nhà (Ôn lại động tác nghiêm , nghỉ) Tuần 4 Ngày soạn : Ngày dạy : Bài 4 Đội hình đội ngũ - trò chơi I- Mục tiêu Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ. Yêu cầu HS tập hợp đúng chổ, nhanh và trật tự, trật tự và kỉ luật hơn tuần trước . Học quay phải , quay trái . yêu cầu biết nhân biết đứng hướng quay Ôn trò chơi ''Diệt các con vật có hại''. Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động. II- Địa điểm , phương tiện. Trên sân trường , GV chuẩn bị còi III- Nội dung và phương pháp lên lớp 1.Phần mở đầu. ( 5 phút) Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút ) Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút) Giâm chân tại chổ theo nhịp 1-2 ( 2 phút) 2. Phần cơ bản. (20 phút) - Ôn tập hàng dọc , dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ Lần 1: GV chỉ huy sau đó cho học sinh giải tán Lần 2,3: Lớp trưởng điều khiển GV giúp đở , uốn nắn. - Hàng dọc: Học sinh thực hiện, GV nhận xét sửa chữa - Đứng nghiêm : Học sinh thực hiện từ 2 -3 lần . Chú ý sửa chữa những động tác sai cho HS. -Đứng nghỉ: Học sinh thực hiện từ 2 -3 lần. GV chú ý sửa chữa , uốn nắn cho các em * Quay phải, quay trái. Trước khi quay GV cho HS định hướng sau đó mới quay( Chưa yêu cầu kĩ thuật) - Tập phối hợp: Tập hợp hàng dọc , dóng hàng, đứng nghiêm , đứng nghỉ , quay phải, quay trái. ( 2 lần). GV cho HS giải tán , sau đó hô khẩu lện tập hợp, dóng hàng , đứng nghiêm , nghỉ. GV nhận xét ,HS giải tán để tập lần 2. - Trò chơi : '' Diệt các con vật có hại '' 5 phút Giáo viên cho học sinh chơi theo đội hình vòng tròn. Có thể phạt những em ''diệt nhầm'' con vật có ích. 3. Phần kết thúc (5 phút) HS đứng vỗ tay và hát Giáo viên hệ thống bài học . Kiểm tra một vài HS. - GV nhận xét giờ học, tuyên dương những tổ , cá nhân tốt, nhắc nhở những học sinh còn mất trật tự . Giao bài tập về nhà (Ôn lại động tác nghiêm , nghỉ) Tuần 6 Ngày soạn : 28/9/2008 Ngày dạy : 30/9/2008 Bài 6 Đội hình đội ngũ - trò chơi I- Mục tiêu Ôn một só kĩ năng đội hình , đội ngũ. Yêu cầu HS thực hiện nhanh ,trật tự và kỉ luật hơn tuần trước . Học dồn hàng , dàn hàng. Yêu cầu biết và thực hiện được mức cơ bản đúng. Ôn trò chơi '' Qua đường lội''. Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động. II- Địa điểm , phương tiện. Trên sân trường , GV chuẩn bị còi , sân chơi. III- Nội dung và phương pháp lên lớp 1.Phần mở đầu. ( 5 phút) Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút ) Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút) Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc 40m 2. Phần cơ bản. (20 phút) - Ôn tập hàng dọc , dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái Lần 1: GV chỉ huy sau đó cho học sinh giải tán Lần 2,3: Lớp trưởng điều khiển GV giúp đở , uốn nắn. - Học dàn hàng, dồn hàng GV vùa giải thích , vừa làm mẫu, sau đó cho HS tập. Xen kẽ giữa các lần tập, GV nhận xét bổ sung thêm những cđiều HS chưa biết hoặc chỉnh sửa những chổ sai . Nhắc HS không được xô lấn , chen đẩy nhau - Trò chơi : '' Qua đường lội '' 5 phút Giáo viên cho học sinh chơi và nhắc HS không được chen lấn xô đẩy nhau. 3. Phần kết thúc (5 phút) HS đứng vỗ tay và hát Chơi trò chơi hồi tĩnh. Giáo viên hệ thống bài học . Kiểm tra một vài HS. GV nhận xét giờ học, tuyên dương những tổ , cá nhân tốt, nhắc nhở những học sinh còn mất trật tự . Giao bài tập về nhà . Tuần 7 Ngày soạn : Ngày dạy : Bài 7 Đội hình đội ngũ - trò chơi I- Mục tiêu Ôn một só kĩ năng đội hình , đội ngũ. Yêu cầu HS thực hiện nhanh ,trật tự và kỉ luật . Học đi thường theo nhịp 1- 2 hàng dọc Yêu cầu biết và thực hiện được mức cơ bản đúng. Ôn trò chơi '' Qua đường lội''. Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động. II- Địa điểm , phương tiện. Trên sân trường , GV chuẩn bị còi , sân chơi. III- Nội dung và phương pháp lên lớp Phần mở đầu. ( 5 phút) Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút ) Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút) Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn và chơi trò chơi ''Diệt các con vật có hại''( 3 phút) 2. Phần cơ bản. (20 phút) - Ôn tập hàng dọc , dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái Lần 1: GV chỉ huy sau đó cho học sinh giải tán Lần 2,3: Lớp trưởng điều khiển GV giúp đở , uốn nắn. - Ôn dàn hàng, dồn hàng HS tập, xen kẽ giữa các lần tập, GV nhận xét bổ sung thêm những cđiều HS chưa biết hoặc chỉnh sửa những chổ sai . - Đi thường theo nhịp1- 2 hàng dọc . GV hướng dẫn các em bước chân trái trước, bước đúng nhịp 1-2 . Tay các em vung tự do. * Cả lớp tập hợp hàng dọc , dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, dàn hàng , dồn hàng( GV đánh giá nhận xét từng HS - Ôn trò chơi : '' Qua đường lội '' 5 phút Giáo viên cho học sinh chơi và nhắc HS không được chen lấn xô đẩy nhau. 3. Phần kết thúc (5 phút) HS đứng vỗ tay và hát Giáo viên hệ thống bài học . GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà . Tuần 8 Ngày soạn : 13 / 10 / 2008 Ngày dạy : 14 / 10 / 2008 Bài 8 Đội hình đội ngũ - thể dục rèn luyện tư thế cơ bản I- Mục tiêu Ôn một só kĩ năng đội hình , đội ngũ. Yêu cầu HS thực hiện nhanh ,trật tự và kỉ luật , chính xác Làm quen với tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay về phía trước. Yêu cầu tbhực hiện ở mức cơ bản đúng Ôn trò chơi '' Qua đường lội''. Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động. II- Địa điểm , phương tiện. Trên sân trường , GV chuẩn bị còi , sân chơi. III- Nội dung và phương pháp lên lớp Phần mở đầu. ( 5 phút) Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút ) Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút) Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn và chơi trò chơi ''Diệt các con vật có hại''( 3 phút) 2. Phần cơ bản. (20 phút) - Thi tập hợp hàng dọc , dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái GV cho từng tổ trình bày , cả lớp nhận xét. GV nhận xét đánh giá chung - Ôn dàn hàng, dồn hàng HS tập, xen kẽ giữa các lần tập, GV nhận xét bổ sung thêm những điều HS chưa biết hoặc chỉnh sửa những chổ sai . - Tập tư thế đứng cơ bản . GV nêu tên động tác , sau đó làm mẫu và giải thích động tác. Sau đó GV dùng khẩu lệnh ''Đứng theo tư thế cơ bản bắt đầu'' để HS thực hiện động tác, GV kiểm tra uốn nắn cho từng HS - Đứng đưa hai tay ra trước GV nêu tên động tác , sau đó làm mẫu và giải thích động tác. Sau đó GV dùng khẩu lệnh ''Đứng đưa hay tay ra trước bắt đầu'' để HS thực hiện động tác, GV kiểm tra uốn nắn cho từng HS - Ôn trò chơi : '' Qua đường lội '' 5 phút Giáo viên cho học sinh chơi và nhắc HS không được chen lấn xô đẩy nhau. 3. Phần kết thúc (5 phút) HS đứng vỗ tay và hát Giáo viên hệ thống bài học . GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà . Tuần 9 Ngày soạn : 20 / 10 / 2008 Ngày dạy : 21 / 10 / 2008 Bài 9 Đội hình đội ngũ - thể dục rèn luyện tư thế cơ bản I- Mục tiêu Ôn một só kĩ năng đội hình , đội ngũ. Yêu cầu HS thực hiện nhanh ,trật tự và kỉ luật , chính xác Ôn tư thế đứng cơ bản. Đứng đưa hai tay ra trước. Học đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V. Yêu cầu tbhực hiện ở mức cơ bản đúng II- Địa điểm , phương tiện. Trên sân trường , GV chuẩn bị còi , sân chơi. III- Nội dung và phương pháp lên lớp Phần mở đầu. ( 5 phút) Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút ) Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút) Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn và chơi trò chơi ''Diệt các con vật có hại''( 3 phút) 2. Phần cơ bản. (20 phút) - Ôn tư thế cơ bản. - Ôn đứng đưa hai tay ra trước * Học đứng đưa hai tay dang ngang . GV nêu tên động tác , sau đó làm mẫu và giải thích động tác. Sau đó GV dùng khẩu lệnh ''Hai tay dang ngang bắt đầu'' để HS thực hiện động tác, GV kiểm tra uốn nắn cho từng HS - Tập phối hợp. Nhịp 1: Từ TTCB đưa hai tay ra trước Nhịp 2: Về TTCB Nhịp 3: Đứng đưa hai tay dang ngang Nhịp 4: Về TTCB * Đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. GV nêu tên động tác , sau đó làm mẫu và giải thích động tác. Sau đó GV dùng khẩu lệnh ''Hai tay dang ngang bắt đầu'' để HS thực hiện động tác, GV kiểm tra uốn nắn cho từng HS - Tập phối hợp. Nhịp 1: Từ TTCB đưa hai tay ra trước Nhịp 2: Về TTCB Nhịp 3: Đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V Nhịp 4: Về TTCB - Ôn tập hợp hàng dọc, đứng nghiêm , nghỉ, quay phải , quay trái 3. Phần kết thúc (5 phút) HS đứng vỗ tay và hát Giáo viên hệ thống bài học . GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà . Tuần 10 Ngày soạn : 27 / 10 / 2008 Ngày dạy : 28 / 10 / 2008 Bài 10 thể dục rèn luyện tư thế cơ bản I- Mục tiêu Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện ở mức chính xác hơn giờ trước Học đứng kiễng gót, hai tay chống hông. Yêu cầu thựchiệnở mức cơ bản đúng. II- Địa điểm , phương tiện. Trên sân trường , GV chuẩn bị còi , sân chơi. III- Nội dung và phương pháp lên lớp 1. Phần mở đầu. ( 5 phút) Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút ) Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút) Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn và chơi trò chơi ''Diệt các con vật có hại''( 3 phút) 2. Phần cơ bản. (25 phút) - Ôn tư thế cơ bản. - Ôn phối hợp đứng đưa hai tay ra trước , đưa hai tay dang ngang Nhịp 1: Từ TTĐCB đưa hai tay ra trước Nhịp 2: Về TTĐCB Nhịp 3: Đứng đưa hai tay dang ngang Nhịp 4: Về TTĐCB - Tập phối hợp đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V Nhịp 1: Từ TTCB đưa hai tay ra trước Nhịp 2: Về TTCB Nhịp 3: Đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V Nhịp 4: Về TTCB - Tập phối hợp đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V Nhịp 1: Từ TTCB đưa hai tay dang ngang Nhịp 2: Về TTCB Nhịp 3: Đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V Nhịp 4: Về TTCB * Đứng kiễng gót, hay tay chông hông. GV nêu tên động tác , làm mẫu và giải thích động tác. Sau đó GV dùng khẩu lệnh ''Đứng kiễng gót, hay tay chông hông bắt đầu'' để HS thực hiện động tác, GV kiểm tra uốn nắn cho từng HS * Trò chơi ''Qua đường lội'' 5 phút 3. Phần kết thúc (5 phút) Chơi trò chơi hồi tỉnh Giáo viên cùng HS hệ thống bài học . GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà . Tuần 11 Ngày soạn : 2 / 11 / 2008 Ngày dạy : 4 / 11 / 2008 Bài 10 thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi I- Mục tiêu Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện ở mức chính xác hơn giờ trước Học đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng. Làm quen với trò chơi'' Chuyển bóng tiếp sức'' . Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi II- Địa điểm , phương tiện. Trên sân trường , GV chuẩn bị còi , sân chơi. III- Nội dung và phương pháp lên lớp 1. Phần mở đầu. ( 5 phút) Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút ) Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút) Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn và chơi trò chơi ''Diệt các con vật có hại''( 3 phút) 2. Phần cơ bản. (25 phút) - Ôn tư thế cơ bản. - Ôn các động tác thể dục rèn luyện tư thế cơ bản đã học. * Đứng đua một chân ra trước , hai tay chống hông. GV nêu tên động tác , làm mẫu và giải thích động tác. Sau đó GV dùng khẩu lệnh ''Đứng kiễng gót, hay tay chông hông bắt đầu'' để HS thực hiện động tác, GV kiểm tra uốn nắn cho từng HS Nhịp 1: Đưa chân trái ra trước , hai tay chống hông. Nhịp 2: Về TTĐCB Nhịp 1: Đưa chân phải ra trước , hai tay chống hông. Nhịp 2: Về TTĐCấiu mỗi động tác GV nhận xét sửa chữa cho HS. * Trò chơi ''chuyền bóng tiếp sức'' 10 phút GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS thành 2 hàng ngang, GV giải thích trò chơi và cho các em chơi thử, khi thấy cả lớp biết cách chơi, mới cho chơi chính thức 3. Phần kết thúc (5 phút) Đi thường theo nhịp với 3 hàng dọc sau chuyển thành hàng ngang. Giáo viên cùng HS hệ thống bài học . GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà . Tuần 12 Ngày soạn : 10 / 11 / 2008 Ngày dạy : 11/ 11 / 2008 Bài 12 thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi I- Mục tiêu Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện ở mức chính xác hơn giờ trước Học đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng. Ôn trò chơi'' Chuyển bóng tiếp sức'' . Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức biết chủ động II- Địa điểm , phương tiện. Trên sân trường , GV chuẩn bị còi , sân chơi. III- Nội dung và phương pháp lên lớp 1. Phần mở đầu. ( 8 phút) Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút ) Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút) Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn và chơi trò chơ Ôn các động tác đa học Phần cơ bản. (20 phút) * * Đứng kiễng gót , hai tay chống hông * * Đứng đua một chân ra sau , hai tay chống hông. * Đứng đua một chân ra sau , hai tay giơ cao thẳng hướng. GV nêu tên động tác , làm mẫu và giải thích động tác. Sau đó GV dùng khẩu lệnh ''Đứng kiễng gót, hay tay giơ cao thẳng hướng bắt đầu'' để HS thực hiện động tác, GV kiểm tra uốn nắn cho từng HS Nhịp 1: Đưa chân trái ra sau, hai tay chống hông. Nhịp 2: Về TTĐCB Nhịp 1: Đưa chân phải ra sau, hai tay chống hông Nhịp 2: Về TTĐCB mỗi động tác GV nhận xét sửa chữa cho HS. * Trò chơi ''chuyền bóng tiếp sức'' 10 phút GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS thành 2 hàng ngang, GV giải thích trò chơi và cho các em chơi thử, khi thấy cả lớp biết cách chơi, mới cho chơi chính thức 3. Phần kết thúc (5 phút) Đi thường theo nhịp với 3 hàng dọc sau chuyển thành hàng ngang. Giáo viên cùng HS hệ thống bài học . GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà . Tuần 13 Ngày soạn : 17 / 11 / 2008 Ngày dạy : 18/ 11 / 2008 Bài 13 thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi I- Mục tiêu Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện ở mức chính xác hơn giờ trước Học đứng đưa một chân sang ngang. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng. Ôn trò chơi'' Chuyển bóng tiếp sức'' . Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức biết chủ động II- Địa điểm , phương tiện. Trên sân trường , GV chuẩn bị còi , sân chơi. III- Nội dung và phương pháp lên lớp 1. Phần mở đầu. ( 8 phút) Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút ) Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút) Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn và chơi trò chơ Ôn các động tác đã học 2.Phần cơ bản. (20 phút) Ôn * Đứng đua một chân ra sau , hai tay giơ cao thẳng hướng * Ôn phối hợp Đứng đua một chân ra trước , hai tay chống hông và Đứng đua một chân ra sau , hai tay giơ cao thẳng hướng. Học đứng đưa một chân sang ngang hai tay chống hông. GV nêu tên động tác , làm mẫu và giải thích động tác. Sau đó GV dùng khẩu lệnh ''Đứng đưa một chân sang ngang hay tay chóng hông ,bắt đầu'' để HS thực hiện động tác, GV kiểm tra uốn nắn cho từng HS Nhịp 1: Đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông. Nhịp 2: Về TTĐCB Nhịp 1: Đưa chân phải sang ngang ngang, hai tay chống hông Nhịp 2: Về TTĐCB mỗi động tác GV nhận xét sửa chữa cho HS. * Ôn phối hợp: 1 lần : Đứng đưa chân ra trước, ra sau , hai tay chống hông * Trò chơi ''chuyền bóng tiếp sức'' 10 phút GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS thành 2 hàng ngang, GV giải thích trò chơi và cho các em chơi thử, khi thấy cả lớp biết cách chơi, mới cho chơi chính thức 3. Phần kết thúc (5 phút) Đi thường theo nhịp với 3 hàng dọc sau chuyển thành hàng ngang. Trò chơi hồi tĩnh: Diệt các con vật có hại Giáo viên cùng HS hệ thống bài học . GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà . Tuần 14 Ngày soạn : 24 / 11 / 2008 Ngày dạy : 25/ 11 / 2008 Bài 14 thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi I- Mục tiêu Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện ở mức chính xác hơn giờ trước - Làm quen với trò chơi '' Chạy tiếp sức''. Yêu cầu tham gia được vaòi trò chơi ở mức ban đầu. II- Địa điểm , phương tiện. Trên sân trường , GV chuẩn bị còi , sân chơi. III- Nội dung và phương pháp lên lớp 1. Phần mở đầu. ( 8 phút) Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút ) Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút) Tập hợp hàng dọc, hàng ngang , quay phải, quay trái Chơi trò chơi '' Diết các con vật có hại'' 2.Phần cơ bản. (20 phút) * Ôn phối hợp Đứng đua hai tay ra trước thẳng hướng ( nhịp1) Đứng đưa hai tay dang ngang ( nhịp2) Đứng đua hai tay lên cao chếch hình chữ V ( nhịp3) Về TTĐCB ( nhịp 4) * Ôn phối hợp Đứng đưa chân trái ra trước , hai tay chống hông ( nhịp1) Đứng hai tay chống hông ( nhịp2) Đứng đưa chân phải ra trước , hai tay chống hông ( nhịp3) Về TTĐCB ( nhịp 4) * Trò chơi: '' Chạy tiếp sức'' GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS thành 2 hàng ngang, GV giải thích trò chơi và cho các em chơi thử, khi thấy cả lớp biết cách chơi, mới cho chơi chính thức. CB XP 3. Phần kết thúc (5 phút) Đi thường theo nhịp với 3 hàng dọc sau chuyển thành hàng ngang. Trò chơi hồi tĩnh: Diệt các con vật có hại Giáo viên cùng HS hệ thống bài học . GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà . Tuần 15 Ngày soạn : 03/ 12/ 2008 Ngày dạy : 04 / 12 / 2008 Bài 15 thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi I- Mục tiêu Tiếp tục ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện ở mức chính xác hơn giờ trước - Tiếp tục làm quen với trò chơi '' Chạy tiếp sức''. Yêu cầu tham gia được vào trò chơi . II- Địa điểm , phương tiện. Trên sân trường , GV chuẩn bị còi , sân chơi. III- Nội dung và phương pháp lên lớp 1. Phần mở đầu. ( 8 phút) Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút ) Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút) Tập hợp hàng dọc, hàng ngang , quay phải, quay trái Chơi trò chơi '' Diết các con vật có hại'' 2.Phần cơ bản. (20 phút) * Ôn phối hợp Đứng đua chân trái sang ngang hai tay chống hông ( nhịp1) Về tư thế đứng hai tay chống hông ( nhịp2) Đứng đua chân phải sang ngang hai tay chống hông ( nhịp3) Về TTĐCB ( nhịp 4) * Trò chơi: '' Chạy tiếp sức'' GV nhắc lại tên trò chơi , nhắc lại cách chơi và cho các em chơi thử, khi thấy cả lớp biết cách chơi, mới cho chơi chính thức. Có phân định thắng thua. CB XP 3. Phần kết thúc (5 phút) Đi thường theo nhịp với 3 hàng dọc sau chuyển thành hàng ngang. Trò chơi hồi tĩnh: Diệt các con vật có hại Giáo viên cùng HS hệ thống bài học . GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà . Tuần 16 Ngày soạn : 01 / 12/ 2008 Ngày dạy : 02 / 12 / 2008 Bài 16 thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi I- Mục tiêu Kiểm tra các động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng. II- Địa điểm , phương tiện. Trên sân trường , GV chuẩn bị còi , sân chơi. III- Nội dung và phương pháp lên lớp 1. Phần mở đầu. ( 8 phút) Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút ) Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút) Giậm chân tại chổ, đếm theo nhịp. Chơi trò chơi '' Diết các con vật có hại'' 2.Phần cơ bản. (20 phút) * Ôn Ôn phối hợp Đứng đua hai tay ra trước ( nhịp1) Đứng đưa hai tay dang ngang ( nhịp2) Đứng đua hai tay lên cao chếch hình chữ V ( nhịp3) Về TTĐCB ( nhịp 4) * Ôn phối hợp Đứng đưa chân trái ra trước , hai tay chống hông ( nhịp1) Đứng hai tay chống hông ( nhịp2) Đứng đưa chân phải ra trước , hai tay chống hông ( nhịp3) Về TTĐCB ( nhịp 4) * Kiểm tra: Kiểm tra mỗi đợt 5 em Mỗi HS thực hiện 2 trong 10 động tác đã học *Cách đánh giá: HS thực hiện được 2 động tác ở mức có bản đúng là đạt yêu cầu. HS nào chưa thực hiện được thì cho kiểm tra lại. 3. Phần kết thúc (5 phút) Đi thường theo nhịp với 3 hàng dọc sau chuyển thành hàng ngang. Đứng vỗ tay và hát GV nhận xét phần kiểm tra và công bố kết quả . Tuần 17 Ngày soạn : ...........................2008 Ngày dạy : .............................2008 Bài 17 sơ kết học kì I I- Mục tiêu Sơ kết học kì I . yêu cầu học sinh hệ thống được những kiến thức, kĩ năng đã học,ưu khuyết điểm và phương hướng khắc phục. II- Địa điểm , phương tiện. Trên sân trường . III- Nội dung và phương pháp lên lớp 1. Phần mở đầu. ( 8 phút) Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút ) Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút) Giậm chân tại chổ, đếm theo nhịp. Chạy nhẹ nhàng theo 04 hàng dọc (60m). Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. Chơi trò chơi HS yêu thích 2.Phần cơ bản. (20 phút) * Sơ kết học kì I. GV và HS nhắc lại những kiến thức đã học HS lên làm mẫu GV đánh giá kết quả học tập của HS Chơi trò chơi theo ý thích của HS 3. Phần kết thúc (5 phút) Đi thường theo nhịp với 3 hàng dọc sau chuyển thành hàng ngang. Trò chơi '' Diệt các con vật có hại'' GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. Tuần 18 Ngày soạn : ................... 2008 Ngày dạy : ...................... 2008 Bài 18 trò chơi I- Mục tiêu Làm quen với trò chơi '' Nhảy ô tiếp sức''. Yếu cầu biết tham gia chơi ở mức ban đầu. II- Địa điểm , phương tiện. Trên sân trường , sân chơi. III- Nội dung và phương pháp lên lớp 1. Phần mở đầu. ( 8 phút) Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học ( 2 phút ) Đứng tại chổ vổ tay và hát (1 phút) Giậm chân tại chổ, đếm theo nhịp. Chơi trò chơi '' Diết các con vật có hại'' 2.Phần cơ bản. (20 phút) * Trò chơi ''Nhảy ô tiếp sức'' GV nêu tên trò chơi. Sau đó chỉ hình giải thích trò chơi và làm mẫu. HS chơi thử, sau đó cho một nhóm 2-3 em chơi, cả lớp chơi thử, GV nhận xét . Cả lớp chơi chính thức 3. Phần kết thúc (5 phút) Đi thường theo nhịp với 3 hàng dọc sau chuyển thành hàng ngang. GV cùng HS hệ thống bài học GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà Tuần 19 Ngày soạn ............../08 Ngày dạy .............../08 Bài 19 bài thể dục - trò chơi I. Mục tiêu - Ôn trò chơi '' Nhảy ô tiếp sức''. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối có sự chủ động. - Làm quen với 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối đúng II. Địa điểm, phương tiện Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh an toàn sân tập Chuẩn bị : Còi , sân cho trò chơi III. Nội dung và phương pháp lên lớp 1. Phần mở đầu ( 5 phút) Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung , yêu cầu bài học ( 1 phút) HS đứng vỗ tay và hát( 2 phút) Giậm chân tại chổ.( 2 phút) Phần cơ bản ( 19 phút) * HS học động tác vươn thở.(4 phút) Giáo viên nêu tên động tác , sau đó vừa giải thích, vừa làm mẫu với nhịp độ chậm để HS bắt chước( 2 x 8 nhịp). ( GV hướng dẫn HS hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng). HS tập động tác kết hợp với thở 2 lần. * HS học động tác tay .(4 phút) GV nêu động tác sau đó vừa giải thích vừa làm mẫu cho học sinh. HS tập GV quan sát nhận xét uốn nắn cho HS * HS học phối hợp 2 động tác.(5 phút) HS tập mỗi động tác 2 lần 8 nhịp * Trò chơi: GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi. HS chơi thử sau đó chơi chính thức. Phần kết thúc (5 phút) - HS đứng vổ tay và hát. - HS tập động tác hồi tỉnh - GV cùng HS hệ thống lại bài học. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà ( ôn 2 động tác đã học). Tuần 20 Ngày soạn .............../08 Ngày dạy ................/08 Bài 20 Động tác chân - trò chơi '' Kéo cưa lừa xẻ '' I. Mục tiêu - Ôn 2 động tác đã học. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác . - Học động tác chân. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối đúng, chính xác - Điểm số theo hàng dọc. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đúng luật, chủ động. II. Địa điểm, phương tiện Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh an toàn sân tập Chuẩn bị : Còi , sân cho trò chơi III. Nội dung và phương pháp lên lớp 1. Phần mở đầu ( 5 phút) Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung , yêu cầu bài học ( 1 phút) - Đi thường theo vòng tròn ( 1 phút - HS đứng vỗ tay và hát ( 1 phút) - Kiểm tra bài củ ( kiểm tra 2 động tác đã học) Phần cơ bản ( 19 phút) * Ôn 2 động tác vươn thở và tay. (3 phú

File đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_6_bai_3_20_nguyen_van_thong.doc