Bài kiểm traToán 6: Tuần 31, tiết 28, thời gian 45 phút

Câu 3 ( 2 điểm) : Vẽ hình theo các diễn đạt sau :

a, Góc nhọn xOy .

b, Góc tù aOb . Điểm A nằm trong góc đó.

c, Vẽ MNP biết NP = 4 cm ; MN = 3 cm ; MP = 2 cm .

Câu 4 (4 điểm) : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox , xác định hai tia Oy và Ot sao cho : xOy = 35 , xOt = 80 .

a, Tính góc yOt =? tia Ot có là tia phân giác của góc xOt không ? Vì sao ?

b, Gọi Om là tia đối của tia Ox . Tính góc mOt = ?

c, Gọi tia Oz là tia phân giác của góc mOt . Tính góc zOy = ?

Câu 5 (1 điểm) : a, Vẽ đường tròn tâm O bán kính 3 cm .

b, Tìm hình ảnh trong thực tế hình tròn , hình tam giác ?

 

doc1 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1646 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm traToán 6: Tuần 31, tiết 28, thời gian 45 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên :.................................. Ngày ..... tháng ..... năm 2006 Lớp : 6D2 bài kiểm tra : Tuần 31 , tiết 28 , thời gian 45 phút . Điểm Lời phê của cô giáo Câu 1 (2 điểm) : Các câu sau đúng hay sai ? Câu Đúng Sai a, Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau b, Góc 40 độ và góc 60 độ là hai góc phụ nhau c, Tia phân giác của góc xOy là tia tạo với 2 cạnh Ox và Oy hai góc bằng nhau. A Câu 2 (1 điểm) : Trên hình vẽ bên có mấy tam giác ? A. 5 B . 6 C . 7 E D . 8 E . 9 I C B Câu 3 ( 2 điểm) : Vẽ hình theo các diễn đạt sau : a, Góc nhọn xOy . D b, Góc tù aOb . Điểm A nằm trong góc đó. c, Vẽ MNP biết NP = 4 cm ; MN = 3 cm ; MP = 2 cm . Câu 4 (4 điểm) : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox , xác định hai tia Oy và Ot sao cho : xOy = 35 , xOt = 80 . a, Tính góc yOt =? tia Ot có là tia phân giác của góc xOt không ? Vì sao ? b, Gọi Om là tia đối của tia Ox . Tính góc mOt = ? c, Gọi tia Oz là tia phân giác của góc mOt . Tính góc zOy = ? Câu 5 (1 điểm) : a, Vẽ đường tròn tâm O bán kính 3 cm . b, Tìm hình ảnh trong thực tế hình tròn , hình tam giác ?

File đính kèm:

  • dockiem tra hinh 6.doc