Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 10, Bài 3: Tìm hiểu thẻ view, thay đổi kích thước trang vẽ (2 tiết) - Năm học 2019-2020

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức – kĩ năng:

- Sử dụng phím tắt để sao chép hình vẽ.

- Biết được chức năng của nút lệnh phóng to, thu nhỏ trong thẻ View.

2. Năng lực:

- HS vận dụng điều đã học giải quyết vấn đề trong học tập.

3. Phẩm chất:

- HS tôn trọng nội quy và thực hiện nghiêm túc quy định về học tập.

II. Đồ dùng dạy học

1. Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy, phần mềm Paint.

2. Học sinh: SGK, vở ghi bài.

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc4 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 11/07/2023 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 10, Bài 3: Tìm hiểu thẻ view, thay đổi kích thước trang vẽ (2 tiết) - Năm học 2019-2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 10 Lớp 4 Ngày soạn: 07/11/2019 Bài 3: Tìm hiểu thẻ view, thay đổi kích thước trang vẽ (Tiết 1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức – kĩ năng: - Biết một số chức năng trong thẻ View. - Thay đổi được kích thước trang vẽ. 2. Năng lực: - Để giải quyết vấn đề, HS thường cố gắng đến cùng. 3. Phẩm chất: - HS tự giác, tập trung cho các nhiệm vụ học tập, không cần nhắc nhở. II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy, phần mềm Paint. 2. Học sinh: SGK, vở ghi bài. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS ĐD - Giới thiệu bài Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một số công cụ khác trong phần mềm vẽ Paint. - Bài mới. A. Hoạt động cơ bản: 1. Tìm hiểu thẻ View Quan sát rồi thực hiện theo thao tác của thầy giáo. - Nhận xét, thực hiện các thao tác với các ô trong thẻ View và giải thích chức năng các ô đó. 2. Thay đổi kích thước trang vẽ a) Trao đổi với bạn và vẽ hình theo mẫu. - Nhận xét các bài vẽ của các nhóm. - Phần dư thừa của hình bên quá nhiều, em cần điều chỉnh để trang giấy vẽ vừa đủ chứa ngôi nhà. b) Thực hiện điều chỉnh trang giấy vẽ vừa đủ để chứa ngôi nhà như hình sau: - Nêu các bước để điều chỉnh trang giấy? - Nhận xét và thực hiện mẫu thao tác điều chỉnh trang giấy để học sinh quan sát và thực hiện theo. - Lưu ý: Chương trình vẽ Paint cho phép em sử dụng một số phím tắt: + Chọn toàn bộ bài vẽ: CTRL + A + Sao chép vùng được chọn: CTRL + C + Lưu bài vẽ: CTRL + S - Nhận xét, tuyên dương. - Chú ý lắng nghe. - Lắng nghe và quan sát. - Từng cá nhân thực hiện theo các yêu cầu mà bài đề ra: Nháy chọn thẻ View, đánh dấu tích vào ô Ruler, đáng dấu tích vào ô Gridlines, đánh dấu tích vào ô Status bar. - Báo cáo kết quả làm được với giáo viên. - Chú ý lắng nghe. - Chú ý lắng nghe. - Từng nhóm đôi thực hiện theo yêu cầu bài đề ra, sau đó báo cáo kết quả với giáo viên. - Lắng nghe. - Chú ý lắng nghe. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Trao đổi với bạn và nêu các bước thực hiện để điều chỉnh trang giấy cho phù hợp với bài vẽ. - Báo cáo kết quả với giáo viên. - Chú ý quan sát. - Chú ý lắng nghe. Em báo cáo kết quả sau khi tìm hiểu phần hoạt động cơ bản với thầy/cô giáo. - Lắng nghe. IV. Củng cố, dặn dò: - Nêu các bước điều chỉnh trang giấy ? - Xem trước phần còn lại của bài. Bài 3: Tìm hiểu thẻ view, thay đổi kích thước trang vẽ (Tiết 2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức – kĩ năng: - Sử dụng phím tắt để sao chép hình vẽ. - Biết được chức năng của nút lệnh phóng to, thu nhỏ trong thẻ View. 2. Năng lực: - HS vận dụng điều đã học giải quyết vấn đề trong học tập. 3. Phẩm chất: - HS tôn trọng nội quy và thực hiện nghiêm túc quy định về học tập. II. Đồ dùng dạy học 1. Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy, phần mềm Paint. 2. Học sinh: SGK, vở ghi bài. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS ĐD Giới thiệu bài Để củng cố lại kiến thức đã học, hôm nay chúng ta sẽ thực hành tìm hiểu thẻ View và thay đổi kích thước trang vẽ. B. Hoạt động thực hành: 1. Vẽ hình theo mẫu, đặt tên bài vẽ là TAU HOA 1. Lưu bài vẽ trong thư mục của em. - Giáo viên thực hiện vẽ mẫu để học sinh quan sát và thực hiện theo. - Quan sát và tư vấn, hỗ trợ để học sinh hoàn thành hoạt động thực hành. - Nhận xét và tuyên dương học sinh làm đúng và làm nhanh. 2. Sử dụng phím tắt để sao chép toa tàu đã có thành hai toa tàu mới. Định dạng kích thước trang vẽ để chứa vừa đủ đoàn tàu. - Giáo viên thực hiện vẽ mẫu để học sinh quan sát và thực hiện theo. - Quan sát và tư vấn, hỗ trợ để học sinh hoàn thành hoạt động thực hành. - Nhận xét và tuyên dương những học sinh vẽ đẹp và vẽ nhanh theo yêu cầu. 3. Trao đổi với bạn cách quay đoàn tàu về hướng ngược lại rồi tô màu cho đoàn tàu. - Hướng dẫn học sinh cách quay đoàn tàu về hướng ngược lại. - Quan sát và tư vấn, hỗ trợ để học sinh hoàn thành hoạt động thực hành. - Nhận xét và tuyên dương. C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng: Em thực hiện các yêu cầu sau: a) Tìm hiểu chức năng của các nút lệnh trong thẻ View, giải thích với bạn chức năng mà em tìm hiểu được. - Quan sát và tư vấn, hỗ trợ để học sinh hoàn thành hoạt động thực hành. - Nhận xét và nêu lại chức năng các nút lệnh . b) Nháy chọn lần lượt vào từng nút lệnh , quan sát sự thay đổi ở góc phải phía dưới phần mềm Paint. Nhân xét về kết quả em quan sát được. - Quan sát và tư vấn, hỗ trợ để học sinh hoàn thành hoạt động thực hành. - Nhận xét. - Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương. - Chú ý lắng nghe. - Lắng nghe. - Chú ý quan sát. - Từng cá nhân thực hiện vẽ chiếc tàu hỏa theo mẫu. So sánh kết quả với bạn. - Lưu bài vẽ theo yêu cầu. - Báo cáo kết quả làm được với giáo viên. - Lắng nghe, hoan hô. - Chú ý lắng nghe. - Chú ý quan sát. - Từng cá nhân thực hiện vẽ theo yêu cầu bài đề ra. So sánh kết quả với bạn. - Báo cáo kết quả làm được với giáo viên. - Lắng nghe, hoan hô. - Lắng nghe. - Chú ý quan sát. - Thực hành theo yêu cầu bài. - Lắng nghe, hoan hô. - Lắng nghe. - Từng cá nhân thực hiện theo yêu cầu bài đề ra. Giải thích chức năng các nút lệnh với bạn. - Báo cáo kết quả làm được với giáo viên. - Chú ý lắng nghe. - Lắng nghe. - Chọn các nút lệnh . Quan sát sự thay đổi rồi báo cáo kết quả với giáo viên. - Lắng nghe. - Em báo cáo kết quả sau khi tìm hiểu phần hoạt động thực hành và hoạt động ứng dụng, mở rộng với thầy giáo. - Lắng nghe, hoan hô. - Máy chiếu, máy tính - SGK - Máy chiếu, máy tính - Máy chiếu - Máy tính - SGK, máy chiếu - Máy tính IV. Củng cố - dặn dò: - Nêu cách sử dụng thẻ View ? - Em hãy đọc phần ghi nhớ. - Xem trước bài tiếp theo.

File đính kèm:

  • docgiao_an_tin_hoc_lop_4_tuan_10_bai_3_tim_hieu_the_view_thay_d.doc
Giáo án liên quan