Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài 12: Nhà Trần thành lập

 Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào?

*Hoàn cảnh ra đời của nhà Trần:

- Nhà Lý suy yếu

Vua Lý phải dựa vào họ Trần để giữ ngai vàng.

- Lý Huệ Tông truyền ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng

- Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh.

- Đầu năm 1226, nhà Trần thành lập

+Hoạt động nhóm đôi

Đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Nhà Trần làm gì để xây dựng quân đội:

Tuyển tất cả trai tráng từ 16-30 tuổi vào quân đội

Tất cả các trai tráng khoẻ mạnh đều được tuyển vào quân đội, sống tập trung trong doanh trại để tập luyện hàng ngày

 Trai tráng khoẻ mạnh được tuyển vào quân đội, thời bình thì ở làng sản xuất, lúc có chiến tranh thì tham gia chiến đấu.

Ghi nhớ:

 Đầu năm 1226, Lý ChiêuHoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, nhà Trần được thành lập.

 Nhà Trần rất quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp và phòng thủ đất nước.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 341 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài 12: Nhà Trần thành lập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lịch sử lớp 4 *Kiểm tra bài cũ:Câu 1: Hãy nêu kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai?Câu 2: Nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai:a. Nhờ trí thông minh và lòng dũng cảm của nhân dân ta.b.Sự chỉ huy tài tình, sáng suốt của Lý Thường Kiệt c. Lòng yêu nước, ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước của quân và dân tad. Tất cả các ý trên.d. Tất cả các ý trên *Hoàn cảnh ra đời của nhà Trần:- Nhà Lý suy yếu- Vua Lý phải dựa vào họ Trần để giữ ngai vàng.- Lý Huệ Tông truyền ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng- Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh.- Đầu năm 1226, nhà Trần thành lập Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào? Xã Huyện - Hãy nêu bộ máy hành chính nhà nước thời Trần? Lộ Phủ Châu Đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây:Nhà Trần làm gì để xây dựng quân đội: Tất cả các trai tráng khoẻ mạnh đều được tuyển vào quân đội, sống tập trung trong doanh trại để tập luyện hàng ngày Trai tráng khoẻ mạnh được tuyển vào quân đội, thời bình thì ở làng sản xuất, lúc có chiến tranh thì tham gia chiến đấu.Tuyển tất cả trai tráng từ 16-30 tuổi vào quân đội+Hoạt động nhóm đôi2. Hãy ghi công việc chính của các chức quan nhà Trần:CHỨC QUANCÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAOHà đê sứĐồn điền sứKhuyến nông sứCHỨC QUANCÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAOTrông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điềuĐồn điền sứTuyển mộ người đi khẩn hoangKhuyến nông sứChăm lo, khuyến khích nông dân đi sản xuất Trai tráng khoẻ mạnh được tuyển vào quân đội, thời bình thì ở làng sản xuất, lúc có chiến tranh thì tham gia chiến đấu.xĐền thờ các vị vua thời Trần (Đông Triều-Quảng Ninh)Đền thờ các vua Trần ( Thiên Trường-Nam Định)Chùa Yên TửMộ vua Trần Nhân Tông tại Yên TửTượng vua Trần Nhân TôngGhi nhớ: Đầu năm 1226, Lý ChiêuHoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, nhà Trần được thành lập. Nhà Trần rất quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp và phòng thủ đất nước. ÀhCÊCNỀSỒOỨÊĐÝHỢHOÀẾRẦHNẢCNNHUGÔNNSNGISnIĐTrò chơi ô chữĐ ỨLHTHÁTƯGHÀNGTRITẦNTHỦĐỘKYNỨ1. Từ gồm 9 chữ cái, đây là tên một chức quan tuyển mộ người đi khẩn hoang ở thời nhà Trần?2.Từ gồm 12 chữ cái, Lý Huệ Tông truyền ngôi cho con gái tên là gì?3.Tên của chức quan trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều, từ gồm 6 chữ cái4. Các vua Trần đặt lệ nhường ngôi sớm cho con và tự xưng là gì? Từ gồm 15 chữ cái.5. Từ gồm 8 chữ cái: Đây là tên thật của vị vua đầu tiên thuộc triều Trần?6. Tên một người có công khởi dựng sự nghiệp họ Trần. Từ gồm 9 chữ cái7. Từ gồm 12 chữ cái, tên một chức quan chăm lo, khuyến khích nông dân sản xuất? Nhà TrầnChân thành cảm ơn các thầy,cô giáo !Chúc các em học giỏi !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_4_bai_12_nha_tran_thanh_lap.ppt