Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 21 đến 24 - Năm học 2018-2019 - Phạm Thị Hoa

 a. Hoạt động 1:

- GV hướng dẫn học sinh thực hành làm bài tập 1 theo nhóm.

- Lần lượt các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm.

- Các nhóm nhận xét.

- GV nhận xét chung.

b. Hoạt động 2:

- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập 2 trang 79 SGK theo nhóm.

- Lần lượt các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm.

- Các nhóm nhận xét.

- GV nhận xét chung.

c. Hoạt động 3:

- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập 3 trang 79 SGK theo nhóm.

+ Cách soạn bài trính chiếu.

+ Cách chèn tranh ảnh vào bài trình chiếu.

+ Cách lưu bài trình chiếu vào máy tính.

- Lần lượt các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm.

- Các nhóm nhận xét.

- GV nhận xét chung.

- Gv cho học sinh soạn một bài trình chiếu nhỏ và thực hiện các thao tác đã thảo luận nhóm ở trên vào bài làm của mình.

- GV trình bày kết quả thực hành của một vài học sinh cho cả lớp xem và nhận xét.

- HS lắng nghe.

 

docx18 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 21 đến 24 - Năm học 2018-2019 - Phạm Thị Hoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH LONG BIÊN Giáo viên: Phạm Thị Hoa Môn: Tin học khối 4 Tuần: 21 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Thứ ngày tháng năm 2019 Tiết: 41 Bài 1: Những gì em đã biết (T1) I. Mục tiêu 1.Kiến thức: - Ôn tập lại kiến thức, kỹ năng đã học về bài trình chiếu. Sử dụng bài trình chiếu để trình bày về chủ đề cụ thể. 2. Kĩ năng: - Học sinh có thể tự tạo được một bài trình chiếu, trình bày và trang trình chiếu đơn giản và lưu bài trình chiếu đã soạn vào máy tính. - Biết cách thay đổi bố cục trang trình chiếu. Chèn được hình ảnh, thay đổi vị trí của tranh ảnh trong trang trình chiếu. 3. Thái độ: - Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, biết bảo vệ máy tính trong quá trình học tập. II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: SGK, giáo án, máy chiếu, tranh minh họa, các video minh họa. 2. Học sinh: SGK, 1 à 2 HS/1 máy tính. III. Hoạt động dạy và học: TG Nội dung hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò ĐD 30 A. Hoạt động thực hành a. Hoạt động 1: - GV hướng dẫn học sinh thực hành làm bài tập 1 theo nhóm. Mở bài trình chiếu Tạo trang trình chiếu mới Chèn hình Chèn tranh ảnh Lưu bài trình chiếu Chèn bảng - Lần lượt các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm. - Các nhóm nhận xét. - GV nhận xét chung. b. Hoạt động 2: - GV hướng dẫn học sinh làm bài tập 2 trang 79 SGK theo nhóm. - Lần lượt các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm. - Các nhóm nhận xét. - GV nhận xét chung. c. Hoạt động 3: - GV hướng dẫn học sinh làm bài tập 3 trang 79 SGK theo nhóm. + Cách soạn bài trính chiếu. + Cách chèn tranh ảnh vào bài trình chiếu. + Cách lưu bài trình chiếu vào máy tính. - Lần lượt các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm. - Các nhóm nhận xét. - GV nhận xét chung. - Gv cho học sinh soạn một bài trình chiếu nhỏ và thực hiện các thao tác đã thảo luận nhóm ở trên vào bài làm của mình. - GV trình bày kết quả thực hành của một vài học sinh cho cả lớp xem và nhận xét. - HS lắng nghe. - HS thảo luận theo nhóm. Trình bày kết quả. - HS thảo luận theo nhóm. Trình bày kết quả. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe. MC MC 5 Củng cố, dặn dò - Tóm tắt lại nội dung chính. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài mới Rút kinh nghiệm tiết dạy: TRƯỜNG TH LONG BIÊN Giáo viên: Phạm Thị Hoa Môn: Tin học khối 4 Tuần: 21 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Thứ ngày tháng năm 2019 Tiết: 42 Bài 1: Những gì em đã biết (T2) I. Mục tiêu 1.Kiến thức: - Ôn tập lại kiến thức, kỹ năng đã học về bài trình chiếu. Sử dụng bài trình chiếu để trình bày về chủ đề cụ thể. 2. Kĩ năng: - Học sinh có thể tự tạo được một bài trình chiếu, trình bày và trang trình chiếu đơn giản và lưu bài trình chiếu đã soạn vào máy tính. - Biết cách thay đổi bố cục trang trình chiếu. Chèn được hình ảnh, thay đổi vị trí của tranh ảnh trong trang trình chiếu. 3. Thái độ: - Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, biết bảo vệ máy tính trong quá trình học tập. II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: SGK, giáo án, máy chiếu, tranh minh họa, các video minh họa. 2. Học sinh: SGK, 1 à 2 HS/1 máy tính. III. Hoạt động dạy và học: TG Nội dung hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò ĐD 30 A. Hoạt động thực hành 2. Các hoạt động: a. Hoạt động 1: - GV hướng dẫn học sinh làm bài tập 4 trang 80 SGK. Trình bày bài trình chiếu có chủ đề “ Giới thiệu trường em”. + Trang 1: Tên chủ đề, hình ảnh minh họa về ngôi trường của em. VD: + Trang 2: Giới thiệu về trường: tên trường, địa chỉ, tên thầy cô hiệu trưởng, số lớp học. + Trang 3: Nêu những thành tích hoặc đặc điểm nổi bật của trường em. + Trang 4: Viết lời cảm ơn người theo dõi. - GV trình bày kết quả thực hành của một vài học sinh cho cả lớp xem và nhận xét. - GV nhận xét bài thực hành của học sinh. b. Hoạt động 2: - GV hướng dấn học sinh bổ sung thông tin vào bài trình chiếu: + Ngày tạo. + Người tạo. + Đánh số trang. - GV hướng dấn học sinh bổ sung màu nền vào bài trình chiếu. - GV hướng dấn học sinh bổ sung màu nền vào bài trình chiếu đặt tên bài trình chiếu. Lưu bài vào máy tính. c. Hoạt động 3: - GV chia học sinh thành các nhóm nhỏ. - HS lên thuyết trình về bài trình chiếu mà em đã thực hiện. - Các nhóm quan sát bài trình chiếu của bạn và nhận xét. - Gv nhận xét và góp ý cho bài trình chiếu của học sinh. - HS lắng nghe. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe. HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV -Thực hành thuyết trình theo nhóm. MC MC 5 Củng cố - Dặn dò: - Tóm tắt lại nội dung chính. - Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới. Hs lắng nghe và thực hiện Rút kinh nghiệm tiết dạy: TRƯỜNG TH LONG BIÊN Giáo viên: Phạm Thị Hoa Môn: Tin học khối 4 Tuần: 22 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Thứ ngày tháng năm 2019 Tiết: 43 Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác (T1) I. Mục tiêu 1.Kiến thức: - Chèn được đoạn văn bản, bảng biểu từ phần mềm Word vào trang trình chiếu. 2. Kĩ năng: - Học sinh có thể sao chép nội dung, văn bản, hình ảnh, bảng biểu từ trang soạn thảo Word vào trang trình chiếu Power Point. 3. Thái độ: - Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, biết bảo vệ máy tính trong quá trình học tập. II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: SGK, giáo án, máy chiếu, tranh minh họa, các video minh họa. 2. Học sinh: SGK, 1 à 2 HS/1 máy tính. III. Hoạt động dạy và học: TG Nội dung hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò ĐD 30 5 A. Hoạt động cơ bản MT: Ôn tập các kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu ở lớp 3. a. Hoạt động 1: - GV hướng dẫn học sinh thực hành làm bài tập 1 trang 81 SGK. Soạn các trang trình chiếu chủ đề “tìm hiểu một số loài động vật”: + Trang 1: Tiêu đề bài trình chiếu, tên người soạn. +Trang 2: Giới thiệu về loài Hổ. +Trang 3: Giới thiệu về loài Voi. +Trang 4: Giới thiệu về loài Hươu cao cổ. +Trang 5: Giới thiệu về loài Thỏ. +Trang 6: Cảm nghĩ của em về các loài vật. +Trang 7: Lời cảm ơn. - HS trình bài làm trước cả lớp. Gv cho hs quan sát bài của một vài bạn làm tốt. - HS nhận xét. - GV nhận xét. b. Hoạt động 2: - GV hướng dẫn học sinh sao chép bài đã làm vào trang trình chiếu. a, Sao chép nội dung từ trang soạn thảo văn bản Word: - Bước 1: Mở trang soạn thảo em vừa hoàn thành ở hoạt động 1. - Bước 2: Chọn đoạn văn bản giới thiệu về loại Hổ. Nháy chuột phải chọn Copy hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + C. - Bước 3: Chọn để thu nhỏ trang soạn thảo. b, Dán nội dung vào trang trình chiếu: - Bước 1: Mở trang trình chiếu có chủ đề “ tìm hiểu một số loài động vật”. - Bước 2: Chọn trang trình chiếu giới thiệu về loài Hổ. - Bước 3: nháy chuột phải, chọn Paste hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + V. * Chú ý: Em nháy chọn trong thẻ Slide Show để kiểm tra nội dung vừa tạo trong trang trình chiếu. - HS tiến hành sao chép nội dung văn bản đã soạn về loài Hổ vào bài trình chiếu. - GV nhận xét. 4. Củng cố - Dặn dò: - Tóm tắt lại nội dung chính. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài mới. - HS lắng nghe. - HS thực hành. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS Lắng nghe. - HS thực hành - HS lắng nghe MC TRƯỜNG TH LONG BIÊN Giáo viên: Phạm Thị Hoa Môn: Tin học khối 4 Tuần: 22 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Thứ ngày tháng năm 2019 Tiết: 44 Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác (T2) I. Mục tiêu 1.Kiến thức: - Chèn được đoạn văn bản, bảng biểu từ phần mềm Word vào trang trình chiếu. 2. Kĩ năng: - Học sinh có thể sao chép nội dung, văn bản, hình ảnh, bảng biểu từ trang soạn thảo Word vào trang trình chiếu Power Point. 3. Thái độ: - Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, biết bảo vệ máy tính trong quá trình học tập. II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: SGK, giáo án, máy chiếu, tranh minh họa, các video minh họa. 2. Học sinh: SGK, 1 à 2 HS/1 máy tính. III. Hoạt động dạy và học: TG Nội dung hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò ĐD 30 5 B. Hoạt động thực hành MT: Ôn tập các kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu ở lớp 3. Củng cố - Dặn dò: a. Hoạt động 1: - GV hướng dẫn học sinh thực hành làm bài tập 1 trang 83 SGK. Sao chép nội dung về các loài động vật khác vào bài trình chiếu “tìm hiểu một số loài động vật”: - GV hướng dẫn HS tìm thêm hình ảnh để chèn vào bài trình chiếu. - HS nhận xét. - GV nhận xét. b. Hoạt động 2: - GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động ứng dụng mở rộng trang 83 SGK. - Tạo bài trình chiếu có chủ đề “ Thời khóa biểu” . - Sao chép bảng thời khóa biểu đã tạo vào trang trình chiếu. Tiết T T2 T3 T4 T5 T6 1 2 3 4 5 - Gõ thêm nội dung để hoàn thiện bài trình chiếu. - HS thuyết trình bài trình chiếu. - GV nhận xét. - Tóm tắt lại nội dung chính. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài mới. - HS lắng nghe. - HS thực hành. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS Lắng nghe. - HS lắng nghe Rút kinh nghiệm tiết dạy: TRƯỜNG TH LONG BIÊN Giáo viên: Phạm Thị Hoa Môn: Tin học khối 4 Tuần: 23 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Thứ ngày tháng năm 2019 Tiết: 45 Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu (T1) I. Mục tiêu 1.Kiến thức: - Học sinh có thể tạo được hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu. Biết được chức năng của các công cụ trong thẻ Animation. 2. Kĩ năng: - Tạo được hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu. Biết cách chọn hiệu ứng âm thang, thay đổi được tốc độ hiển thị hiệu ứng. 3. Thái độ: - Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, biết bảo vệ máy tính trong quá trình học tập. II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: SGK, giáo án, máy chiếu, tranh minh họa, các video minh họa. 2. Học sinh: SGK, 1 à 2 HS/1 máy tính. III. Hoạt động dạy và học: TG Nội dung hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò ĐD 3’ I. Ôn bài cũ -Em hãy sao chép một đoạn văn bản từ word sang power point. - Nhận xét. - HS lắng nghe. - HS thực hành. MC 30’ 10’ 10’ 10’ II. Bài mới 1. Tạo bài trình chiếu:” phương tiện giao thông”. MT: HS soạn thảo được nội dung của bài TC. 2. Hoạt động 2: Tạo hiệu ứng cơ bản. MT: HS tạo được hiệu ứng cơ bản cho đoạn văn bản. 3. Hoạt động 3: Thực hiện hiệu ứng nâng cao. MT: HS tạo được hiệu ứng nâng cao cho bài TC. 1. Hoạt động 1: + Trang 1: Tên chủ đề có phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 40. +Trang 2: Đoạn văn ngắn giới thiệu về phương tiện giao thông mà em thích (có hình ảnh minh họa phương tiện đó). + Lưu bài trình chiếu. - Gv cho hs quan sát bài của một vài bạn làm tốt. - GV nhận xét. 2. Hoạt động 2: - GV hướng dẫn học sinh các bước thực hiện hiệu ứng chuyển động cơ bản: - Bước 1: Chọn đoạn văn bản muốn chọn hiệu ứng. - Bước 2: Chọn thẻ Animations. - Bước 3: Mở danh sách hiệu ứng rồi chọn một trong các hiệu ứng có sẵn trong danh sách. - HS thực hành vào bài trình chiếu:” phương tiện giao thông”. - GV nhận xét. 3. Hoạt động 3: - GV hướng dẫn học sinh các bước thực hiện hiệu ứng chuyển động nâng cao: - Bước 1: Chọn đoạn văn bản muốn chọn hiệu ứng. - Bước 2: Chọn thẻ Animations. - Bước 3: Chọn Add Animations. Chọn hiệu ứng có sẵn trong danh sách. - HS thực hành vào bài trình chiếu:” phương tiện giao thông”. - GV nhận xét. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - Lắng nghe. MC MC 4’ III. Củng cố, dặn dò. - Tóm tắt lại nội dung chính. - Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới. - Lắng nghe. Rút kinh nghiệm tiết dạy: TRƯỜNG TH LONG BIÊN Giáo viên: Phạm Thị Hoa Môn: Tin học khối 4 Tuần: 23 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Thứ ngày tháng năm 2019 Tiết: 46 Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu (T2) I. Mục tiêu 1.Kiến thức: - Học sinh có thể tạo được hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu. Biết được chức năng của các công cụ trong thẻ Animation. 2. Kĩ năng: - Tạo được hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu. Biết cách chọn hiệu ứng âm thang, thay đổi được tốc độ hiển thị hiệu ứng. 3. Thái độ: - Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, biết bảo vệ máy tính trong quá trình học tập. II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: SGK, giáo án, máy chiếu, tranh minh họa, các video minh họa. 2. Học sinh: SGK, 1 à 2 HS/1 máy tính. III. Hoạt động dạy và học: TG Nội dung hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò ĐD 3’ I. Ôn bài cũ. - Em hãy nêu các bước tạo hiệu ứng chuyển động cho văn bản trong bài trình chiếu. - Nhận xét. - HS thực hiện MC 30’ 10’ 10’ 10’ II. Bài mới. 1. Hoạt động 1: Tạo hiệu ứng âm thanh. MT: HS biết tạo hiệu ứng âm thanh cho bài TC. 2. Hoạt động 2: Thay đổi tốc độ hiệu ứng. MT: HS thay đổi tốc độ hiệu ứng cho văn bản. 3. Hoạt động 3: Tìm hiểu thêm chức năng thẻ Transitions. MT: HS nắm được một số hiệu ứng chuyển trang. 1. Hoạt động 1: - GV hướng dẫn học sinh tạo hiệu ứng âm thanh cho hiệu ứng: + Trong thẻ Animations. + Chọn hiệu ứng cho văn bản. + Chọn , click chuột phải lên hiệu ứng. Chọn Effect options. + Chọn Sound. Chọn âm thanh trong bảng. - Gv cho hs quan sát bài của một vài bạn làm tốt. - GV nhận xét. 2. Hoạt động 2: - GV hướng dẫn học sinh thay đổi tốc độ hiệu ứng: + Trong thẻ Animations. + Chọn hiệu ứng cho văn bản. + Chọn , rồi chọn tốc độ hiển thị hiệu ứng. - HS thực hành vào bài trình chiếu:” phương tiện giao thông”. - GV nhận xét. * chú ý: để kiểm tra hiệu ứng vừa tạo, em chọn trong thẻ Animations. - GV hướng dẫn học sinh mở bài trình chiếu “ tìm hiểu một số loài động vật” đã tạo và thực hiện các yêu cầu ở hoạt động thực hành trang 86 SGK. - HS thực hành. - GV nhận xét. 3. Hoạt động 3: - GV hướng dẫm học sinh tìm thiểu thêm một vài chức năng trong thẻ Transitions - HS thực hành. - GV nhận xét. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe. HS thực hành Lắng nghe HS tìm hiểu HS thực hành HS lắng nghe. MC III. Củng cố - Dặn dò: - Tóm tắt lại nội dung chính. - Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới. - Lắng nghe. MC TRƯỜNG TH LONG BIÊN Giáo viên: Phạm Thị Hoa Môn: Tin học khối 4 Tuần: 24 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Thứ ngày tháng năm 2019 Tiết: 47 Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu (T1) I. Mục tiêu 1.Kiến thức: - HS nắm được cách tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu. 2. Kĩ năng: - Thực hiện được các thao tác tạo hiệu ứng cho hình ảnh, làm được bài thực hành. 3. Thái độ: - Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, biết bảo vệ máy tính trong quá trình học tập. II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: SGK, giáo án, máy chiếu, tranh minh họa, các video minh họa. 2. Học sinh: SGK, 1 à 2 HS/1 máy tính. III. Hoạt động dạy và học: TG Nội dung hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò ĐD 5 Ôn bài - Em hãy chèn hình ảnh phương tiện giao thông vào trang trình chiếu? - HS thực hiện 10 15 A. Hoạt động cơ bản Hoạt động 1: Hoạt động 2: 1. Hoạt động 1: - GV hướng dẫn HS mở bài trình chiếu có tên “Phương tiện giao thông” đã tạo. - GV hướng dẫn học sinh tạo thêm trang cho bài trình chiếu: “phương tiện giao thông”. Chèn thêm một vài hình ảnh vào trang mới tạo. - Gv cho hs quan sát bài của một vài bạn làm tốt. - GV nhận xét. 2. Hoạt động 2: - GV hướng dẫn học sinh các bước thực hiện hiệu ứng chuyển động cơ bản: - Bước 1: Chọn hình ảnh tạo chuyển động. - Bước 2: Chọn thẻ Animations. Chọn Add Animation. - Bước 3: Chọn More Motion Paths rồi chọn hiệu ứng thích hợp. - Bước 4: Quan sát hình ảnh chuyển động theo hướng đã chọn hiển thị trên trang trình chiếu. - HS thực hành vào bài trình chiếu:” phương tiện giao thông”. - GV nhận xét. xét tiết học. Chuẩn bị bài mới. - HS lắng nghe. - HS thực hành. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV MC 5 Củng cố - Dặn dò: - HS đọc chú ý và ghi nhớ - HS đọc bài, lắng nghe Rút kinh nghiệm tiết dạy: TRƯỜNG TH LONG BIÊN Giáo viên: Phạm Thị Hoa Môn: Tin học khối 4 Tuần: 24 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Thứ ngày tháng năm 2019 Tiết: 48 Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu (T2) I. Mục tiêu 1.Kiến thức: - HS nắm được cách tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu. 2. Kĩ năng: - Thực hiện được các thao tác tạo hiệu ứng cho hình ảnh, làm được bài thực hành. 3. Thái độ: - Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, biết bảo vệ máy tính trong quá trình học tập. II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: SGK, giáo án, máy chiếu, tranh minh họa, các video minh họa. 2. Học sinh: SGK, 1 à 2 HS/1 máy tính. III. Hoạt động dạy và học: TG Nội dung hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò ĐD 5 Ôn bài - Em hãy tạo hiệu ứng cho một hình ảnh trong power point. - Nhận xét. MC 15 10 B. Hoạt động thực hành Hoạt động 1: hoạt động thực hành 1 trang 88 SGK Hoạt động 2: trao đổi với bạn cách chèn thêm ảnh từ Clip Art và trang trình chiếu, tạo hiệu ứng cho hình ảnh đó. Hoạt động 1: - GV hướng dẫn HS làm hoạt động thực hành 1 trang 88 SGK. Tạo bài trình chiếu có chủ đề “Thể thao”. Nội dung bài trình chiếu gồm 3 trang: Trang 1: Tiêu đề bài trình chiếu. Trang 2: Giới thiệu tên môn thể thao, nội dung các môn thể thao, chèn hình. Trang 3: Tập hợp hình ảnh minh họa cho các môn thể thao. + Nội dung: tên môn thể thao, nội dung giới thiệu. + Thay đổi màu nền, kiểu chữ, phong chữ. + Chèn hình ảnh các môn thể thao vào bài trình chiếu. + Tạo hiệu ứng cho nội dung và hình ảnh cho bài trình chiếu. + Lưu bài trình chiếu. - Gv cho hs quan sát bài của một vài bạn làm tốt. - GV nhận xét. Hoạt động 2: - HS trao đổi với bạn cách chèn thêm ảnh từ Clip Art và trang trình chiếu, tạo hiệu ứng cho hình ảnh đó. - Gv cho hs quan sát bài của một vài bạn làm tốt. - GV nhận xét. * Chú ý: Muốn chèn hình ảnh có sẵn từ Clip Art và trang trình chiếu, em thực hiện tương tự như cách chèn hình ảnh từ Clip Art và trang soạn thảo văn bản trong phần mềm Word. bài mới. - HS lắng nghe. - HS thực hành. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV MT, MC MT, MC 5 4. Củng cố - Dặn dò: - Tóm tắt lại nội dung chính. - Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới - HS lắng nghe Rút kinh nghiệm tiết dạy:

File đính kèm:

  • docxgiao_an_tin_hoc_lop_4_tuan_21_den_24_nam_hoc_2018_2019_pham.docx
Giáo án liên quan