Tập huấn Mô hình trường học mới Tiếng việt lớp 4 (phần 1)

 GIỚI THIỆU CHUNG

I. Mục tiêu tập huấn

 * Học viên có thể:

 1. Về kiến thức

 Hiểu cơ sở khoa học và thực tiễn , ý đồ soạn thảo, nội dung của tài liệu Hướng dẫn học Tiếng Việt 4. Dự tính được những việc cần làm và những khó khăn khi sử dụng tài liệu để tổ chức dạy học. Dự tính được những việc cần làm và những khó khăn khi tiếp tục tổ chức tập huấn cho đồng nghiệp.

 

 

 

ppt14 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1095 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tập huấn Mô hình trường học mới Tiếng việt lớp 4 (phần 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mô hình trường học mới TiÕng ViÖt líp 4 1. Làm quen - Phiên chế nhóm , bầu nhóm trưởng - Các nhóm làm quen * Từng nhóm giới thiệu các thành viên + Tên + Nơi công tác + Sở thích + Sở trường 3.Viết nhu cầu , mong đợi về lớp tập huấn theo phiếu 4. Xây dựng nội quy tập huấn 5. Đọc mục tiêu, nội dung và kế hoạch tập huấn, tài liệu tập huấn. GIỚI THIỆU CHUNG I. Mục tiêu tập huấn * Học viên có thể: 1. Về kiến thức Hiểu cơ sở khoa học và thực tiễn , ý đồ soạn thảo, nội dung của tài liệu Hướng dẫn học Tiếng Việt 4. Dự tính được những việc cần làm và những khó khăn khi sử dụng tài liệu để tổ chức dạy học. Dự tính được những việc cần làm và những khó khăn khi tiếp tục tổ chức tập huấn cho đồng nghiệp. 2. Về kĩ năng 2.1. Biết tổ chức dạy học theo tài liệu Hướng dẫn học Tiếng Việt 4. 2.2. Biết điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 phù hợp hoàn cảnh dạy học và đặc điểm HS. 2.3. Biết hướng dẫn cho đồng nghiệp để họ hiểu và biết tổ chức dạy học theo Hướng dẫn học TV 4 . 3. Về thái độ Nhiệt tình theo đuổi chiến lược dạy học nhân ái, tích cực của mô hình trường học mới, nghiêm túc, sáng tạo thực thi mô hình dạy học này . II. Cấu trúc của tài liệu tập huấn và cách sử dụng * Tài liệu tập huấn gồm : 1. Giới thiệu chung 2. Nội dung tập huấn Phần Nội dung tập huấn gồm 5 hướng dẫn (HD) : Hướng dẫn 1: Mở đầu Hướng dẫn 2: Tìm hiểu tài liệu Hướng dẫn học Hướng dẫn 3: Tìm hiểu cách tổ chức dạy học theo tài liệu Hướng dẫn học TV 4 Hướng dẫn 4: Điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học TV 4 phù hợp hoàn cảnh dạy học, đặc điểm và trình độ HS Hướng dẫn 5 : Thực hành tổ chức dạy học theo tài liệu Hướng dẫn học Tiếng Việt III. Hình thức trình bày của tài liệu tập huấn Hình thức trình bày của tài liệu tập huấn mô phỏng cách trình bày của tài liệu hướng dẫn học: Bao gồm các hoạt động với các hình thức HĐ cá nhân, cặp đôi, nhóm, toàn lớp. Có phần báo cáo kết quả sau một hoặc một nhóm HĐ. Bên cạnh các hoạt động có phần cung cấp thông tin. IV. Lưu ý về cách tổ chức tập huấn Tổ chức tập huấn cố gắng tối đa để tạo ra một mẫu tổ chức lớp học theo mô hình EN. - Phiên chế lớp học với hội đồng tự quản, thành viên hội đồng tự quản, phiên chế nhóm, bầu nhóm trưởng như mô hình EN. - Phát huy tối đa tính tích cực, sáng tạo của học viên. - Phát huy tối đa tính chủ động, linh hoạt của cán bộ tập huấn. - Thái độ cần có : Tích cực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, dân chủ, hợp tác và thân thiện. Mọi người đều cần được giúp đỡ và giúp đỡ nhau. Mỗi học viên cũng sẽ là một cán bộ tập huấn ngày mai. - Đồ dùng tập huấn : + Máy chiếu, phấn, bảng ( giấy khổ to, bút dạ)…. + Tài liệu Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 hoặc bản phô tô một tuần học của tài liệu. . HƯỚNG DẪN 1: MỞ ĐẦU Mục tiêu -Tổ chức lớp, làm quen, chia sẻ kinh nghiệm dạy học theo mô hình EN A. Hoạt động cơ bản 1. Khởi động Có thể hát một bài, kể một chuyện vui… để khởi động. Chia sẻ kinh nghiệm sau 2 năm thực hiện dạy học tiếng Việt theo mô hình trường học mới theo mẫu: B. Hoạt động thực hành Cùng đồng nghiệp ở địa phương chia sẻ kinh nghiệm dạy học Tiếng Việt theo mô hình EN. C. Hoạt động ứng dụng Xin tr©n träng c¶m ¬n!

File đính kèm:

  • pptTAP HUAN MO HINH TRUONG HOC MOI( 1)- TV 4.ppt