Giáo án Toán 7 - Tiết 2: Luyện tập

A. Mục đích yêu cầu :

1. Kiến thức : Nắm được hai góc đối đỉnh và tính chất của nó.

2. Kỹ năng : Biết nhận dạng hai góc đối đỉnh, biết vẽ một góc đđ với một góc đã cho, biết tính sđ góc đđ còn lại.

3. Thái độ : Thấy được các góc đối đỉnh trong thực tế.

B. Chuẩn bị :

GV : Sgk, giáo án, phấn, thước kẻ, thước đo góc, bảng phụ.

HS : Chuẩn bị bài trước ở nhà.

C. Nội dung :

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1302 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 7 - Tiết 2: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1 Ngày soạn :5/9/2007 Tiết 2 Ngày dạy : Luyện tập A. Mục đích yêu cầu : 1. Kiến thức : Nắm được hai góc đối đỉnh và tính chất của nó. 2. Kỹ năng : Biết nhận dạng hai góc đối đỉnh, biết vẽ một góc đđ với một góc đã cho, biết tính sđ góc đđ còn lại. 3. Thái độ : Thấy được các góc đối đỉnh trong thực tế. B. Chuẩn bị : GV : Sgk, giáo án, phấn, thước kẻ, thước đo góc, bảng phụ. HS : Chuẩn bị bài trước ở nhà. C. Nội dung : TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung 1’ 10’ 5’ 10’ 10’ 5’ 3’ 1’ 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra bài cũ : Vẽ góc đối đỉnh với góc xOy và tính các góc còn lại ? 3. Luyện tập : -BT 4 (SGK, trang 82) : Vẽ góc đối đỉnh phải vẽ ntn ? Hai góc đối đỉnh có tính chất gì ? -BT 5 (SGK, trang 82) : a) Vẽ góc ABC có số đo bằng 560. b) Vẽ góc ABC’ kề bù với ABC. Hỏi số đo góc ABC, ? c) Vẽ góc C’BA’ kề bù với góc ABC’. Tính số đo của góc CBA’ ? -BT 6 (SGK, trang 83) : -Treo bảng phụ BT 6 : Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc 470. Tính số đo các góc còn lại. -Hướng dẫn hs tính lần lượt các góc. -BT 8 (SGK, trang 83) : Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo là 700, nhưng không đối đỉnh. 4. Củng cố : Nhắc lại định nghĩa và tính chất hai góc đối đỉnh ? 5. Dặn dò : Làm các bài tập 9; 10 (SGK, trang 83). Vì x’y’ đối đỉnh với xy nên: x’y’=xy=40o Vì y’x và xy kề bù nên : y’x+xy=180o y’x+40o=180o y’x=180o-40o=140o Vì x’y đối đỉnh với y’x nên: x’y=y’x=140o -BT 4 (SGK, trang 82) : -Ta vẽ các tia đối. - Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. -Vì x’y’ đối đỉnh với xy nên : x’y’=xy=60o -BT 5 (SGK, trang 82) : a). b). Vì AC’ và AC kề bù nên : AC’+AC=180o AC’+56o=180o AC’=180o-56o=124o c). Vì C’A’ và AC’ kề bù nên : C’A’+AC’=180o C’A’+124o=180o C’A’=180o-124o=56o -BT 6 (SGK, trang 83) : Vì y’x và xy kề bù nên : y’x+xy=180o y’x+47o=180o y’x=180o-47o=133o Vì y’x’ đối đỉnh với xy nên : y’x’=x=47o Vì x’y đối đỉnh với y’x nên : x’y=y’x=133o -BT 8 (SGK, trang 83) : Thực hành vẽ góc theo yêu cầu : - Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia. -Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Luyện tập Vì x’y’ đối đỉnh với xy nên: x’y’=xy=40o Vì y’x và xy kề bù nên : y’x+xy=180o y’x+40o=180o y’x=180o-40o=140o Vì x’y đối đỉnh với y’x nên: x’y=y’x=140o -BT 4 (SGK, trang 82) : Vì x’y’ đối đỉnh với xy nên : x’y’=xy=60o -BT 5 (SGK, trang 82) : a). b). Vì AC’ và AC kề bù nên : AC’+AC=180o AC’+56o=180o AC’=180o-56o=124o c). Vì C’A’ và AC’ kề bù nên : C’A’+AC’=180o C’A’+124o=180o C’A’=180o-124o=56o -BT 6 (SGK, trang 83) : Vì y’x và xy kề bù nên : y’x+xy=180o y’x+47o=180o y’x=180o-47o=133o Vì y’x’ đối đỉnh với xy nên : y’x’=x=47o Vì x’y đối đỉnh với y’x nên : x’y=y’x=133o -BT 8 (SGK, trang 83) : - Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia. -Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

File đính kèm:

  • doctiet 2.doc