Giáo án Toán Lớp 4 - Tuần 10 - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức:

- Củng cố về nhận biết góc tù, góc nhọn, góc bẹt, đường cao của hình tam giác.

2. Kỹ năng:

- Nắm cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật.

3. Thái độ

- Rèn tính cẩn thận, khéo léo.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV + HS:Thước, êke.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx12 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán Lớp 4 - Tuần 10 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 10 Tiết : HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG Mục tiêu : Kiến thức: Củng cố về nhận biết góc tù, góc nhọn, góc bẹt, đường cao của hình tam giác. Kỹ năng: Nắm cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật. Thái độ Rèn tính cẩn thận, khéo léo. Đồ dùng dạy học: GV + HS:Thước, êke. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Gọi HS lên bảng: + Nêu cách vẽ hình vuông? + Vẽ hình vuông có cạnh 4 cm (4 dm) - 2 HSTL - HS vẽ nháp -1 em bảng lớp - n/x 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 10’ Bài1: GV yêu cầu HS nêu & vẽ hình được các góc vuông, góc nhọn, góc bẹt, góc tù a./ Chẳng hạn: + Góc đỉnh A: góc vuông + Góc đỉnh B1, B2: góc nhọn + Góc đỉnh M1, C: góc nhọn + Góc đỉnh M2: góc tù b./ Tương tự - 4 HS vẽ hình & làm bài cá nhân - 1 em chữa bảng lớp - N/x – TNYK 6’ Bài 2: Yêu cầu HS giải thích được: + AB là đường cao của hình thang vì AB ^ BC - 4 HS vẽ hình & làm bài cá nhân - 1 em chữa bảng lớp - N/x – TNYK 6’ Bài 3: GV yêu cầu HS vẽ hình vuông cạnh 3 cm - 1HS làm bài & nêu cách vẽ 6’ Bài 4: GV yêu cầu HS vẽ hình chữ nhật 6 cm ´ 4 cm theo cách vẽ trong SGK - Yêu cầu HS nêu tên các hình chữ nhật + Yêu cầu HS nêu các cặp cạnh //, cặp cạnh vuông góc - GV giới thiệu: đt đi qua trung điểm của 2 cạnh // cũng là đt // với 2 cạnh kia - 1HS làm bài & nêu cách vẽ - 1HS nêu - 1HS nêu - Lắng nghe 5’ 3. Củng cố – Dặn dò: - GV n/x giờ học. - GV dặn dò: Tìm xung quanh những vật có dạng góc tù, góc gẹt, góc nhọn, góc vuông - HS lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 10 Tiết : LUYỆN TẬP CHUNG Mục tiêu : 1. Kiến thức: Cách thực hiện phép cộng, phép trừ có 6 chữ số. áp dụng tính chất giao hoán & tính chất kết hợp của phép cộng để tính nhanh. 2. Kỹ năng: Nắm đặc điểm của hình vuông, hình chữ nhật. Tính chu vi, diện tích HCN. 3. Thái độ Rèn tính cẩn thận, óc tổng hợp. Đồ dùng dạy học: GV + HS : Êke, thước kẻ, phấn mầu Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: - GV kết hợp trong phần luyện tập 2. Bài mới: 3’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu + ghi bảng - HS ghi vở. b) Dạy bài mới Làm bài tập - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu bài 8’ Bài 1: - YC hs thực hiện phần a 386259 + 260837 726485 – 452936 - GV tổ chức cho HS làm bài rồi chữa bài - GV yêu cầu HS nêu các bước thực hành: + Phép cộng + Phép trừ - HS tự làm bài - HS chữa & nêu cách làm bài 7’ Bài 2: - GV tổ chức tương tự a./ 6257 + 989 + 743 = (6257 + 743) + 989 = 7989 b/ ... - GV yêu cầu HS nêu cách làm, áp dụng tính chất nào? - HS hoạt động tương tự - 2 em chữa & nêu cách giải - N/ x, bổ sung 10’ Bài 3: -GV có thể yêu cầu HS vẽ hình b./ DC ^ AD & BC CH ^ BC & HI ý DH ^ AD, BC, HI - HS vẽ hình & tự làm bài 8’ Bài 4: GV yêu cầu HS nêu dạng toán + Nêu cách tìm 2 số biết tổng & hiệu - HS nêu & trả lời - HS tự làm. Chữa – n/x 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét giờ học – Dặn dò: bài về nhà - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 10 Tiết : NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Mục tiêu : 1. Kiến thức: HS biết cách thực hiện phép nhân số có 6 chữ số với số có 1 chữ số. 2. Kỹ năng: Thực hành tính nhân thành thạo. 3. Thái độ Rèn tính cẩn thận, óc tổng hợp. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, phấn màu. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - GV nhận xét bài kiểm tra giữa kì 1 - Lắng nghe 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b) Dạy bài mới: 8’ Nhân số có 6 chữ số với số có 1 chữ số (không có nhớ) - GV giới thiệu phép nhân: 241324 ´ 2 = ? & yêu cầu HS đặt tính & tính: + Nêu cách đặt tính? + Nêu cách tính nhân? - GV chốt kết luận cách đặt tính & nhân không nhớ - HS tính nháp - 1 em lên bảng lớp làm - 1 vài em nêu kết quả - N/x thống nhất ý kiến 5’ Nhân số có 6 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ) - GV giới thiệu phép nhân: 136204 ´ 4 = ? & yêu cầu HS tính: + Nêu cách nhân có nhớ? - GV chốt & kết luận: trong phép nhân có nhớ cần thêm số nhớ vào kết quả nhân liền sau. - HS tính nháp - 1 em lên bảng lớp làm - 1 vài em nêu kết quả - N/x thống nhất ý kiến 15’ Luyện tập: - Yêu cầu HS làm bài - HS làm bài tập Bài1: Đặt tính & tính - HS đọc yêu cầu bài - HS tự làm vở - 4 em chữa Bài 3: Tính Gọi hs đọc yêu cầu - YC hs làm bài - NX, chữa bài - 1 HS đọc - 1 HS lên bảng 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét giờ học - Dặn dò bài về nhà: 3 tr 57 - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 10 Tiết : TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN Mục tiêu : 1. Kiến thức: Giúp HS nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân. 2. Kỹ năng: Vận dụng tính chất giao hoán của phép nhân để tính toán hợp lí. 3. Thái độ Rèn tính cẩn thận, óc phân tích, tổng hợp. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ kẻ sẵn phần b SGK. Phấn màu. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: Chữa bài 3 a./ 321475 + 423507´ 2 = 321475 + 847014 = 1168489 843275 - 123568 ´ 5 = 843275 - 617840 = 225435 - 4 em chữa bài - Lớp n/x b./ 1306 ´ 8 + 24573 = 10448 + 24573 = 35024 609 ´ 9 - 4845 = 5481 - 4845 = 636 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu: - GV giới thiệu & ghi bài - Ghi vở b. Dạy bài mới: 5’ So sánh giá trị của 2 biểu thức - Gọi HS tính và so sánh kết quả các cặp phép tính: 3 x 4 và 4 x 3 2 x 6 và 6 x 2 7 x 5 và 5 x 7 - 3 HS nêu miệng kết quả (mỗi HS 1 cặp) - Nhận xét các cặp phép tính. 7’ Giới thiệu tính chất giao hoán của phép nhân - Kẻ bảng như SGK. - Lần lượt gọi HS cho giá trị của a, b và tính giá trị biểu thức a x b và b x a (?) Với cặp giá trị của a, b. Em có nhận xét gì về vị trí của a và b trong 2 biểu thức? - Nêu: Đây chính là tính chất giao hoán của phép nhân. - Ghi a x b = b x a - HS làm vào bảng và nêu kết quả. - 1, 2 HS - Nêu tính chất giao hoán của phép nhân bằng lời. c. Thực hành 4’ Bài tập 1: Viết số thớch hợp vào ụ trống: 4 x 6 = 6 x 207 x 7 = x 207 Gọi HS đọc y/c. . - Nêu YC BT - Làm miệng. 6’ * Bài tập 2: Tính: 1357 x 5 7 x 853 40263 x 7 5 x 1326 - Các phép tính ở dòng thứ hai có gì đặc biệt? Có thực hiện được không ? - Muốn tính được ta làm thế nào ? - Nêu YC BT - Làm cột a,b vào vở - 2 HS lên bảng. - Nhận xét. 5’ Bài tập 3: Tìm 2 biểu thức cú giá trị bằng nhau: 4 x 2145 (3 + 2) x 10287 3964 x 6 (2100 + 45) x 4 10287 x 5 (4 + 2) x (3000 + 964) - Giải thích: Trong 6 biểu thức có từng cặp biểu thức có giá trị bằng nhau, tìm ra các cặp đó. Có thể không cần làm tính. Hãy giải thích cách làm? - Ghi 6 biểu thức lên bảng. (?) Dựa vào đâu để tìm ra các cặp biểu thức có giá trị bằng nhau? (thực hiện phép tính trong ngoặc, đổi chỗ các thừa số) - Nêu YC BT - Làm vào vở. - 3 HS lên bảng tìm từng cặp và giải thích cách làm. - 3, 4 HS. 4’ Bài tập 4: Số? a x = x a = a a x = x a = 0 - Cho HS làm bài. - Làm vào SGK - Chữa miệng. 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - Phát biểu tính chất giao hoán của phép nhân. - YC HS về nhà làm BT: 2c, 4 (58). - 1 HS - HSLN Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 10 Tiết : KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KÌ I Mục tiêu : Kiến thức: Kiểm tra kiến thức của học sinh Từ đầu năm học. Kỹ năng: Vận dụng kiến thức vào làm bài tập. Thái độ Tích cực tham gia hoạt động học. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu. HS: SGK, vở. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1’ 1. Ổn định tổ chức: 2’ 2. Phát đề bài: - Phát đề cho HS. - HS nhận đề bài 32’ 3. HS làm bài - GV cho học sinh làm ra giấy. - HS làm bài ra giấy. 2’ 4. Thu bài: c. Thực hành 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - Về nhà đọc trước bài sau: Nhân với số có một chữ số. - HSLN

File đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_lop_4_tuan_10_nam_hoc_2018_2019.docx