Giáo án Toán Lớp 4 - Tuần 16 - Năm học 2018-2019

THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ 0

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết thực hiện các phép chia cho số có hai chữ số trong trường hợp thương có chữ số 0.

2. Kỹ năng:

- Áp dụng để giải bài toán có liên quan.

3. Thái độ

- Giáo dục HS có ý thức tính toán cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Biểu đồ - Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx11 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 204 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán Lớp 4 - Tuần 16 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 16 Tiết : LUYỆN TẬP Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS củng cố kiến thức và các bước thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có 2 chữ số. Kỹ năng: HS biết áp dụng phép chia vào giải bài toán có liên quan. Thái độ Rèn tính cẩn thận, óc phân tích. Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ - Phấn màu. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - GV yc HS nêu cách ước lượng khi chia cho số có hai chữ số. - 97256: 42 = 2315 (dư 26) - GV đánh giá - 2 HS nêu 2 cách - nhận xét - 2 em lên bảng lớp - nhận xét 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 8’ Bài 1: Đặt tính & tính GV yêu cầu HS tự làm đặt tính ra vở & thực hiện chia - GV gọi HS chữa bài, yêu cầu HS nêu cách ước lượng thương & cách chia - GV đánh giá kết quả. Kết quả: a.315 b. 1952; 57 354 112 dư 7; 371 dư 18 - HS đọc yêu cầu bài - HS làm bài - 1 vài em làm phiếu cá nhân - Gọi 6 em chữa bài - N/x từng phép chia - Thống nhất kết quả - Nêu phép chia hết & phép chia có dư 8’ Bài 2: Giải toán - Gọi HS đọc bài toán - GV yêu cầu HS tt & tự giải Số mét vuông nền nhà lát được là: 1050: 25 = 42 (m2) 1 em đọc - HS tự làm bài vào vở - 1 em chữa - N/xét & TNKQ 6’ Bài 3: Giải toán - Tiến hành tương tự Bài 2 - 1 HS chữa - Chiếu 1 vài bài làm, lớp NX 6’ Bài 4: - HS thảo luận nhóm - Chiếu 1 vài bài làm, lớp NX 5’ 3. Củng cố – Dặn dò: - Nêu cách chia 1 tổng (hiệu) cho 1 số - GV n/x giờ học - 2 HS nêu - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 16 Tiết : THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ 0 Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết thực hiện các phép chia cho số có hai chữ số trong trường hợp thương có chữ số 0. 2. Kỹ năng: Áp dụng để giải bài toán có liên quan. 3. Thái độ Giáo dục HS có ý thức tính toán cẩn thận. Đồ dùng dạy học: GV: Biểu đồ - Bảng phụ. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - GV gọi HS chữa bài tập - GV đánh giá 1) 78942 : 76 34561 : 85 478 ´ 63 2) 18 xe : 630 tấn 12 xe : ? tấn - 2 HS lên chữa - Lớp thực hiện nháp - N/xét 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở. b) Dạy bài mới 7’ Phép chia 9450 : 35 Chữ số 0 ở hàng đơn vị - GV viết phép chia - GV yêu cầu 1 em lên đặt tính & tính + nêu các bước chia - GV chốt, hướng dẫn lại & khắc sâu các bước chia * Lưu ý bước chia cuối: Hạ 0; 0 : 35 = 0 - Viết chữ số 0 ở hàng đơn vị + Đây là phép chia hết hay có dư? - HS đọc phép chia - 1 em lên bảng lớp + HS làm nháp - Lớp n/xét - Lắng nghe 6’ Phép chia 2448 : 24: Chữ số 0 ở hàng chục - GV thao tác các bước hướng dẫn tương tự phần a * Lưu ý bước chia thứ hai: - Hạ 4; 4 không chia được cho 24 - viết 0 ở thương. Hạ 8 chia tiếp ... - GV chốt kết luận: + Khi nào thì thương có chữ số 0 ở tận cùng, ở giữa? - HS hoạt động tương tự phần a - Lắng nghe - 2 HS trả lời 16’ Luyện tập: Bài 1: Đặt tính & tính - Gọi HS nêu cách thực hiện các phép tính: - GV yêu cầu HS nêu cách chia - GV đánh giá - nhận xét - GV nêu lại kiến thức - HS đọc yêu cầu & làm bài 6 em lên thực hiện p.chia - Lớp nhận xét - 1 HS nêu 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - N/xét giờ học - Dặn dò bài sau - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 16 Tiết : CHIA CHO SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết cách chia số có nhiều chữ số cho số có 3 chữ số. Biết cách trừ nhẩm cho tích ra số dư ở từng bước chia 2. Kỹ năng: Vận dụng chia cho số có 3 chữ số để giải bài toán liên quan. 3. Thái độ Giáo dục HS có ý thức tính toán cẩn thận. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, bảng phụ viết cách chia của 2 phép tính. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - GV viết phép tính & yêu cầu 2 em lên thực hiện để chia & nêu cách chia 2420 : 12; 1996 : 18 + Khi nào trong phép chia thương xuất hiện chữ số 0 - GV đánh giá - 2 em lên bảng lớp + HS cả lớp làm nháp - Nhận xét - 2 HS TLCH - Nhận xét 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b) Dạy bài mới: 7’ Giới thiệu phép tính: 1944 : 162 - GV giới thiệu phép tính & yêu cầu HS đặt tính - GV theo dõi HS làm bài - GV hướng dẫn đặt tính & tính - GV lưu ý HS phép chia hết - GV lưu ý HS bước nhân nhẩm ngược rồi trừ tìm số dư của mỗi bước chia: thực hiện nhẩm không ghi lại kết quả của tính riêng khi nhân nhẩm ngược nữa + ở phép tính này ta ước lượng thương như thế nào? - GV chốt - 1,2 em đọc phép tính - 1 em lên bảng lớp làm - HS đặt tính ra nháp - N/xét + nêu cách chia - 1 HS nêu 7’ Giới thiệu phép chia: 8469 : 241 - GV thao tác các bước hướng dẫn tương tự + Đây là phép chia như thế nào? Khi nào phép chia có dư - GV lưu ý cách ước lượng thương - HS hoạt động tương tự - 2 HSTL 15’ Luyện tập: Bài 1: Đặt tính & tính Thực hiện phần a - GV yêu cầu HS chữa bài đồng thời nêu cách chia - GV nhận xét đánh giá kết quả a. 2120 : 424 = 5; 1935 : 354 = 3 dư 165 - HS đọc bài & tự làm - 4 em chữa - nhận xét Bài 2: Tính giá trị biểu thức Thực hiện phần b + GV yêu cầu HS nêu cách tính giá trị biểu thức - HS làm bài – 2 HS chữa 4’ 3. Củng cố - Dặn dò: + Nêu một số lưu ý khi chia cho số có 3 chữ số ? - GV nhận xét đánh giá giờ học - Dặn dò: bài về nhà - 1,2 HS nêu - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 16 Tiết : LUYỆN TẬP Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố và nắm chắc kiến thức phép chia số có 4 chữ số cho số cho số của 3 chữ số. 2. Kỹ năng: Củng cố các kỹ năng chia và giải toán. 3. Thái độ Rèn tính cẩn thận, óc phân tích. Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ, phấn màu Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - GV yêu cầu HS đặt tính & tính: 4697 : 356 19485 : 836 - GV đánh giá, yêu cầu HS nêu cách chia & lưu ý - 2 em lên bảng lớp tính - HS làm nháp - N/x 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu: -GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 10’ Bài 1: Đặt tính rồi tính + Bài toán yêu cầu ta làm gì? - GV yêu cầu HS đặt tính & tính, sau đó gọi HS chữa bài - GV ghi bảng các số từ bé đến lớn - GV yêu cầu HS chữa bài nêu cách chia + Khi thực hiện chia cho số có 3 chữ số ta ước lượng thương như thế nào? - GV nhấn mạnh 2 cách ước lượng - HS đọc yêu cầu & TL - HS làm bài, 6 HS chữa - HS nhận xét 12’ Bài 2: Giải toán - GV gọi HS đọc yêu cầu bài + Bài toán hỏi gì? + Muốn biết cần tất cả bao nhiêu hộp kẹo mỗi hộp loại 160 gói ta làm như thế nào? + Thực hiện phép tính gì để tìm số gói kẹo? - GV đánh giá kết quả Giải: Có tất cả số gói kẹo: 120 ´ 24 = 2880 (gói kẹo) Nếu mỗi hộp có 160 gói thì cần số hộp 2880 : 160 = 18 (hộp) - HS đọc & tóm tắ bài toán - HSTLCH - lớp làm bài - Gọi HS chữa bài -nhận xét 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - Nêu cách thực hiện phép chia? - GV nhận xét giờ học - Dặn dò bài sau - 1 HS nêu - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 16 Tiết : CHIA CHO SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ (TIẾP) Mục tiêu: Kiến thức: Biết cách thực hiện phép chia 5 chữ số cho số có 3 chữ số. Kỹ năng: Áp dụng để giải bài toán tìm thành phần chưa biết của phép tính & giải toán có lời văn. Thái độ Giáo dục HS có ý thức tính toán cẩn thận & vận dụng kĩ năng tính chia để giải toán. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn mầu, bảng phụ. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - GV nêu phép tính a. 3527 : 643 8529 : 354 b. Tính giá trị biểu thức 5712 : (28´ 12) - GV đánh giá - 2 HS lên tính - HS làm nháp - Nhận xét 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu: - GV giới thiệu & ghi bài - Ghi vở b. Dạy bài mới: 7’ Phép chia: 41535 : 195 - GV viết phép chia. Yêu cầu HS đặt tính & tính - GV theo dõi HS làm bài - GV yêu cầu HS nêu cách chia - GV hướng dẫn kĩ & rõ từng bước chia + Đây là phép chia như thế nào? + Khi thực hiện các bước chia, nêu cách ước lượng thương? - GV kết luận cách ước lượng thương: làm tròn 415 : 195 400 : 200 = 2 * 253 : 195 250 : 200 = 1 * 585 : 195 600 : 200 = 3 - HS làm nháp - 2 em lên bảng - trình bày cách chia - Lớp quan sát, nghe - 1 vài HS nêu 6’ Giới thiệu phép chia: 80120 : 245 - Các bước hướng dẫn GV tiến hành tương tự - Lưu ý HS phép chia có dư (số dư < số chia) - HS hoạt động tương tự 18’ Luyện tập: Bài 1: - GV gọi HS đọc yêu cầu: - GV yêu cầu HS đặt tính & tính - GV đánh giá kết quả - HS đọc yêu cầu bài - Lớp làm ra vở - 2 em chữa - N/xét - HS kiểm tra chéo vở Bài 2: Làm phần b - GV yêu cầu 1 em đọc đề bài - GV yêu cầu HS tự làm & chữa bài & yêu cầu HS nêu cách tìm x: b. 89658 : x = 293 ® x = 89658 : 293 = 306 - 2 em đọc - HS làm 2 em chữa bài - Lớp nhận xét 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - Chốt kiến thức các bước chia - GV nhận xét giờ học - HSLN

File đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_lop_4_tuan_16_nam_hoc_2018_2019.docx
Giáo án liên quan