Giáo án Toán Lớp 4 - Tuần 22 - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Củng cố về so sánh hai phân số có cùng mẫu số.

2. Kỹ năng:

- Biết so sánh hai phân số khác mẫu số bằng cách quy đồng mẫu số.

3. Thái độ

- Rèn kỹ năng giải toán cho HS.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Kẻ sẵn 2 bảng như SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx14 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán Lớp 4 - Tuần 22 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 22 Tiết : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÓ CÙNG MẪU SỐ Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS biết so sánh hai phân số có cùng mẫu số. Kỹ năng: Củng cố về nhận biết một phân số bé hơn hoặc lớn hơn 1. Thái độ Rèn kỹ năng giải toán cho HS. Đồ dùng dạy học: GV: Bảng nhóm, bút dạ, phấn mầu. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: Gọi HS chữa bài cũ NX HS chữa bài cũ 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 13’ Chia đoạn thẳng AB thành 5 phần bằng nhau, độ dài đoạn thẳng AC bằng độ dài đoạn thẳng AB, và DC bằng AB So sánh và Ta thấy hay KL:Trong hai phân số có cùng mẫu số - Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn - Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số lớn hơn. - Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau GV vẽ đoạn thẳng cho HS quan sát và so sánh - Nhìn trên sơ đồ ta thấy AC bằng mấy phần của AB? - Nhìn trên sơ đồ ta thấy AD bằng mấy phần của AB? - So sánh đoạn thẳng AC và AD tức là ta so sánh hai phân số nào? - Em có nhận xét gì về tử số và mẫu số của hai phân số này? GV: vậy ta chỉ việc so sánh tử số với nhau. - Nếu tử số bằng mẫu số thì hai phân số ntn? (bằng nhau) - Muốn so sánh hai phân số có cùng mẫu số ta làm ntn? Nêu cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số ? HS quan sát - HSTL bằng phần - Đoạn thẳng AD bằng đoạn thẳng AB - HS nêu Phân số và phân số - HS TL(có mẫu số bằng nhau) - HS so sánh hai tử số - HS nêu - HS nêu KL - HS đọc nối tiếp KL 15’ Luyện tập Bài 1: So sánh hai phân số a, và thì b,, c,, d, Gọi HS đọc yêu cầu bài 1 Cho HS lên bảng chữa bài NX - Muốn so sánh hai phân số có cùng mẫu số ta làm ntn? - HS đọc yêu cầu bài 1 - HS chữa bài - HS nêu Bài 2 a, mà => mànên b, So sánh các phân số với 1 , , - Gọi HS đọc yêu cầu bài - Nếu tử số bé hơn mẫu thì phân số đó ntn? - Nếu tử số lớn hơn mẫu thì phân số ntn? Nếu tử số bằng mẫu thì phân số ntn? - Cho HS chữa bài phần b – NX ->Khi nào phân số lớn hơn nhỏ hơn hoặc bằng 1? HS đọc yêu cầu,quan sát và trả lời - Tử số bé hơn mẫu ,thì phân số bằng 1 -Tử số lớn hơn mẫu ,thì phân số lớn hơn 1 -Tử số bằng mẫu ,thì phân số bằng 1. - HS chữa bài phần b - HS nêu 3’ 3. Củng cố – Dặn dò: - NX tiết học. - HS nghe. Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 22 Tiết : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố về so sánh hai phân số có cùng mẫu số. 2. Kỹ năng: Biết so sánh hai phân số khác mẫu số bằng cách quy đồng mẫu số. 3. Thái độ Rèn kỹ năng giải toán cho HS. Đồ dùng dạy học: GV: Kẻ sẵn 2 bảng như SGK. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: Gọi Hs chữa bài cũ NX HS chữa bài NX 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở. b) Dạy bài mới 10’ So sánh hai phân số và KL: KL:Muốn so sánh hai phân số khác mẫu ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó ,rồi so sánh các tử số của hai phân số mới . - Cho quan sát 2 băng giấy Và so sánh phần tô màu và - Muốn so sánh hai phân số khác mẫu ta làm ntn? - Gọi HS đọc KL trong SGK - HS quan sát và so sánh hai phân số - HSTL - HS đọc nối tiếp KL 18’ Luyện tập Bài 1:So sánh hai phân số a, và , Vậy b,, Vậy - Gọi HS đọc yêu cầu bài 1 - Cho HS chữa bài NX - Muốn so sánh hai phân số khác mẫu ta làm ntn? - HS đọc yêu cầu - HS chữa bài NX - HSTL Bài 2: Rút gọn rồi so sánh a,và vậy - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS chữa bài NX - Muốn so sánh đợc trớc hết ta phải làm gì ? - HS đọc yêu cầu - Ta phải quy đồng cho hai phân số có mẫu số bằng nhau 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - NX tiết học. - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 22 Tiết : LUYỆN TẬP CHUNG Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố về khái niệm phân số. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng rút gọn phân số ,quy đồng mẫu số các phân số. 3. Thái độ Giáo dục tính cẩn thận, trình bày bài khoa học. Đồ dùng dạy học: GV: Bảng nhóm. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Gọi HS chữa bài cũ - GV NX - HS chữa bài, NX - HS lắng nghe 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & nêu hình thức luyện tập - HS ghi vở b) Dạy bài mới: 9’ Rút gọn phân số Bài 1: Rút gọn phân số 1230 = 12:630:6 = 25 2045 = 20:545:5 = 49 - Gọi HS đọc yêu cầu bài 1 - Cho HS chữa bài NX - Khi rút gọn phân số ta phải làm gì? - HS đọc yêu cầu - HS chữa bài NX 8’ Tìm ps bằng nhau : Bài 2: 627 = 6:327:3 = 29 1463 = 14:763:7 = 29 1036 = 10:236:2 = 518 - Gọi HS đọc bài 2 - Gọi HS chữa bài NX - Muốn tìm phân số bằng nhau ta làm ntn? - HS chữa bài - HS nêu 11 Quy đồng mẫu số Bài 3: Bỏ phần c a , và,và b,và ,và c,và - Gọi đọc yêu cầu bài - Gọi HS chữa bài - Khi quy đồng mẫu số các phân số ta làm ntn? - HS đọc yêu cầu - HS chữa bài - HS nêu cách quy đồng mẫu số các phân số 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - Hôm nay ta ôn những KT nào - NX tiết học. - HSTL - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 22 Tiết : LUYỆN TẬP Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS củng cố về so sánh hai phân số có mẫu số bằng nhau, so sánh phân số với 1. 2. Kỹ năng: Thực hành sắp xếp ba phân số cùng mẫu số theo thứ tự từ bé đến lớn. 3. Thái độ Rèn kỹ năng làm toán cho HS. Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ, phấn màu Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Gọi HS chữa bài NX - HS chữa bài cũ NX 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 10 So sánh hai phân số . Bài 1: a, b, c, - Gọi HS đọc yêu cầu - Muốn so sánh hai phân số có mẫu số bằng nhau ta làm ntn? - HS đọc yêu cầu - HS chữa bài - HSTL 10’ So sánh các phân số với 1. Bài 2:5 ý cuối , , , ,, - Gọi HS đọc yêu cầu bài 2 - Cho HS chữa bài NX - Khi nào thì phân số lớn hơn nhỏ hơn hoặc bằng 1? - HS đọc yêu cầu - HS chữa bài - HS nêu 8’ Xếp thứ tự các phân số Bài 3: Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn a, c, - Gọi HS đọc yêu cầu bài 3 - Gọi HS xếp theo thứ tự từ bé đến lớn - NX - HS đọc yêu cầu - HS chữa bài 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - Hôm nay ta ôn những kiến thức nào ? - NX tiết học. - 2 HS trả lời. - HS nghe. Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 22 Tiết : LUYỆN TẬP Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố về so sánh hai PS có cùng mẫu số và so sánh hai phân số khác mẫu. 2. Kỹ năng: Ôn về quy đồng mẫu số , xếp các phân số. 3. Thái độ Biết trình bày bài tốt hơn, đẹp hơn. Đồ dùng dạy học: Bảng nhóm. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Gọi HS chữa bài cũ NX - HS chữa bài Nx 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 10’ Bài 1a, b: so sánh a,và thì b, - Gọi Hs đọc yêu cầu bài 1 - Gọi HS đọc bài làm - Muốn so sánh hai phân số cùng mẫu ta làm ntn? - HS đọc yêu cầu - HS làm bài - HS nêu 10’ Bài 2a, b: so sánh C1: -> C2: và thì - Gọi HS đọc yêu cầu bài 2 - Có mấy cách so sánh? - Cho HS đọc bài làm - Khi nào phân số lớn hơn, nhỏ hơn và bằng 1? - HS đọc yêu cầu - HS chữa bài NX - HS nêu Bài 3: So sánh hai phân số có cùng tử a,, vậy . b,; - Gọi HS đọc yêu cầu - Muốn so sánh ta phải làm gì trước? - Nêu cách quy đồng mẫu số các phân số? - HS đọc yêu cầu - HSTL: Ta phải quy đồng - HSTL 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - Hôm nay ta ôn những kiến thức nào ? - GV nhận xét tiết học. - 1HS trả lời. - HS nghe.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_lop_4_tuan_22_nam_hoc_2018_2019.docx