Kế hoạch Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Quảng Phú

Đối với giáo viên:

a) Tự bồi dưỡng học tập:

- Nghiên cứu SGK hiểu đầy đủ kiến thức của bài

- Soạn giảng chi tiết tỉ mỉ, theo phương pháp mới phát huy tính tích cực của học sinh

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để phục vụ bài giảng khi cần thiết, chống dạy chay

 - Giành nhiều thời gian đọc, nghiờn cứu tài liệu, tỡm hiểu qua những phương tiện thông tin đại chỳng, qua mạng internet và qua thực tế cuộc sống để bổ sung kiến thức cho bài soạn. Từ đó làm cho bài giảng thêm phong phú, sinh động, phự hợp với thực tế, giỳp học sinh dễ hiểu và dễ tiếp thu kiến thức.

b) Phối hợp với giỏo viờn bộ môn, giáo viên chủ nhiệm : Thường xuyên trao đổi để cùng giáo dục học sinh.

 c) Thực hiện các cuộc vận động và phong trào do cấp trên phát động trong năm:

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua: " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", Phong trào thực hiện " Hai không" và bốn nội ; cuộc vận động: " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; " Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sỏng tạo".

2. Đối với học sinh :

- Xác định được vị trí học tập bộ môn công nghệ là môn gắn nhiều với thực tế cuộc sống, luôn sử dụng đến hàng ngày – không phân biệt môn chính môn phụ.

- Có ý thức học tập bộ môn với tinh thần tự lực, tự giác.

- Chuẩn bị đầy đủ SGK – vở ghi, đồ dùng cần thiết khi cần

- Học tốt các giờ thực hành

- Phải có đầy đủ dụng cụ, vật liệu trong các giờ thực hành.

3. Đối với phụ huynh học sinh:

- Phối hợp với phụ huynh đôn đốc các em học tập tại nhà và chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp.

 

doc14 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 292 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Quảng Phú, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHềNG GD - ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MễN CễNG NGHỆ 7 NĂM HỌC 2011-2012 I. TèNH HèNH CHUNG Thuận lợi: Được sự quan tõm của Ban giỏm hiệu tạo điều kiện cho giỏo viờn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Học sinh được tiếp xỳc với nhiều phương phỏp học tập mới nờn việc tiếp thu của HS nhanh. Đa số học sinh thuộc địa bàn nụng thụn chủ yếu làm nụng nghiệp nờn dễ tiếp cận thực tế và tiếp thu nhanh vận dụng tốt vào cụng việc nhà nụng. Khú khăn: - Là giáo viên mới về trường công tác nên còn gặp nhiều khó khăn về công tác tiếp cận học sinh. Một số HS thuộc diện khú khăn nờn thời gian dành cho việc học tập chưa nhiều. Bờn cạnh đú cũn một số em lơ là, chưa ý thức được việc học ở lớp cũng như việc tự học ở nhà. Từ đú ảnh hưởng tới việc giỏo dục chung. Đồ dựng dạy học cũn thiếu như tranh vẽ mụ hỡnh. II . Chỉ tiêu phấn đấu: Lớp sĩ số giỏi khá t.bình yếu kém T.bình trở lên SL % SL % SL % SL % SL % SL % 7a 40 14 35 18 45 7 17.5 1 2.5 0 0 39 97.5 7b 37 13 35.5 16 43.2 7 18.9 1 2.7 0 0 36 93.7 7c 36 13 36.1 16 44.4 6 16.6 1 2.8 0 0 35 97.2 TK 113 40 35.3 50 44.2 20 17.6 3 2.7 0 0 110 97.3 III. Biện pháp thực hiện: 1. Đối với giỏo viờn: a) Tự bồi dưỡng học tập: - Nghiên cứu SGK hiểu đầy đủ kiến thức của bài - Soạn giảng chi tiết tỉ mỉ, theo phương pháp mới phát huy tính tích cực của học sinh - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để phục vụ bài giảng khi cần thiết, chống dạy chay - Giành nhiều thời gian đọc, nghiờn cứu tài liệu, tỡm hiểu qua những phương tiện thụng tin đại chỳng, qua mạng internet và qua thực tế cuộc sống để bổ sung kiến thức cho bài soạn. Từ đú làm cho bài giảng thờm phong phỳ, sinh động, phự hợp với thực tế, giỳp học sinh dễ hiểu và dễ tiếp thu kiến thức. b) Phối hợp với giỏo viờn bộ mụn, giỏo viờn chủ nhiệm : Thường xuyờn trao đổi để cựng giỏo dục học sinh. c) Thực hiện cỏc cuộc vận động và phong trào do cấp trờn phỏt động trong năm: - Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua: " Xõy dựng trường học thõn thiện, học sinh tớch cực", Phong trào thực hiện " Hai khụng" và bốn nội ; cuộc vận động: " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chớ Minh"; " Mỗi thầy cụ giỏo là một tấm gương đạo đức, tự học và sỏng tạo". 2. Đối với học sinh : - Xác định được vị trí học tập bộ môn công nghệ là môn gắn nhiều với thực tế cuộc sống, luôn sử dụng đến hàng ngày – không phân biệt môn chính môn phụ. - Có ý thức học tập bộ môn với tinh thần tự lực, tự giác. - Chuẩn bị đầy đủ SGK – vở ghi, đồ dùng cần thiết khi cần - Học tốt các giờ thực hành - Phải có đầy đủ dụng cụ, vật liệu trong các giờ thực hành. 3. Đối với phụ huynh học sinh: - Phối hợp với phụ huynh đụn đốc cỏc em học tập tại nhà và chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp. IV: kế hoạch dạy học cu thể: Tuần Tiết Tờn bài dạy Chuẩn kiến thức Chuẩn kĩ năng Thỏi độ Thiết bị sử dụng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 35 36 36 37 37 1 Bài 1. Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt. - Hiểu được vai trũ của trồng trọt, biết được nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay. . Biết được một số biện phỏp thực hiện nhiệm vụ trồng trọt. ý thức yờu thớch lao động. -SGK,SGV -Tư liệu về nhiệm vụ của nông nghiệp -Tranh ảnh liên quan -Sách tham khảo 2 Bài 2 + Bài 3 - Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng - Một số tính chất chính của đất trồng. - Hiểu được đất trồng là gỡ? Cỏc thành phần chớnh của đất trồng - Hiểu được thành phần cơ giới của đất là gỡ? Thế nào là đất chua đất kiềm, đất trung tớnh, vỡ sao đất dữ được nước và chất dinh dưỡng. Thế nào là độ phỡ nhiờu của đất. Phõn tớch, tổng hợp. í thức yờu lao động, bảo vệ, duy trỡ độ phỡ nhiờu của đất. -Sách tham khảo -Tranh ảnh liên quan -SGK,SGV 3 Bài 4. Thực hành : Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản (Vê tay) - Trình bày được quy trình xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp vê tay. - Thực hành đúng thao tác trong từng bước của quy trình. - Rèn luyện tính chính xác, khoa học trong học tập. Xác định được thành phần cơ giới của đất vườn, ruộng của gia đình hoặc vườn trường. -GV: Một số mẫu đất để làm trước lớp, 4- 6 khay đựng vật mẫu, hình diễn tả quy trình thực hành phóng to. 4- 6 bộ dụng cụ thực hành (khay men, lọ chỉ thị màu tổng hợp, thang màu chuẩn, dao nhỏ lấy mẫu) - HS: Mẫu đất ở vườn nhà 4 Bài5. thực hành xác định độ ph bằng phương pháp so màu Trình bày được quy trình xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu. - Thực hành đúng thao tác trong từng bước của quy trình. - Rèn luyện kỹ năng thực hành , hoạt động nhóm. Coự yự thửực trong vieọc laứm thửùc haứnh, caồn thaọn trong khi laứm thửùc haứnh vaứ phaỷi baỷo ủaỷm an toaứn lao ủoọng. - GV: Một số mẫu đất để làm trước lớp, 4- 6 khay đựng vật mẫu, hình diễn tả quy trình thực hành phóng to. 4- 6 bộ dụng cụ thực hành (khay men, lọ chỉ thị màu tổng hợp, thang màu chuẩn, dao nhỏ lấy mẫu) - HS: Mẫu đất ở vườn nhà 5 Bài 6. Biện pháp sử dụng cải tạo và bảo vệ đất Hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng đất hợp lý. Biết cỏc biện phỏp cải tạo và bảo vệ đất. Rốn kĩ năng quan sỏt, phõn tớch, so sỏnh. Cú ý thức chăm súc, bảo vệ tài nguyờn mụi trường đất. -Tranh ảnh liên quan -SGK -Băng hình 6 Bài7. Tác dụng của phân bón trong trồng trọt Biết được cỏc loại phõn bún thường dựng và tỏc dụng của phõn bún đối với đất, cõy trồng. Rốn kĩ năng quan sỏt, phõn tớch Cú ý thức tận dụng cỏc sản phẩm phụ ( thõn, cành, lỏ) cõy hoang dại để làm phõn bún. -Tranh ảnh liên quan -SGK 7 Bài 8. Thực hành nhận biết một số loại phân bón hoá học thông thường -Học sinh phân biệt một số loại phân bón -Rèn luyện kĩ năng quan sát phân tíchvà ý thức đảm bảo an toàn lao động Nhận dạng được một số loại phân vô cơ thường dùng bằng phương pháp hoà tan trong nước và phương pháp đốt trên ngọn lửa đèn cồn. Có ý thức tiết kiệm, tận dụng các loại phân bón và bảo vệ môi trường. Mẫu phân ,ống nghiệm, đèn than, kẹp, gắp. 8 Bài 9. Cách sử dụng và bảo quản phân bón thông thường Hiểu được cỏc cỏch bún phõn, cỏch sử dụng và bảo quản cỏc loại phõn bún thụng thường. Rốn kĩ năng phõn tớch, quan sỏt. Cú ý thức tiết kiệm, bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ mụi trường khi sử dụng. -Tranh ảnh liên quan -Giáo trình phân bón 9 Bài 10. Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống thông thường Sau khi học xong học sinh cần hiểu được vai trũ của giống cõy trồng và cỏc phương phỏp chọn tạo giống cõy trồng. Rốn kĩ năng quan sỏt, phõn tớch. Cú ý thức quý trọng, bảo vệ cỏc gống cõy trồng quý hiếm trong sản xuất ở địa phương. -Tranh ảnh liên quan -SGK 10 Bài 11. Sản xuất và bảo quản giống cây trồng - Hiểu được quy trỡnh sản xuất giống cõy trồng. - Biết cỏch bảo quản hạt, cú ý thức bảo quản con giống, cõy trồng, nhất là cỏc giống quý đặc sản. Rốn kĩ năng phan tớch, tổng hợp Cú ý thức quý trọng, bảo vệ cỏc gống cõy trồng quý hiếm trong sản xuất ở địa phương. -Tranh ảnh liên quan -SGK 11 Bài 12. Sâu bệnh hại cây trồng - Biết được tỏc hại của sõu bệnh, cỏc dấu hiệu của cõy khi bị sõu bệnh phỏ hoại. - Hiểu được khỏi niệm về cụn trựng bệnh cõy. Rốn kĩ năng quan sỏt, phõn tớch, so sỏnh. - Cú ý thức chăm súc bảo vệ cõy trồng thường xuyờn để hạn chế tỏc hại của sõu bệnh. -Tranh ảnh liên quan -Mẫu sâu bệnh 12 Bài 13+Bài14. -Phòng trừ sâu bệnh hại - Thực hành nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc bệnh tại vườn trường hay ở gia đỡnh. - Hiểu được những nguyờn tắc và biện phỏp phũng trừ sõu bệnh hại. - Biết vận dụng những biện phỏp đó học vào việc phũng trừ sõu - Phõn biệt được một số loại phõn bún thường dựng. - Biết được một số loại thuốc hoỏ học ở dạng bột, bột thấm nước, hạt và sữa. Rốn kĩ năng quan sỏt, so sỏnh - Rốn luyện kỹ năng quan sỏt, phõn tớch - Biết đọc cỏc nhón thuốc ( độ độc của thuốc, tờn thuốc). - Cú ý thức chăm súc bảo vệ cõy trồng thường xuyờn để hạn chế tỏc hại của sõu bệnh Cú ý thức đảm bảo an toàn khi sử dụng và bảo vệ mụi trường. -Tranh ảnh liên quan -SGK -Mẫu thuốc -Tranh vẽ nhãn hiệu và độ độc 13 Ôn tập Củng cố kiến thức và kỹ năng đã học vận dụng vào thực tế sản xuất Rốn kĩ năng quan sỏt, so sỏnh - Có ý thức làm việc cẩn thận, chính xác ảnh như SGk 14 Kiểm tra Kiểm tra đỏnh giỏ sự nhận thức của học sinh trong chương I - GV rỳt kinh nghiệm truyền thụ kiến thức để từ đú điều chỉnh phương phỏp cho phự hợp. Rốn kĩ năng tư duy, so sỏnh, phõn tớch, tổng hợp Tớnh tự giỏc, tự học, tớnh cẩn thận Nghiờm tỳc 15 Bài 15. Làm đất và bón phân lót Hiểu được mục đớch của việc làm đất trong sản xuất trồng trọt núi chung và cụng việc làm đất cụ thể. - Biết được quy trỡnh và yờu cầu kỹ thuật của việc làm đất, mục đớch và cỏch bún phõn lút cho cõy trồng í thức bảo vệ mụi trường -Tranh ảnh liên quan -SGK 16 Bài 16+Bài 17 Gieo trồng cây nông nghiệp. Thực hành: Xử lý hạt bằng nước ấm nghiệp - Nắm được khỏi niệm về thời vụ và những căn cứ để xỏc định thời vụ gieo trồng, cỏc vụ gieo trồng chớnh ở nước ta. - Hiểu được mục đớch của việc kiểm tra, xử lý hạt giống trước khi gieo trồng, cỏc phương phỏp xử lý hạt giống. - Hiểu được cỏc cỏch xử lý hạt giống bằng nước ấm, hạt giống ( Lỳa, ngụ) theo đỳng quy trỡnh. - Làm được cỏc quy trỡnh trong cụng tỏc xử lý, biết sử dụng nhiệt kế đo nhiệt độ của nước. - Nắm được cỏc yờu cầu kỹ thuật của việc gieo trồng và cỏc phương phỏp gieo hạt trồng cõy non. - Rốn luyện ý thức, cẩn thận, chớnh xỏc, đảm bảo an toàn lao động Tớch cực vận dụng kiến thức đó học vào sản xuất Tranh ảnh liên quan -SGK -Mẫu hạt, nhiệt kế -Tranh vẽ, nước ấm, chậu nhỏ. Đĩa giấy thấm, bông kẹp 17 Bài 18 Xác định sức nảy mầm vá tỉ lệ nảy mầm của hay giống - Làm được cỏc thao tỏc trong quy trỡnh xỏc định sức nảy mầm và tỷ lệ nảy mầm của hạt giống. Rốn luyện ý thức, cẩn thận, chớnh xỏc, đảm bảo an toàn lao động Tớch cực vận dụng kiến thức đó học vào sản xuất Mẫu hạt, nhiệt kế -Tranh vẽ, nước ấm, chậu nhỏ. Đĩa giấy thấm, 18 Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng - Biết được ý nghĩa, quy trỡnh và nội dung cỏc khõu kỹ thuật chăm súc cõy trồng như làm cỏ, vun xới, tưới nước, bún phõn thỳc - Làm được cỏc thao tỏc chăm súc cõy trồng. - cẩn thận, chớnh xỏc, đảm bảo an toàn lao động. í thức lao động cú kĩ thuật, chịu khú. -Tranh ảnh liên quan -SGK 19 Bài 20 Thu hoạch bảo quản và chế biến nông sản Sau khi học xong học sinh biết được ý nghĩa mục đớch và yờu cầu của cỏc phương phỏp thu hoạch bảo quản và chế biến nụng sản - lao động cú kỹ thuật cẩn thận, chớnh xỏc, đảm bảo an toàn lao động. - Cú ý thức tiết kiệm, trỏnh làm hao hụt, thất thoỏt trong thu hoạch -Tranh ảnh liên quan -SGK 20 Bài 21 Luân cacnh, xen canh, tăng vụ Sau khi học song học sinh hiểu được thế nào là luõn canh, xen canh, tăng vụ trong sản xuất trồng trọt. - Hiểu được tỏc dụng của cỏc phương thức canh tỏc này. cẩn thận, chớnh xỏc, đảm bảo an toàn lao động. cú ý thức lao động, cú tinh thần chịu khú -Hình 33 - Tranh vẽ sơ đồ liên quan 21 Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng -Hiểu được vai trò to lớn của rừng Sau khi học xong học sinh cần nắm được - Hiểu được vai trũ to lớn của rừng đối với cuộc sống của toàn xó hội - Biết được nhiệm vụ của trồng rừng - Có ý thức bảo vệ và tích cực trồng cây gây rừng Hình 34, 35 Tranh ảnh, biểu đồ 22 Bài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng -Hiểu được các điều kiện khi lập vườn gieo ươm - Qui trình làm đất hoang để gieo ươm Sau khi học xong học sinh cần nắm được - Hiểu được cỏc điều kiện khi lập vườn gieo ươm. - Hiểu được cỏc cụng việc cơ bản trong quỏ trỡnh làm đất khai hoang ( dọn và làm đất tơi xốp ). - Hiểu được cỏch cải tạo nền đất để gieo ươm cõy rừng. Có ý thức bảo vệ và tích cực trồng cây gây rừng Sơ đồ hình 36 23 Bài 24. Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng -Biết kích thích hạt giống nảy mầm - Thời vụ và quy trình gieo hạt - Các công việc chăm sóc vươn ươm Hiểu được cỏc cụng việc chăm súc chủ yếu ở vườn gieo ươm cõy rừng Cú ý thức tiết kiệm hạt giống, làm việc cẩn thận theo đỳng quy trỡnh. Hình 37, 38 24 Bài 26. Trồng cây rừng - Biết thời vụ trồng rừng, biết đào hố trồng cây Rốn luyện ý thức cẩn thận, chớnh xỏc và lũng hăng say lao động. Cú ý thức làm việc cẩn thận theo đỳng quy trỡnh. Tranh 41, 42 25 Bài 27. Chăm sóc rừng sau khi trồng. - Biết thời gian và số lần chăm sóc Rốn luyện ý thức cẩn thận, chớnh xỏc và lũng hăng say lao động. Cú ý thức làm việc cẩn thận theo đỳng quy trỡnh. ảnh như SGk 26 Ôn tập học kỡ 1 Củng cố kiến thức và kỹ năng đã học vận dụng vào thực tế sản xuất Rốn kĩ năng quan sỏt, so sỏnh - Có ý thức làm việc cẩn thận, chính xác ảnh như SGk 27 Kiểm tra học kỡ 1 Kiểm tra kiến thức học sinh Làm việc độc lập Nghiêm túc Giấy- đề bài 28 Bài 25.Thực hành gieo hạt và cấy cây vào bầu đất - Sau khi học xong học sinh cần nắm được - Làm được cỏc kỹ thuật gieo hạt và cấy cõy vào bầu đất Rốn luyện ý thức cẩn thận, chớnh xỏc và lũng hăng say lao động. Cú ý thức làm việc cẩn thận theo đỳng quy trỡnh. SGK 29 Bài 28.Khai thác rừng - Hiểu được các loại khai thác gỗ - Hiểu được điều kiện khai thác rừng ở Việt Nam - Hiểu được cỏc điều kiện khai thỏc gỗ rừng ở việt nam trong giai đoạn hiện nay, cỏc biện phỏp phục hồi sau khi khai thỏc. Cú ý thức bảo vệ rừng khụng khai thỏc bừa bói. SGK 30 Bài 29. Bảo vệ và khoanh nuôi rừng _ Phaõn bieọt ủửụùc caực loaùi khai thaực rửứng. _ Hieồu ủửụùc ủieàu kieọn khai thaực rửứng ụỷ nửụực ta hieọn nay. _ Bieỏt ủửụùc caực bieọn phaựp phuùc hoài rửứng sau khi khai thaực rửứng. _ Hieồu ủửụùc yự nghúa cuỷa baỷo veọ vaứ khoanh nuoõi rửứng. _ Bieỏt ủửụùc caực muùc ủớch, bieọn phaựp baỷo veọ rửứng , khoanh nuoõi rửứng. - Hỡnh thaứnh kyừ naờng sửỷ duùng caực phửụng thửực thớch hụùp ủeồ khai thaực rửứng trong. - Hỡnh thaứnh nhửừng kyừ naờng baỷo veọ, nuoõi dửụừng rửứng. - Đieàu kieọn ủũa hỡnh cuù theồ. _ Coự yự thửực sửỷ duùng hụùp lớ taứi nguyeõn rửứng. _ Coự yự thửực baỷo veọ rửứng. Hình 48, 49 31 Bài 30.Vai trò và nhịêm vụ phát triển chăn nuôi - Hiểu được vai trò và nhiệm vụ phát triển ngành nuôi - Trình bày được một số nhiệm vụ phát triển chăn nuôi của nước ta thời gian tới. - Có thái độ và ý thức học tập tốt nội dung kiến thức về kĩ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và vận dụng vào công việc chăn nuôi tại gia đình. Hình 50,51,52,53 Sơ đồ 7 SGK 32 Bài 31.Giống vật nuôi - Hiểu được khái niệm giống vật nuôi- vai trò của giống Trình bày được một số nhiệm vụ phát triển chăn nuôi của nước ta thời gian tới. - Có thái độ và ý thức học tập tốt nội dung kiến thức về kĩ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và vận dụng vào công việc chăn nuôi tại gia đình. Hình 50,51,52,53 Sơ đồ 7 SGK 33 Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi Hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát dục của vật nuôi Rốn kĩ năng quan sỏt, so sỏnh - Có ý thức làm việc cẩn thận, chính xác Sơ đồ 8 SGK 34 Bài 33.Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi Hiểu khái niệm và 1 số phương pháp chọn giống vật nuôi Rốn kĩ năng quan sỏt, so sỏnh - Có ý thức làm việc cẩn thận, chính xác ảnh như SGk 35 Bài 34 .Nhân giống vật nuôi - Hiểu thế nào là chọn giống Hiểu khái niệm và phương pháp nhân giống thuần chủng vật nuôi Rốn kĩ năng quan sỏt, so sỏnh - Có ý thức làm việc cẩn thận, chính xác Tranh như SGK 36 Bài 37.Thức ăn vật nuôi Nguồn gốc, thành phần dinh dưỡng thức ăn vật nuôi Rốn kĩ năng quan sỏt, so sỏnh Tiết kiệm thức ăn trong chăn nuôi Hình SGK 37 Bài 38.Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi Hiểu vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi Rốn kĩ năng quan sỏt, so sỏnh - Có ý thức học tập say sưa Bảng tóm tắt SGk 38 Bài 39.Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi - Biết được mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn - Các phương pháp chế biến Rốn kĩ năng quan sỏt, so sỏnh - Có ý thức học tập say sưa Hình 66, 67 SGK 39 Bài 40. Sản xuất thức ăn cho vật nuôi Biết các loại thức ăn của vật nuôi - Biết được một số phương pháp sản xuất các loại thức ăn Rốn kĩ năng quan sỏt, so sỏnh - Có ý thức học tập say sưa Hình 48SGK 40 Bài 41+ 42 Thực hành chế biến thức ăn họ đậuu bằng nhiệt độ Chế biến thức ăn giàu gluxits bằng men Thực hành : Đánh giá chất lượng thức ăn chế biến bằng phương pháp vi sinh vật Biết dùng men rượu để chế biến - Biết đánh giá chất lượng của thức ăn, ứng dụng sản xuất Rốn kĩ năng quan sỏt, so sỏnh Rốn kĩ năng quan sỏt, so sỏnh Có ý thức làm việc cẩn thận - Có ý thức làm việc cẩn thận Chậu, cân, men, bột ngô, nước Như SGK 41 Ôn tập - Giúp sinh củng cố và hệ thống hoá các kiến thức - Vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống Rốn kĩ năng quan sỏt, so sỏnh - Có ý thức học tập say sưa Nội dung chính 42 Kiểm tra Phù hợp đối tượng học sinh Trọng tâm chính Rốn kĩ năng quan sỏt, so sỏnh - Có ý thức học tập say sưa Đề bài kiểm tra 43 Bài 44.Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi Hiểu vai trò và những yếu tố cần có để vệ sinh chuồng nuôi Rốn kĩ năng quan sỏt, so sỏnh - Có ý thức học tập say sưa Sơ đồ 10,11 Hình 69,70,71 44 Bài 44.Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi Hiểu vai trò và những yếu tố cần có để vệ sinh chuồng nuôi Rốn kĩ năng quan sỏt, so sỏnh - Có ý thức học tập say sưa Sơ đồ 10,11 Hình 69,70,71 45 Bài 45.Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi Hiểu những biện pháp chủ yếu trong nuôi dưỡng và chăm sóc đối với vật nuôi, có ý thức lao động Rốn kĩ năng quan sỏt, so sỏnh - Có ý thức học tập say sưa Sơ đồ 12,13 49 Bài 46.Phòng trị bệnh thông thường cho vật nuôi - Biết nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi Rốn kĩ năng quan sỏt, so sỏnh - Có ý thức học tập say sưa Hình 73, 74 50 Bài 47.vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi - Hiểu khái niệm và tác dụng của vác xin, cách sử dụng - Phân biệt được 1 số loại vác xin phòng bệnh cho gia cầm, Rốn kĩ năng quan sỏt, so sỏnh - Có ý thức học tập say sưa - rèn ý thức cẩn thận Bơm kim tiêm, băng, cồn 51 Ôn tập - Giúp sinh củng cố và hệ thống hoá các kiến thức - Vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống Rốn kĩ năng quan sỏt, so sỏnh - Có ý thức học tập say sưa Nội dung chính 52 Kiểm tra học kì 2 Phù hợp đối tượng học sinh Trọng tâm chính Rốn kĩ năng quan sỏt, so sỏnh - Có ý thức học tập say sưa Đề bài kiểm tra

File đính kèm:

  • docke_hoach_cong_nghe_lop_7_truong_thcs_quang_phu.doc