Kế hoạch dạy học Công nghệ Lớp 7 (Bản đẹp)

Chương 1: Đại cương về kĩ thuật trồng trọt

Bài 1,2: Vai trò nhiệm vụ của trồng trọt,khái niệm về đất trồng và thành phần của đất Vai trò , nhiệm vụ của trồng trọt

 + Trồng trọt có vai trò gì đối với nền kinh tế

 + Nhiệm vụ của trồng trọt và một số biện pháp thực hiện .

 - Tranh , ảnh

- Tư liệu về nhiệm vụ của nông nghiệp

Bài 3: Một số tính chất chính của đất trồng Khái niệm về đất trồng và thành phần cơ giới của đất .

 + Đất trồng là gì . Vai trò của đất đối với cây trồng

 + Đất gồm những thành phần gì - Sơ đồ

- Phiếu học tập

Bài 6: Biện pháp sử dụng ,cải tạo và bảo vệ đất Biện pháp sử dụng và cải tạo đất

 + Ý nghĩa của sử dụng đất hợp lý

 + Biết các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất Tranh về sử dụng và cải tạo đất

Bài 7:Tác dụng của phân bón trong trồng trọt Tác dụng của phân bón trong trồng trọt Tranh về tác dụng của phân bón

 

doc5 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 239 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch dạy học Công nghệ Lớp 7 (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH MÔN CÔNG NGHỆ 7 CHUẨN TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY MỤC TIÊU BÀI DẠY CHUẨN BỊ ĐIỀU CHỈNH 1 Chương 1: Đại cương về kĩ thuật trồng trọt Bài 1,2: Vai trò nhiệm vụ của trồng trọt,khái niệm về đất trồng và thành phần của đất Vai trò , nhiệm vụ của trồng trọt + Trồng trọt có vai trò gì đối với nền kinh tế + Nhiệm vụ của trồng trọt và một số biện pháp thực hiện . - Tranh , ảnh - Tư liệu về nhiệm vụ của nông nghiệp 2 Bài 3: Một số tính chất chính của đất trồng Khái niệm về đất trồng và thành phần cơ giới của đất . + Đất trồng là gì . Vai trò của đất đối với cây trồng + Đất gồm những thành phần gì - Sơ đồ - Phiếu học tập 3 Bài 6: Biện pháp sử dụng ,cải tạo và bảo vệ đất Biện pháp sử dụng và cải tạo đất + Ý nghĩa của sử dụng đất hợp lý + Biết các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất Tranh về sử dụng và cải tạo đất 4 Bài 7:Tác dụng của phân bón trong trồng trọt Tác dụng của phân bón trong trồng trọt Tranh về tác dụng của phân bón 5 Bài 8: Thực hành nhận biết một số loại phân bón thông thường Nhận biết một số phân hoá học thông thường Tranh về quy trình thực hành 6 Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường Tranh về cách bón phân 7 Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng Hình11,12,13 14 sgk 8 Bài 11: sản xuất và bảo quản giống cây trồng Sản xuất và bảo bảo giống cây trồng + Sản xuất giống cây trồng bằng hạt + Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính - Tranh về sx giống cây trồng - Sơ đồ 3 sgk 9 Bài 12: Sâu bệnh hại cây trồng Sâu bệnh hại cây trồng + Tác hại của sâu bệnh + nhận biết một số dấu hiệu khi cây trồng bị bệnh - Tranh về vòng đời của côn trùng và dấu hiệu khi cây bị bệnh 10 Bài 13:Phòng trừ sâu bệnh hại Phòng trừ sâu bệnh + Nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại + Biện pháp phòng trừ sâu bệnh - Phiếu học tập - Tranh về phòng trừ sâu bệnh 11 Thực hành:Sản xuất và bảo quản giống cây trồng -Thực hiện được qui trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt -Thao tác đúng sản xuất giống bằng phương pháp nhân giống vơ tính :Giâm cành,chiết cành,ghép mắt Hạt giống:Lúa,cây khoai mì,một sơ cành bình bát 12 Kiểm tra 1tiết Kiểm tra kiến thức nội dung trồng trọt : Đất trồng,phương pháp chọn tạo giống cây trồng, Đề kiểm tra 13 Bai15 Làm đất và bĩn phân lĩt Làm đất và bón phân lót + Mục đích của làm đất + Các công việc làm đất - Tranh về công việc làm đất - Phiếu học tập 14 Bài16 Gieo trồng cây nơng nghiệp -Khái niệm về thời vụ và những căn cứ để xác định thời vụ gieo trờng. -Mục đích của việc kiểm tra ,xủ lý hạt giớng trước khi gieo trờng Tranh ảnh về các phương pháp gieo trờng 15 Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng Các biện pháp chăm sóc cây trồng + Kỹ thuật làm cỏ , vun xới , tỉa , dặm cây + Kỹ thuật tưới nước và bón thúc phân Tranh về chăm sóc cây trồng 16 Bai20 Thu hoạch , bảo quản và chế biến nông sản Các phương pháp thu hoạch,bảo quản,chế biến nơng sản Phóng to hình 31 , 32 sgk 17 Bài 21:Luân canh,xen canh ,tăng vụ -Khái niêm về luân canh, xen canh ,tăng vụ -tác dụng của luân canh,xen canh ,tăng vụ Tranh về trồng xen canh Phiếu học tập 18 Thực hành:Các biện pháp chăm sĩc cây trồng -Thực hiên được các quy trình kỷ thuật chăm sóc cây trờng như làm cỏ ,vun xới,tưới nước,bĩn phân Dụng cụ:Mổi nhĩm 1 cuốc,1dao,1th ung tưới,10kg phân hữu cơ,0.5kg phân hĩa học 19 Phần 2: Lâm nghiệp Chương 1: Bài 22: Vai trò củà rừng và nhiệm vụ của trồng rừng Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng + Vai trò to lớn của rừng đối với cuộc sống và toàn xã hội + Nhiệm vụ của trồng rừng Phóng to hình 34 , 35 SGK 20 Bài 23: Làm đất gieo ươm cây rừng Làm đất gieo ươm cây rừng + Các công việc cơ bản trong làm đất hoang + Cách tạo nền đất để gieo ươm cây Tranh Sơ đồ 21 Bài 24: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng Tranh về chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng 22 Bài 26: Trồng cây rừng Trồng cây rừng + Thời vụ trồng rừng + Cách đào hố trồng cây rừng + Trồng cây gây rừng bằng cây con Phóng to hình 41 , 42, sgk 23 Bài:27 Chăm sóc rừng sau khi trồng Chăm sóc rừng sau khi trồng + Thời gian và số lần chăm sóc sau khi trồng + Các công việc chăm sóc rừng sau khi trồng Tranh về các công việc chăm sóc rừng 24 Thực hành:Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng Thực hiện được kỷ thuật gieo hạt vào bầu đất hoặc gieo trực tiếp trên luớng -Đất,phân bón -Hạt giớng đã xử lí -Túi bầu bằng nilon 25 Bài 28: Khai thác rừng Khai thác rừng + Các loại khai thác rừng + Các biện pháp phục hồi rừng sau khi khai thác Tranh về chọn cây khai thác Phiếu học tập 26 Bài 29: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng Bảo vệ và khoanh nuôi rừng + Ý nghĩa của bảo vệ và khoanh nuôi rừng + Biện pháp bảo vệ và khoanh nuôi rừng Phóng to hình 48 ,49 Sgk 27 Phần 3: chăn nuôi Chương 1: Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi Bài 30: Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi. Vai trò và nhiệm vụ của phát triển chăn nuôi Tranh , ảnh các loại vật nuôi Hình 50 sgk Sơ đồ 7 sgk 28 Bài 31: Giống vật nuôi Giống vật nuôi + Vai trò của giống vật nuôi Tranh ảnh các giống vật nuôi Phiếu học tập 29 Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi + Các đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi + Những yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi Bảng số liệu về cân nặng chiều cao , chiều dài Sơ đồ 8 sgk 30 Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi -Khái niệm về chọn giớng vật nuơi -Khái niệm về phương pháp chọn giớng vật nuơi ở nước ta -Vai trò và các biện pháp quản lí giớng vật nuơi Tranh Sơ đồ 31 Bài 34: nhân giống vật nuôi Nhân giống vật nuôi Phiếu học tập 32 Bài 37: thức ăn vật nuôi Thức ăn vật nuôi Bảng thành phần hoá học của các loại thức ăn 33 Bài 38:vai trò của thức ăn đối với vật nuôi Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi Phiếu học tập 34 Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi + Mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn + Các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn Hình 66 , 67 sgk Phiếu học tập 35 Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi Sản xuất thức ăn vật nuôi + Một số phương pháp sx thức ăn giàu prôtein , giàu gluxit và thô xanh Hình 68 sgk Phiếu học tập 36 BàiThực hành:Chế biến và dự trử thức ăn cho vật nuơi Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men Dụng cụ thực hành Dụng cụ thực hành 37 Ơn tập -Phần trồng trọt Chăn nuơi Lâm nghiệp 38 Kiểm tra học kì I Phần trồng trọt Chăn nuơi Lâm nghiệp Đề kiểm tra 39 Chương 2:quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi Bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi + Những yếu tố cần có để chuồng nuôi hợp vệ sinh + Vai trò của phòng bệnh trong chăn nuôi Hình 69 , 70 Sgk Sơ đồ 10 sgk 40 Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi Sơ đồ 12, 13 sgk 41 Bài 46: Phòng trị bệnh thông thường cho vật nuôi Phòng trị bệnh thông thường cho vật nuôi + Nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi + Những biện pháp chủ yếu để phòng trị bệnh cho vật nuôi Tranh ảnh có liên quan bài dạy Sơ đồ 14 42 Bài 48: Vacxin phòng bệnh cho vật nuôi Vacxin phòng bệnh cho vật nuôi + Tác dụng của vacxin + Cách sử dụng vacxin để phòng bệnh cho vật nuôi Phiếu học tập Hình 74 sgk 43 Thực hành: Thức ăn của động vật thủy sản 44 Phần 4: Thuỷ sản Chương 1: Đại cương về kĩ thuật nuôi thuỷ sản Bài 49 Vai trò và nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản: Vai trò và nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản Hình 75 sgk Tài liệu có liên quan đến bài dạy 45 Bài 50: Môi trường nuôi thuỷ sản Môi trường nuôi thuỷ sản + Đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản + Một số tính chất của nước nuôi thuỷ sản Hình 76 , 77 sgk 46 Bài 52: Thức ăn của động vật thuỷ sản Thức ăn của động vật thuỷ sản Biết được loại thức ăn của cá và phân biệt được sự khác nhau giửa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên Hình 82 , 83 Sgk Sơ đồ 16 sgk 47 Thực hành:Thức ăn của động vật thủy sản Nhận biết được các loại thức ăn của cá và phân biệt được sự khác nhau giửa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên Thực hiện pha chế được một loại thức ăn cho cá Mẩu thức ăn nhân tạo 2 loại(loại cho cá lớn ,loại cho cá nhỏ) 48 Chương 2:quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong Bài 54: Chăm sóc , quản lí và phòng trị bệnh cho động vật thuỷ sản Chăm sóc , quản lí và phòng trị bệnh cho động vật thuỷ sản Biết được kỷ thuật chăm sĩc tơm cá,quan lý ao Phương pháp phịng trị bệnh cho tơm cá Hình 84 , 85 sgk Phiếu học tập 49 Bài 55: Thu hoạch , bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản Thu hoạch , bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản Hình 86 , 87 sgk 50 Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản Phiếu học tập Sơ đồ 17 sgk 51 Ôn tập Thơng qua giờ ơn tập giúp hs củng cố kiến thức và khắc sâu kiến thức đã học. bảng tóm tắt phần thuỷ sản 52 Kiểm tra học kì II Kiểm tra lại các kiến thứctrọng tâm đã học trong học kì II thơng qua kiểm tra Đề kiểm tra,đáp án

File đính kèm:

  • docke_hoach_day_hoc_cong_nghe_lop_7_ban_dep.doc