Kì thi lại lớp 7 môn: Toán

ĐỀ BÀI:

I. Phần trắc nghiệm: ( Khoanh trũn vào phương án đúng từ cõu 1 đến cõu8 )

1. Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, giữa cỏc số và tớch.

a. Hoặc một biến b. Hoặc một tớch

c.Hoặc biến, hoặc tớch d. Hoặc một biến, hoặc một tớch

2. Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi . gọi là một hạng tử của đa thức.

a. Đơn thức b. Trong tổng c. Đơn thức trong tổng d. Đơn thức trong

3. Đa thức một biến . của cựng một biến.

a. Là tổng của những đơn thức b. Là tổng đơn thức

c. Là tổng những đơn thức d. Là những đơn thức

 

doc1 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1779 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kì thi lại lớp 7 môn: Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÌ THI LẠI LỚP 7 Môn: Toán ( Thời gian 90’ không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI: I. Phần trắc nghiệm: ( Khoanh tròn vào phương án đúng từ câu 1 đến câu8 ) 1. Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, ……… giữa các số và tích. a. Hoặc một biến b. Hoặc một tích c.Hoặc biến, hoặc tích d. Hoặc một biến, hoặc một tích 2. Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi ……….. gọi là một hạng tử của đa thức. a. Đơn thức b. Trong tổng c. Đơn thức trong tổng d. Đơn thức trong 3. Đa thức một biến …….. của cùng một biến. a. Là tổng của những đơn thức b. Là tổng đơn thức c. Là tổng những đơn thức d. Là những đơn thức 4. Giá trị nào của x sau đây là nghiệm của đa thức g(x) = x3 – x2 + 2 a. 0 b. 1 c. -1 d. Một kết quả khác 5. Tích của hai đơn thức xy3 và – 3x2y là: a. x3y3 b. - x3y4 c. 6x3y4 d. Một kết quả khác 6. Trong một tam giác, …… là góc lớn hơn. a. Góc đối diện với cạnh lớn hơn b. Góc đối diện cạnh lớn hơn c.Đối diện với cạnh lớn d. Cạnh đối diện với góc lớn hơn 7. Cho tam giác ABC có = 600, = 500. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây : a. AB >BC > AC b. BC > AC> AB c. AB > AC > BC d.BC > AB > AC 8. Cho bộ ba đoan thẳng có số đo sau đây, bộ ba nào không thể là ba cạnh của một tam giác? a. 3cm, 4cm, 5cm b. 6cm, 9cm, 12cm c.2cm, 4cm, 6cm d. 5cm, 8cm, 10cm II. Phần tự luận: ( 6 điểm) 1. ( 1,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức 2,7c2 – 3,5c lần lượt tại c = 0,7; ; 1 2. ( 2 điểm) Sắp xếp đa thức f(x) và g(x) theo thứ tự tăng dần của biến và tính h(x) = f(x) + g(x) và sắp xếp h(x) theo thứ tự giảm dần, biết f(x) = x2 + 3 + 2x4 – x + x3 g(x) = 3x3 + 4x5 – 10 + x 3. ( 2,5 điểm) Cho hình vẽ a. Giải thích tại sao a / / b b. Tính số đo của góc NQP. P M 500 a 2 1 N Q b BÀI LÀM

File đính kèm:

  • docthi lai 08 09.doc