Một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật

Đến muộn giờ học, giờ thực tập; nghỉ học không phép hoặc quá phép

Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học, giờ thực tập và tự học

Vô lễ với thầy, cô giáo và CBCC nhà trường

Học hộ hoặc nhờ người khác học hộ

Thi, kiểm tra hộ, hoặc nhờ thi, kiểm tra hộ; làm hộ, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp

Tổ chức học, thi, kiểm tra hộ; tổ chức làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1482 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ Giáo dục và Đào tạo Phụ lục Một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật (Kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) TT Tên vụ việc vi phạm Số lần vi phạm và hình thức xử lý (Số lần tính trong cả khoá học) Ghi chú Khiển trách Cảnh cáo Đình chỉ học tập 1 năm học Buộc thôi học 1 2 3 4 5 6 7 Đến muộn giờ học, giờ thực tập; nghỉ học không phép hoặc quá phép Nhà trường quy định cụ thể Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học, giờ thực tập và tự học Nhà trường quy định cụ thể Vô lễ với thầy, cô giáo và CBCC nhà trường Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học Học hộ hoặc nhờ người khác học hộ Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học Thi, kiểm tra hộ, hoặc nhờ thi, kiểm tra hộ; làm hộ, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp Lần 1 Lần 2 Tổ chức học, thi, kiểm tra hộ; tổ chức làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp Lần 1 Tuỳ theo mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật Mang tài liệu vào phòng thi, đưa đề thi ra ngoài nhờ làm hộ, ném tài liệu vào phòng thi, vẽ bậy vào bài thi; bỏ thi không có lý do chính đáng Xử lý theo quy chế đào tạo Không đóng học phí đúng quy định và quá thời hạn được trường cho phép hoãn Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học Làm hư hỏng tài sản trong KTX và các tài sản khác của trường Tuỳ theo mức độ xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học và phải bồi thường thiệt hại Uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp. Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Hút thuốc lá trong giờ học, phòng họp, phòng thí nghiệm và nơi cấm hút thuốc theo quy định Từ lần 3 trở lên, xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo Chơi cờ bạc dưới mọi hình thức Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Tuỳ theo mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hoá đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma tuý Lần 1 Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật Sử dụng ma tuý Xử lý theo quy định về xử lý HSSV sử dụng ma tuý Chứa chấp, môi giới hoạt động mại dâm Lần 1 Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật Hoạt động mại dâm Lần 1 Lần 2 Lấy cắp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có Tuỳ theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật Chứa chấp buôn bán vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy và các hàng cấm theo quy định của Nhà nước. Lần 1 Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật Đưa phần tử xấu vào trong trường, KTX gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trong nhà trường. Tuỳ theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học Đánh nhau gây thương tích, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau Lần 1 Lần 2 Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật Lần 1 Lần 2 Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật Vi phạm các quy định về an toàn giao thông Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

File đính kèm:

  • docphu luc.doc
Giáo án liên quan