Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 30+31: Ôn tập lý thuyết và thực hành (Tiết 1+2) - Trần Thanh Thâm

I- Mục tiêu

1. Kiến thức

- Củng cố và khắc sâu kiến thức về kĩ thuật trồng cây xoài, cây chôm chôm.

- Củng cố kiến thức và thực hành về: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả; Trồng cây ăn quả; Bón phân thúc cho cây ăn quả.

2. Kỹ năng

- Trồng cây chôm chôm, cây xoài đúng kĩ thuật.

- Trồng cây ăn quả đúng quy trình thực hành.

- Bón phân thúc cho cây ăn quả theo đúng yêu cầu kĩ thuật.

3. Thái độ

- Yêu thích học tập bộ môn.

- Có ý thức thực hiện trồng cây ăn quả theo đúng yêu cầu kĩ thuật tại gia đình.

- Có ý thức thực hiện bón phân thúc cho cây ăn quả tại gia đình.

II- Chuẩn bị

1. Giáo viên

- Nghiên cứu kĩ tài liệu và ghi ra những vấn đề trọng tâm của chương.

- Lập kế hoạch ôn tập chu đáo và có hệ thống rõ ràng.

2. Học sinh

- Xem lại các bài đã học, thực hành trong học kì II.

III- Tổ chức bài giảng

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ (bỏ qua- giờ trước thực hành)

3. Tiến trình bài giảng

Giới thiệu bài: Ở những bài học trước, chúng ta đã được tìm hiểu cụ thể về kĩ thuật trồng cây xoài, cây chôm chôm, lý thuyết – thực hành nhận biết một số loại sâu, bệnh trên cây ăn quả, trồng cây ăn quả, và bón phân thúc cho cây ăn quả. Giờ học này ta sẽ củng cố lại kiến thức, giờ sau sẽ củng cố lại phần thực hành của học kì này.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 04/07/2022 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 30+31: Ôn tập lý thuyết và thực hành (Tiết 1+2) - Trần Thanh Thâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Thứ 7 - 3/ 4/ 2010 Lớp 9A – Tiết: 3; 3 - Ngày dạy: Thứ 2 – 5; 12/ 4/ 2010 Lớp 9B – Tiết: 2; 2 - Ngày dạy: Thứ 5 – 15; 22/ 4/ 2010 Tiết thứ 30; 31 ÔN TẬP (LÍ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH) (Tiết 1; 2) Mục tiêu Kiến thức Củng cố và khắc sâu kiến thức về kĩ thuật trồng cây xoài, cây chôm chôm. Củng cố kiến thức và thực hành về: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả; Trồng cây ăn quả; Bón phân thúc cho cây ăn quả. Kỹ năng Trồng cây chôm chôm, cây xoài đúng kĩ thuật. Trồng cây ăn quả đúng quy trình thực hành. Bón phân thúc cho cây ăn quả theo đúng yêu cầu kĩ thuật. Thái độ Yêu thích học tập bộ môn. Có ý thức thực hiện trồng cây ăn quả theo đúng yêu cầu kĩ thuật tại gia đình. Có ý thức thực hiện bón phân thúc cho cây ăn quả tại gia đình. Chuẩn bị Giáo viên Nghiên cứu kĩ tài liệu và ghi ra những vấn đề trọng tâm của chương. Lập kế hoạch ôn tập chu đáo và có hệ thống rõ ràng. Học sinh Xem lại các bài đã học, thực hành trong học kì II. Tổ chức bài giảng Ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ (bỏ qua- giờ trước thực hành) Tiến trình bài giảng Giới thiệu bài: Ở những bài học trước, chúng ta đã được tìm hiểu cụ thể về kĩ thuật trồng cây xoài, cây chôm chôm, lý thuyết – thực hành nhận biết một số loại sâu, bệnh trên cây ăn quả, trồng cây ăn quả, và bón phân thúc cho cây ăn quả. Giờ học này ta sẽ củng cố lại kiến thức, giờ sau sẽ củng cố lại phần thực hành của học kì này. Hoạt động của Giáo viên H.động của HS a.Hoạt động 1: Tổ chức giờ ôn tập Lí thuyết - Nêu mục tiêu bài ôn tập lí thuyết. - Chọn lọc lại hệ thống câu hỏi trọng tâm: Bài 10: 1. Hãy nêu lợi ích của việc trồng cây xoài và yêu cầu ngoại cảnh của cây xoài. 2. Hãy phân tích các yêu cầu kĩ thuật trong việc trồng, chăm sóc cây xoài. Ở địa phương em đã áp dụng kĩ thuật trồng, chăm sóc cây xoài như thế nào? Bài 11: 1. Hãy nêu giá trị dinh dưỡng và cách sử dụng quả chôm chôm; Nêu cầu ngoại cảnh của cây chôm chôm. 2. Hãy nêu các yêu cầu kĩ thuật của việc gieo trồng, chăm sóc cây, thu hoạch quả chôm chôm. Ở địa phương em đã thực hiện các biện pháp kĩ thuật đó như thế nào? - Nghe b. Hoạt động 2: Tổ chức ôn tập lí thuyết - Uốn nắn, gợi mở, giám sát, hỗ trợ HS về lí thuyết. - Ôn tập theo nhóm nhỏ HS. c. Hoạt động 3: Tổng kết giờ ôn tập lí thuyết - Nhận xét về giờ ôn tập lí thuyết - Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau- ôn tập thực hành. d. Hoạt động 4: Tổ chức ôn tập thực hành - Nêu mục tiêu bài ôn tập thực hành. - Chọn lọc lại hệ thống câu hỏi trọng tâm phục vụ cho ôn tập thực hành: Bài 12: Trình bày quy trình thực hành nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả. Bài 13: Trình bày quy trình thực hành trồng cây ăn quả. Bài 14: Trình bày quy trình thực hành bón phân thúc cho cây ăn quả. - Nghe e. Hoạt động 5: Tổ chức ôn tập thực hành - Uốn nắn, gợi mở, giám sát, hỗ trợ HS về thực hành của HS - Ôn tập theo nhóm nhỏ HS. f. Hoạt động 6: Tổng kết giờ ôn tập thực hành - Nhận xét về giờ ôn tập thực hành. - Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết bài kiểm tra thực hành học kì II 4. Rút kinh nghiệm bài ôn tập

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_tiet_3031_on_tap_ly_thuyet_va_thuc_h.doc
Giáo án liên quan