Ôn tập hệ thống kiến thức Hóa học Lớp 11 - Phần: Hữu cơ - Sử Minh Trí

(Bản scan)

Dạng 3: Đôt cháy mA gam chât hull cơ A thu được ™cạ, Ị mH2O và ^N02CO, • a/. Xác định khối lượng các nguyên tô có trong mA gam chất hữu cơ A. b/. Xác định % khôi lượng các nguyên tố có trong mA gam chất hữu cơ A.

Dạng 4: Đốt cháy một khối lượng chất hữu cơ A cắn VKK (lít) không khí (dktc) thu được mc.o, và mH2o. Biết rằng trong không khí oxi chiêm 20% thể tích, còn lại là nito.

a/. Xác ddingj khôi lượng chất hữu cơ đem đốt.

b/. Xác định khôi lương các nguyên tô có trong mA chất hữu cơ A.

c/. Xác định % khối lượng các nguyên tố có trong mA gam chat hữu cơ A.

 

pdf15 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 06/07/2022 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập hệ thống kiến thức Hóa học Lớp 11 - Phần: Hữu cơ - Sử Minh Trí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • pdfon_tap_he_thong_kien_thuc_hoa_hoc_lop_11_phan_huu_co_su_minh.pdf