Phân phối chương trình môn Công nghệ 10 năm học: 2011 - 2012

Bài mở đầu (GV hướng dẫn HS tự đọc)

Khảo nghiệm giống cây trồng

Sản xuất giống cây trồng

Sản xuất giống cây trồng (tt)

Thực hành: Xác định sức sống của hạt

Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

Một số tính chất của đất trồng

Một số tính chất của đất trồng (tt)

Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón

Thực hành: Trồng cây trong dung dịch (xem băng hình)

Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng, Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 1304 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình môn Công nghệ 10 năm học: 2011 - 2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT TÂY NINH TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ 10 Năm học: 2011-2012 Cả năm: 37 tuần (52 tiết) Học kì I: 19 tuần (38 tiết) Học kì II: 18 tuần (18 tiết) Học kỳ I TCM Tiết Bài Tên Bài Bài mở đầu (GV hướng dẫn HS tự đọc) 1 1 Khảo nghiệm giống cây trồng 2 Sản xuất giống cây trồng 2 3 Sản xuất giống cây trồng (tt) 4 Thực hành: Xác định sức sống của hạt 3 5 Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp 6 Một số tính chất của đất trồng 4 7 Một số tính chất của đất trồng (tt) 8 Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá 5 9 Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường 10 Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón 6 11 Thực hành: Trồng cây trong dung dịch (xem băng hình) 12 Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng, Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng 7 13 Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa 14 Thực hành: pha chế dung dịch Boóc đô phòng trừ nấm hại 8 15 Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường 16 Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật 9 17 Ôn tập 18 Kiểm tra 1 tiết 10 19 Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến, nông lâm, thủy sản 20 Bảo quản hạt, củ làm giống 11 21,22 Bảo quản và chế biến lương thực, thực phẩm 12 23,24 Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản 13 25 TH: xem băng hình 26 Ôn tập 14 27 Bài mở đầu 28 Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 15 29 Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (tt) 30 Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh 16 31 Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh (tt) 32 Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh 17 33 Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh (tt) 34 Ôn tập 18 35 Kiểm tra HKI 19 Trả bài thi HỌC KỲ II 20 36 Xác đinh kế hoạch kinh doanh 21 37 Thành lập doanh nghiệp 22 38 Quản lý doanh nghiệp 23 39 Quản lý doanh nghiệp (tt) 24 40 Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh 25 41 Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh (tt) 26 42 Ôn tập chương V 27 43 Kiểm tra 1 tiết 28 44 Thanh niên với vấn đề lập nghiệp 29 45 Thanh niên với vấn đề lập nghiệp (tt) 30 46 Thanh niên với học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại đất nước 31 47 Thanh niên với học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại đất nước. 32 48 Thanh niên với xây dựng và bảo vệ tổ quốc 33 49 Thanh niên với xây dựng và bảo vệ tổ quốc (tt) 34 50 Ôn tập (phần hướng nghiệp) 35 51 Ôn tập (Ôn tập HKII) 36 52 Kiểm tra cuối HK II 37 Trả bài thi Duyệt của TTCM Duyệt của BGH GVBM

File đính kèm:

  • docPPCT Cong Nghe 10nam hoc 20112012(1).doc