Phân phối chương trình môn Công nghệ Khối 6

Khái quát vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.

- Mục tiêu và chương trình và SGK công nghệ 6 phân môn kinh tế gia đình.

- Rèn cho học sinh phương pháp học tập chuyển từ thụ động sang chủ động tiếp thu kiến thức và vận dụng vào cuộc sống

- Những yêu cầu đổi mới, phương pháp học tập.

- Giáo dục học sinh hứng thú học tập bộ môn. Thảo luận nhóm, trực quan, diển giảng, vấn đáp SKG,Tranh Sơ đồ tóm tắt mục tiêu và nội dung chương trình.

Phần I.1.2 - Khái quát vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.

- Mục tiêu và chương trình và SGK công nghệ 6 phân môn kinh tế gia đình.

- Rèn cho học sinh phương pháp học tập chuyển từ thụ động sang chủ động tiếp thu kiến thức và vận dụng vào cuộc sống

- Những yêu cầu đổi mới, phương pháp học tập.

- Giáo dục học sinh hứng thú học tập bộ môn. Thảo luận nhóm, trực quan, diển giảng, vấn đáp SKG,Tranh quy trình sản xuất vải sợi tự nhiên, vải sợi hoá học.Bộ mẫu các loại vải.

 

doc16 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 14/06/2022 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình môn Công nghệ Khối 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
pKhèi 6 TuÇn TiÕt Bµi Tên bài Môc tiªu ( KiÕn thøc, kÜ n¨ng, th¸i ®é) Ph­¬ng ph¸p d¹y häc) §å dïng d¹y häc Tăng giảm tiết, lí do Tự đánh giá mức độ 1 TiÕt 1 Bµi më ®Çu - Khái quát vai trò của gia đình và kinh tế gia đình. - Mục tiêu và chương trình và SGK công nghệ 6 phân môn kinh tế gia đình. - Rèn cho học sinh phương pháp học tập chuyển từ thụ động sang chủ động tiếp thu kiến thức và vận dụng vào cuộc sống - Những yêu cầu đổi mới, phương pháp học tập. - Giáo dục học sinh hứng thú học tập bộ môn. Thảo luận nhóm, trực quan, diển giảng, vấn đáp SKG,Tranh Sơ đồ tóm tắt mục tiêu và nội dung chương trình. Tiết 2 Bµi 1 C¸c lo¹i v¶i th­êng dïng trong may mÆc Phần I.1.2 - Khái quát vai trò của gia đình và kinh tế gia đình. - Mục tiêu và chương trình và SGK công nghệ 6 phân môn kinh tế gia đình. - Rèn cho học sinh phương pháp học tập chuyển từ thụ động sang chủ động tiếp thu kiến thức và vận dụng vào cuộc sống - Những yêu cầu đổi mới, phương pháp học tập. - Giáo dục học sinh hứng thú học tập bộ môn. Thảo luận nhóm, trực quan, diển giảng, vấn đáp SKG,Tranh quy trình sản xuất vải sợi tự nhiên, vải sợi hoá học.Bộ mẫu các loại vải. 2 Tiết 3 Phần I.3 vµ phÇn II - Biết được nguồn gốc, quá trình SX, tính chất công dụng của vải sợi pha. - Phân biệt được một số loại vải thông dụng. - Giáo dục HS biết phân biệt các loại vải nào thích hợp với mùa Hè, mùa Đông. Thảo luận nhóm, trực quan, diển giảng, vấn đáp. - V¶i - bËt löa- chËu n­íc TiÕt 4 Bµi 2 Lùa chän trang phôc PhÇn I; II-1.a - Biết được khái niệm trang phục, các loại trang phục. - Chức năng trang phục. - Cách lựa chọn trang phục. - Giáo dục HS biết cách lựa chọn trang phục cho phù hợp với bản thân, hoàn cảnh gia đình, đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ. Trực quan, đàm thoại gợi mở, thuyết trình, thảo luận nhóm. -Tranh vÒ trang phôc 3 TiÕt 5 PhÇn II.1b. 2.3 -HS biết cách lựa chọn trang phục , chọn vải, kiểu may phù hợp với vóc dáng cơ thể. - Chọn vải, kiểu may phù hợp với lứa tuổi - Sự đồng bộ của trang phục. -Vận dụng kiến thức đã học vào lựa chọn trang phục cho bản thân , phù hợp với hoàn cảnh gia đình, đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ. Trực quan, đàm thoại gợi mở, thuyết trình, thảo luận nhóm. Tranh, nhËn biÕt c¸c lo¹i trang phôc TiÕt 6 Bµi 3 Thùc hµnh: Lùa chän trang phôc - Nắm vững hơn những kiến thức đã học về lựa chọn trang phục. - Lựa chọn được vải kiểu may phù hợp với bản thân, đạt yêu cầu thẩm mỹ và chọn được một số vật dụng đi kèm phù hợp với áo quần đã chọn. Trực quan, thực hành. MÉu v¶i, tranh kiÓu trang phôc, 4 TiÕt 7 Bµi 4 Sö dông vµ b¶o qu¶n trang phôc PhÇn I - Biết cách sử dụng trang phục phù hợp với hoạt động, với môi trường công việc. - Biết cách phối hợp giữa áo và quần hợp lý đạt yêu cầu thẩm mỹ. - Rèn luyện kỹ năng biết cách sử dụng trang phục phù hợp với hoạt động, môi trường công việc. - Có ý thức bảo vệ và giữ gìn trang phục. Trực quan, đàm thoại gợi mở, thuyết trình, thảo luận nhóm Mét sè tranh ¶nh phï hîp TiÕt 8 PhÇn II - Biết cách bảo quản trang phục đúng kỹ thuật để giử vẽ đẹp, độ bền và tiết kiệm chi tiêu cho may mặc. - Rèn luyện kỹ năng biết bảo quản trang phục. - Giáo dục HS tiết kiệm chi tiêu cho may mặc. Trực quan, đàm thoại gợi mở, thuyết trình, thảo luận nhóm Mét sè tranh ¶nh phï hîp 5 TiÕt 9 Bµi 5 Thùc hµnh: ¤n tËp mét sã mòi kh©u c¬ b¶n - Thông qua bài thực hành HS nắm vững thao tác khâu một số mũi khâu cơ bản, để áp dụng khâu một số sản phẩm đơn giản. - Rèn luyện kỹ năng may, vá đơn giản quần áo bị rách, tuột chỉ, tuột lai. - Giáo dục HS biết chăm lo cho bản thân mình. Trực quan, thực hành Kim chØ, v¶i, kÐo TiÕt 10 Bµi 6 Thùc hµnh C¾t kh©u bao tay trÎ s¬ sinh LÝ thuyÕt - Vẽ được, tạo mẫu giấy và cắt vải theo mẫu giấy để khâu bao tay trẻ sơ sinh. - May hoàn chỉnh một chiếc bao tay. - Rèn luyện kỹ năng có tính cẩn thận, thao tác chính xác theo đúng quy trình. Trực quan, đàm thoại gợi mở, thuyết trình, thảo luận nhóm GiÊy , v¶i, kim chØ, kÐo, phÊn vÏ 6 TiÕt 11 VÏ c¾t mÉu giÊy vµ c¾t v¶i theo mÉu giÊy - Biết cách cắt vải theo mẫu giấy để khâu bao tay trẻ sơ sinh. - Vận dụng may hoàn chỉnh một chiếc bao tay. - Giáo dục HS có tính cẩn thận thao tác chính xác đúng quy tr×nh. Trực quan, thực hành GiÊy , v¶i, kim chØ, kÐo, phÊn vÏ, TiÕt 12 Kh©u bao tay - Biết cách khâu bao tay trẻ sơ sinh. - Vận dụng may hoàn chỉnh một chiếc bao tay. - Giáo dục HS có tinh thẩm mỹ, cẩn thận thao tác chính xác theo đúng quy trình. Trực quan , thực hành GiÊy , v¶i, kim chØ, kÐo, phÊn vÏ, 7 TiÕt 13 Bµi 7 Thùc hµnh C¾t kh©u vë gèi h×nh ch÷ nhËt LÝ thuyÕt -Vẽ và cắt tạo mẫu giấy các chi tiết của vỏ gối. - Cắt vải theo mẫu giấy. -Rèn luyện kỹ năng may tay. - Giáo dục HS có tính cẩn thận thao tác chính xác theo đúng quy trình Trực quan, đàm thoại gợi mở, thuyết trình, thảo luận nhóm Tranh vÏ vá gèi, vá gèi mÉu, kim chØ, kÐo ,v¶i TiÕt 14 VÏ, c¾t mÉu giÊy c¸c chi tiÕt cña vá gèi vµ c¾t v¶i theo mÉu giÊy -T¹o mÉu c¾t chi tiÕt cña vá gèi. - C¾t trªn v¶i theo mÉu giÊy. - Kh©u hoµn chØnh vá gèi. - RÌn tÝnh cÈn thËn. Trực quan , thực hành Tranh vÏ vá gèi, vá gèi mÉu, kim chØ, kÐo ,v¶i 8 TiÕt 15 Kh©u vá gèi vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm - Khâu được vỏ gối hoàn chỉnh, hoàn thiện sản phẩm, trang trí vỏ gối. - Vận dụng để khâu vỏ gối có kích thước khác, kiểu khác tuỳ theo yêu cầu sử dụng. - Giáo dục HS có tính cẩn thận thao tác chính xác theo đúng quy trình. Trực quan , thực hành Tranh vÏ vá gèi, vá gèi mÉu, kim chØ, kÐo ,v¶i TiÕt 16 ¤n tËp ch­¬ng I ( lÝ thuyÕt ) - Nắm vững những kiến thức và kỹ năng cơ bản về các loại vải thường dùng trong may mặc, phân biệt được một số loại vải. - Cách lựa chọn vải may mặc, lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng và lứa tuổi. - Rèn luyện kỹ năng vận dụng được một số kiến thức và kỹ năng đã học vào việc may mặc của bản thân và gia đình. - Giáo dục HS có ý thức tiết kiệm, ăn mặc lịch sự, gọn gàng. Trực quan, đàm thoại gợi mở, thuyết trình, thảo luận nhóm Tranh, ảnh, mẫu vật... 9 TiÕt 17 ¤n tËp ch­¬ng I (Thùc hµnh) - HS biết và nắm vững kiến thức kĩ năng cơ bản về cách cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh và khâu vỏ gối. - Biết vẽ và cắt mẫu giấy và khâu hoàn thiện sản phẩm. - Rèn HS có tính cẩn thận, khéo tay, thao tác chính xác, đúng theo quy trình. Trực quan , thực hành ¤n tËp kiÕn thøc TiÕt 18 KiÓm tra Thùc hµnh - Đánh giá được kết quả học tập của HS về kiến thức, kĩ năng và vận dụng. - Qua bài kiểm tra HS rút kinh nghiệm cải tiến phương pháp học tập. - Qua kết quả kiểm tra GV có được những suy nghĩ cải tiến bổ sung cho bài giảng hấp dẫn hơn. - Tạo hứng thú học tập cho HS. Đề kiÓm tra 10 TiÕt 19 Bµi 8 S¾p xÕp ®å ®¹c hîp lÝ trong gia ®×nh PhÇn I; II.1.2 - N¾m ®­îc vai trß cña nhµ ë ®èi víi ®êi sèng - BiÕt s¾p xÕp ®å ®¹c hîp lý trong gia ®×nh - GD tính ngăn nắp, gọn gàng cho HS. Trực quan, đàm thoại gợi mở, thuyết trình, thảo luận nhóm Mét sè tranh vÏ tranh trÝ , bµi trÝ trong gia ®×nh TiÕt 20 PhÇn II.3 - N¾m ®­îc vai trß cña nhµ ë ®èi víi ®êi sèng - BiÕt s¾p xÕp ®å ®¹c hîp lý trong gia ®×nh - GD tính ngăn nắp, gọn gàng cho HS. Trực quan, đàm thoại gợi mở, thuyết trình, thảo luận nhóm Mét sè tranh vÏ tranh trÝ , bµi trÝ trong gia ®×nh 11 TiÕt 21 Bµi 9 Thùc hµnh S¾p xÕp ®å ®¹c hîp lÝ trong gia ®×nh LÝ thuyÕt - S¾p xÕp ®­îc ®å ®¹c gãc häc tËp, chç ë cña b¶n th©n. - VÖ sinh líp häc. - GD nếp ăn ở gọn gàng, ngăn nắp. Trực quan, đàm thoại gợi mở, thuyết trình, thảo luận nhóm S¸ch vë, dông cô häc tËp, tranh ¶nh, bµn nhá, ®Ìn häc TiÕt 22 Thùc hµnh - S¾p xÕp ®­îc ®å ®¹c gãc häc tËp, chç ë cña b¶n th©n - VÖ sinh líp häc. - Rèn tính ngăn nắp, sạch sẽ, cẩn thận. Trựcquan, thực hành S¸ch vë, dông cô häc tËp, tranh ¶nh, bµn nhá, ®Ìn häc 12 TiÕt 23 Bµi 10 Gi÷ g×n nhµ ë s¹ch sÏ, ng¨n l¾p - HS n¾m ®­îc thÕ nµo lµ nhµ ë s¹ch sÏ, ng¨n n¾p. - Biết phải làm gì để giữ cho nhà ở luôn sạch sẽ, ngăn nắp. - VËn dông ®­îc kiÕn thøc đã häc vµo cuéc sèng. Rèn ý thức lao động và có trách nhiệm với việc giữ gìn nhà ở luôn sạch sẽ, ngăn nắp. Trực quan, đàm thoại gợi mở, thuyết trình, thảo luận nhóm Tranh ¶nh TiÕt 24 Bµi 11 Trang trÝ nhµ ë b»ng mét sè ®å vËt PhÇn I - HS hiêủ được mục đích của trang trí nhà ở. - BiÕt ®­îc c«ng dông cña tranh, g­¬ng tñ, rÌm trong trang trÝ gia ®×nh. - BiÕt lùa chän ®­îc mét sè ®å vËt ®Ó trang trÝ hîp lý trong gia ®×nh m×nh. - Giáo dục ý thức thẩm mĩ , ý thức làm đẹp nhà ở của mình.. Trực quan, đàm thoại gợi mở, thuyết trình, thảo luận nhóm Tranh ¶nh 13 TiÕt 25 PhÇn II - HS biÕt ®­îc c«ng dông cña tranh, g­¬ng tñ, rÌm trong trang trÝ gia ®×nh. - BiÕt lùa chän ®­îc mét sè ®å vËt ®Ó trang trÝ hîp lý trong gia ®×nh m×nh. - Giáo dục ý thức thẩm mĩ , ý thức làm đẹp nhà ở của mình.. Trực quan, đàm thoại gợi mở, thuyết trình, thảo luận nhóm Tranh ¶nh TiÕt 26 Bµi 12 Trang trÝ nhµ ë b»ng c©y c¶nh vµ hoa PhÇn I; II.1 - HS biÕt ®­îc ý nghÜa cña viÖc trang trÝ nhµ ë b»ng c©y c¶nh vµ hoa. - BiÕt tù chän c©y c¶nh, hoa trong trang trÝ phï hîp gia ®×nh m×nh. - RÌn luyÖn tÝnh kiªn tr×, sù s¸ng t¹o vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm víi cuéc sèng gia ®×nh Trực quan, đàm thoại gợi mở, thuyết trình, thảo luận nhóm -Tranh ¶nh trang trÝ b»ng c©y c¶nh - KiÕn thøc thùc tiÔn 14 TiÕt 27 PhÇn II.2 - HS biÕt ®­îc ý nghÜa cña viÖc trang trÝ nhµ ë b»ng c©y c¶nh vµ hoa. - BiÕt lù chän c©y c¶nh, hoa trong trang trÝ phï hîp gia ®×nh m×nh. - RÌn luyÖn tÝnh kiªn tr×, sù s¸ng t¹o vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm víi cuéc sèng gia ®×nh. Trực quan, đàm thoại gợi mở, thuyết trình, thảo luận nhóm -Tranh ¶nh trang trÝ b»ng c©y c¶nh - KiÕn thøc thùc tiÔn TiÕt 28 Bµi 13 C¾m hoa trang trÝ PhÇn I; II.1 - HS biÕt được nguyªn t¾c c¬ b¶n cña viÖc c¾m hoa, dụng cụ vật liệu cần thiết và quy trình cắm hoa. - BiÕt lùa chän hoa phï hîp. - VËn dông kiÕn thøc vµo thùc tÕ cã s¸ng t¹o - Gi¸o dôc HS biÕt c¾m hoa ®Ó TT trong gia ®×nh, bµn häc. Trực quan, đàm thoại gợi mở, thuyết trình, thảo luận. - Mét sè tranh vÒ c¾m hoa - Mét sè dông cô c¾m hoa 15 TiÕt 29 PhÇn II.2; III - BiÕt nguyªn t¾c c¬ b¶n cña viÖc c¾m hoa - BiÕt lùa chän hoa phï hîp - VËn dông kiÕn thøc vµo thùc tÕ cã s¸ng t¹o. - Gi¸o dôc HS biÕt c¾m hoa ®Ó TT trong gia ®×nh, bµn häc. Trực quan, đàm thoại gợi mở, thuyết trình, thảo luận . - Mét sè tranh vÒ c¾m hoa - Mét sè dông cô c¾m hoa 15 TiÕt 30 Bµi 14 Thùc hµnh C¾m hoa d¹ng th¼ng ®øng -Thùc hiÖn ®­îc một sè mÉu c¾m hoa thông dụng. - Sö dông mét sè mÉu c¸m hoa phï hîp ®¹t yªu cÇu thÈm mü - Có ý thức sử dụng các loại hoa dễ kiếm và dạng cắm phù hợp để làm đẹp nhà ở, góc học tập hoặc buổi liên hoan, hội nghị. Trựcquan, thực hành -C¸c mÉu vÏ c¾m hoa -C¸c lo¹i lä, dông cô c¾m, hoa. -KÐo, dao. 16 TiÕt 31 C¾m hoa d¹ng nghiªng -Thùc hiÖn ®­îc một sè mÉu c¾m hoa thông dụng. - Sö dông mét sè mÉu c¸m hoa phï hîp ®¹t yªu cÇu thÈm mü - Có ý thức sử dụng các loại hoa dễ kiếm và dạng cắm phù hợp để làm đẹp nhà ở, góc học tập hoặc buổi liên hoan, hội nghị. Trựcquan, thực hành -C¸c mÉu vÏ c¾m hoa -C¸c lo¹i lä, dông cô c¾m, hoa. -KÐo, dao. TiÕt 32 C¾m hoa d¹ng táa trßn -Thùc hiÖn ®­îc một sè mÉu c¾m hoa thông dụng. - Sö dông mét sè mÉu c¸m hoa phï hîp ®¹t yªu cÇu thÈm mü - Có ý thức sử dụng các loại hoa dễ kiếm và dạng cắm phù hợp để làm đẹp nhà ở, góc học tập hoặc buổi liên hoan, hội nghị. Trựcquan, thực hành -C¸c mÉu vÏ c¾m hoa -C¸c lo¹i lä, dông cô c¾m, hoa. -KÐo, dao 17 TiÕt 33 C¾m hoa d¹ng tù do -Thùc hiÖn ®­îc một sè mÉu c¾m hoa thông dụng. - Vận dụng các nguyên tắc cơ bản của cắm hoa và phối hợp các dạng cắm để cắm được một lọ hoa theo ý thích của mình. - Ứng dụng để cắm một lọ hoa trang trí cho nhà ở thêm đẹp. Trựcquan, thực hành -C¸c mÉu vÏ c¾m hoa -C¸c lo¹i lä, dông cô c¾m, hoa. -KÐo, dao TiÕt 34 ¤n tËp ch­¬ng II - Häc sinh hiÓu biÐt vÒ trang trÝ nhµ ë. - BiÕt c¸ch trang trÝ nhµ ë b¨ng c©y c¶nh vµ hoa - Cã ý thøc gi÷ g×n nhµ cña s¹ch sÏ ng¨n n¾p vµ trang trÝ ®Ñp. - BiÕt c¾m hoa. Trựcquan, đàm thoại, thuyết trình, thảo luận . -¤n tËp -Mét sè kiÕn thøc thùc tÕ 18 TiÕt 35; 36 KiÓm tra Häc k× I - Thông qua bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS trong học kì I, từ đó GV rút kinh nghiệm, cải tiến cách dạy và giúp HS cải tiến cách học theo định hướng tích cực hóa người học. - Đề kiểm tra 20 TiÕt 37 Bµi 15 C¬ së cña ¨n uèng hîp lÝ phÇn I.1.2.3.4 - N¾m ®­îc vai trß cña c¸c chÊt dinh d­ìng trong b÷a ¨n h»ng ngµy. - Nhu cÇu dinh d­ìng cña c¬ thÓ biÕt gi¸ trÞ dinh d­ìng cña c¸c nhãm thøc ¨n. - Gi¸o dôc ý thøc ¨n uèng hîp lÝ. Trựcquan, đàm thoại, thuyết trình, thảo luận . C¸c mÉu tranh vÒ c¸c chÊt dinh d­ìng TiÕt 38 PhÇn I.5.6 vµ phÇn II - N¾m ®­îc vai trß cña c¸c chÊt dinh d­ìng trong b÷a ¨n h»ng ngµy. - Nhu cÇu dinh d­ìng cña c¬ thÓ biÕt gi¸ trÞ dinh d­ìng cña c¸c nhãm thøc ¨n. - Gi¸o dôc ý thøc ¨n uèng hîp lÝ. Trựcquan, đàm thoại, thuyết trình, thảo luận . C¸c mÉu tranh vÒ c¸c chÊt dinh d­ìng 21 TiÕt 39 PhÇn III - N¾m ®­îc vai trß cña c¸c chÊt dinh d­ìng trong b÷a ¨n h»ng ngµy. - Nhu cÇu dinh d­ìng cña c¬ thÓ biÕt gi¸ trÞ dinh d­ìng cña c¸c nhãm thøc ¨n. - Gi¸o dôc ý thøc ¨n uèng hîp lÝ. Trựcquan, đàm thoại, thuyết trình, thảo luận . C¸c mÉu tranh vÒ c¸c chÊt dinh d­ìng TiÕt 40 Bµi 16 VÖ sinh an toµn thùc phÈm PhÇn I, II - HS hiÓu ®­îc vai trß quan träng cña an toµn thùc phÈm ®èi víi søc khoÎ con ng­êi. - Cã ý thøc gi÷ g×n an toµn thùc phÈm vµ c¸ch phßng chèng nhiÔm trïng thùc phÈm. - Gi¸o dôc HS biÕt c¸ch vÖ sinh tr­íc vµ trong khi ¨n. Trựcquan, đàm thoại, thuyết trình, thảo luận . -Tranh minh ho¹ -S­u tÇm c¸c chuyÖn s¶y ra trong thùc tÕ vÒ an toµn thùc phÈm 22 TiÕt 41 PhÇn III - Häc sinh hiÓu ®­îc vai trß quan träng cña an toµn thùc phÈm ®èi víi søc khoÎ con ng­êi. - Cã ý thøc gi÷ g×n an toµn thùc phÈm vµ phßng chèng nhiÔm trïng thùc phÈm. Gi¸o dôc HS biÕt c¸ch vÖ sinh tr­íc vµ trong khi ¨n. Trựcquan, đàm thoại, thuyết trình, thảo luận . -Tranh minh ho¹ -S­u tÇm c¸c chuyÖn s¶y ra trong thùc tÕ vÒ an toµn thùc phÈm TiÕt 42 Bµi 17 B¶o qu¶n chÊt dinh d­ìng trong chÕ biÕn mãn ¨n PhÇn I - HS thÊy ®­îc sù cÇn thiÕt cña b¶o qu¶n chÊt dinh d­ìng trong khi chế biến món ăn. - Biết sử dông hîp lÝ trong chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n thùc phÈm gia ®×nh. - Gi¸o dôc HS biÕt ®­îc c¸ch b¶o qu¶n chÊt dinh d­ìng. Trựcquan, đàm thoại, thuyết trình, thảo luận . -C¸c h×nh vÏ phãng to -Liªn hÖ thùc tÕ ®êi sèng quanh ta 23 TiÕt 43 PhÇn II - Häc sinh thÊy ®­îc sù cÇn thiÕt cña b¶o qu¶n chÊt dinh d­ìng trong nÊu ¨n - ¸p dông hîp lÝ trong chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n thùc phÈm gia ®×nh. - Gi¸o dôc HS biÕt ®­îc c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n. Thảo luận nhóm, trực quan, vấn đáp. -C¸c h×nh vÏ phãng to -Liªn hÖ thùc tÕ ®êi sèng quanh ta 23 TiÕt 44 Bµi 18 C¸c ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn thùc phÈm PhÇn I.1.2 - Nắm được các phương pháp chế biến có sử dụng nhiệt và không sử dụng nhiệt để tạo nên món ăn. - Biết cách chế biến các món ăn ngon, bổ dưỡng, hợp vệ sinh. - Sử dụng phương pháp chế biến phù hợp để đáp ứng đúng mức nhu cầu ăn uống của con người. Trực quan, vấn đáp, thảo luận nhóm. -KiÕn thøc -Ph­¬ng ph¸p gi¶ng bµi 24 TiÕt 45 PhÇn I.3.4 - Nắm được các phương pháp chế biến có sử dụng nhiệt để tạo nên món ăn. - Biết cách chế biến các món ăn ngon, bổ dưỡng, hợp vệ sinh. - BiÕt c¸ch lùa chän c¸c mãn ¨n hîp lÝ. Trực quan, thảo luận nhóm, vấn đáp. -KiÕn thøc -Ph­¬ng ph¸p gi¶ng bµi TiÕt 46 PhÇn II - HS cÇn n¾m ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn thùc phÈm. - BiÕt chÕ biÕn mãn ¨n ngon, hîp vÖ sinh. - BiÕt c¸ch lùa chän c¸c mãn ¨n hîp lÝ. Trựcquan, thảo luận nhóm, vấn dáp. -KiÕn thøc -Ph­¬ng ph¸p gi¶ng bµi 25 Tiªt 47 Bµi 19 Thùc hµnh ChÕ biÕn mãn ¨n - Trén dÇu giÊm - Rau xµ l¸ch LÝ thuyÕt - HS biÕt c¸ch lµm mãn rau xµ l¸ch chén dÇu dÊm. - N¾m v÷ng quy tr×nh thùc hiÖn mãn nµy. - ChÕ biÕn ®­îc nh÷ng mãn ¨n víi yªu cÇu kÜ thuËt t­¬ng tù. - Cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Trựcquan, thực hành C¸c vËt mÉu h×nh mÉu TiÕt 48 Thùc hµnh - Biết được c¸ch làm mãn rau xà l¸ch trộn dầu dấm. - Chế biến được những mãn ăn với yªu cầu kiến thức tương tự. - Qua bài thực hành ở lớp về nhà HS có thể tự chế biến . Trựcquan, thực hành C¸c vËt mÉu h×nh mÉu 26 TiÕt 49 Bµi 20 Thùc hµnh ChÕ biÕn mãn ¨n-Trén hçn hîp ném rau muèng LÝ thuyÕt - HiÓu ®­îc c¸ch lµm mãn ném rau muèng. - N¾m v÷ng quy tr×nh thùc hiÖn mãn nµy. - Cã ý thức giữ g×n vệ sinh an toàn thực phẩm. Hướng dẫn HS thực hành, HS thực hành theo nhóm -h×nh mÉu -VËt lµm mÉu ®Ó nhËn biÕt TiÕt 50 Thùc hµnh - HiÓu ®­îc c¸ch lµm mãn ném rau muèng. - N¾m v÷ng quy tr×nh thùc hiÖn mãn nµy. - Cã ý thức giữ g×n vệ sinh an toàn thực phẩm. Hướng dẫn HS thực hành, HS thực hành theo nhóm. -h×nh mÉu -VËt lµm mÉu ®Ó nhËn biÕt 27 TiÕt 51 Bµi 21 Tæ chøc b÷a ¨n hîp lÝ trong gia ®×nh PhÇn I; II - HS hiÓu thÕ nµo lµ b÷a ¨n hîp lÝ. - Nguyªn t¾c tæ chøc b÷a ¨n trong gia ®×nh, ph©n chia sè b÷a ¨n trong ngµy. - HiÖu qu¶ cña viÖc tæ chøc b÷a ¨n hîp lÝ. - VËn dông ®Ó chÕ biÕn ®­îc nh÷ng mãn ¨n cã yªu cÇu kiÕn thøc t­¬ng tù. - Yêu thích công việc, tìm tòi, khám phá để tổ chức hoặc đề xuât được bữa ăn ngon, bổ, ít tốn kém và không lãng phí. Trực quan, thảo luận nhóm, đàm thoại. Tranh vÒ trang trÝ, tr×nh bµy mãn ¨n TiÕt 52 PhÇn III - HS hiÓu thÕ nµo lµ b÷a ¨n hîp lÝ. - Nguyªn t¾c tæ chøc b÷a ¨n trong gia ®×nh, ph©n chia sè b÷a ¨n trong ngµy. - HiÖu qu¶ cña viÖc tæ chøc b÷a ¨n hîp lÝ. - VËn dông ®Ó chÕ biÕn ®­îc nh÷ng mãn ¨n cã yªu cÇu kiÕn thøc t­¬ng tù. - Yêu thích công việc, tìm tòi, khám phá để tổ chức hoặc đề xuât được bữa ăn ngon, bổ, ít tốn kém và không lãng phí. Trực quan, thảo luận nhóm, đàm thoại. Tranh vÒ trang trÝ, tr×nh bµy mãn ¨n 28 TiÕt 53 Bµi 22 Quy tr×nh tæ chøc b÷a ¨n PhÇn I - HS hiÓu ®­îc nguyªn t¾c x©y dùng thùc ®¬n - C¸ch lùa chän mua thùc phÈm theo thùc ®¬n - BiÕt c¸ch chÕ biÕn thùc phÈm theo thùc ®¬n - Biết cách bày bàn và thu dọn sau khi ăn. Trực quan, thảo luận nhóm, đàm thoại, vấn đáp. KiÕn thøc vÒ chän lùa thùc phÈm t­¬i ngon TiÕt 54 PhÇn II - HS hiÓu ®­îc nguyªn t¾c x©y dùng thùc ®¬n - C¸ch lùa chän mua thùc phÈm theo thùc ®¬n - BiÕt c¸ch chÕ biÕn thùc phÈm theo thùc ®¬n - Giáo dục HS biết xây dựng thực đơn để đi chợ nhanh và đủ thực phẩm. Trực quan, thảo luận nhóm, đàm thoại, vấn đáp. KiÕn thøc vÒ chän lùa thùc phÈm t­¬i ngon 29 TiÕt 55 PhÇn III; IV - HS hiểu cách lựa chọn thực phẩm cho thực đơn đối với thực đơn thường ngày, liên hoan, chiêu đãi. + Sơ chế thực phẩm.. - Giúp HS biết cách chế biến món ăn đơn giản. -Giáo dục HS biết cách sơ chế thực phẩm và chế biến món ăn. Trực quan, thảo luận nhóm, đàm thoại, vấn đáp. KiÕn thøc vÒ chän lùa thùc phÈm t­¬i ngon TiÕt 56 Bµi 23 Thùc hµnh X©y dùng thùc ®¬n LÝ thuyÕt - Biết cách xây dựng thực đơn dùng cho các bữa ăn thường ngày và các bữa ăn liên hoan, bữa cỗ... - Có kĩ năng vận dụng để xây dựng được thực đơn phù hợp đáp ứng nhu cầu ăn uống của gia đình. - Giáo dục HS có ý thức biết lựa chọn thực phẩm, chế biến thực phẩm ngon, tiết kiệm. Trực quan, thảo luận nhóm, đàm thoại, vấn đáp. KiÕn thøc vÒ chän lùa thùc phÈmt­¬i ngon 30 TiÕt 57 Thùc hµnh - Xây dựng được thực đơn dùng cho các bữa ăn thường ngày. - Có kỹ năng vận dụng để xây dựng được những thực đơn phù hợp đáp ứng yêu cầu ăn uống của gia đình. - Giáo dục HS có ý thức biết lựa chọn thực phẩm, chế biến thực phẩm ngon, tiết kiệm. Trực quan , thảo luận nhóm, vấn đáp ChuÈn bÞ một sè thùc ®¬n TiÕt 58 Bµi 24 TØa hoa, trang trÝ mãn ¨n tõ mét sè lo¹i rau, cñ, qu¶ PhÇn I; II.1.2 - Biết được cách tỉa hoa bằng rau, củ, quả. - Thực hiện được một số mẫu hoa đơn giản, thông dụng để trang trí món ăn. - Có kĩ năng vận dụng các mẫu tỉa hoa để trang trí món ăn. Trựcquan, thảo luận nhóm, thực hành theo nhóm, vấn đáp. ChuÈn bÞ 1 sè thùc ®¬n 31 TiÕt 59 PhÇn II.3.4.5 - Biết được cách tỉa hoa bằng rau củ, quả. -Thực hiện được một số mẫu hoa đơn giản, thông dụng để trang trí món ăn. - Có kỹ năng vận dụng các mẫu tỉa hoa để trang trí món ăn - Giáo dục HS có tính thẩm mỹ, khéo léo, cẩn thận. Trực quan, thực hành theo nhóm, vấn đáp - Dông cô tØa hoa - Xu hµo, cµ rèt, ®u ®ñ, ít TiÕt 60 ¤n tËp ch­¬ng III - Củng cố và khắc sâu kiến thức về các mặt: ăn uống, dinh dưỡng, vệ sinhan toàn thực phẩm và chế biến thức ăn... nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu sức khỏe của con người, góp phần nâng cao hiệu quả lao động... - Có kĩ năng vận dụng kiến thức để thực hiện chu đáo những vấn đề thuộc lĩnh vực chế biến thức ăn và phục vụ ăn uống. Trựcquan, đàm thoại, thuyết trình, thảo luận . «n tËp 32 TiÕt 61 KiÓm tra ch­¬ng III (Thùc hµnh) - Đánh giá kết quả học tập của HS. - Làm cho HS chú ý nhiều hơn đến việc học của mình. - Rút kinh nghiệm, bổ sung kịp thời những tồn tại cần khắc phục của HS và GV. Đề kiểm tra 32 TiÕt 62 Bµi 25 Thu nhËp gia ®×nh PhÇn I, II - Biết được thu nhập của gia đình là gì? Các nguồn thu nhập của gia đình. Làm gì để tăng thu nhập gia đình. - Rèn cho HS một số năng khiếu có sẳn. - Giáo dục HS xác định được những việc có thể làm để giúp gia đình. Thảo luận nhóm, trực quan, vấn đáp Tranh ¶nh cña 1 sè ngµnh kinh tÕ. KiÕn thøc thùc tÕ 33 TiÕt 63 PhÇn III, IV - Biết được thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu: tiền, hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo ra. - Biết nguồn thu nhập trong gia đình: bằng tiền, bằng hiện vật. - Giáo dục HS xác định được những việc có thể làm để giúp gia đình. Thảo luận nhóm, trực quan, vấn đáp Tranh ¶nh cña 1 sè ngµnh kinh tÕ. KiÕn thøc thùc tÕ TiÕt 64 Bµi 26 Chi tiªu trong gia ®×nh (phÇn I,II,III) - HS biÕt ®­îc kh¸i niÖm vÒ chi tiªu trong gia ®×nh - C¸c kho¶n chi tiªu - BiÖn ph¸p c©n ®èi chi tiªu - Gióp ®ì gia ®×nh lµm mäi viÖc tiÕt kiÖm cho chi tiªu gia ®×nh. Thảo luận nhóm, trực quan, vấn đáp KiÕn thøc thùc tÕ Tranh 4.3 trang 132 34 TiÕt 65 PhÇn IV - Biết được các khoản chi tiêu và sự khác nhau về mức chi tiêu của các hộ gia đình ở Việt nam cac biện pháp cân đối, thu chi trong gia đình. - Làm được một số công việc giúp đở gia đình và có ý thức tiết kiệm trong chi tiêu. - Giáo dục HS biết tiết kiệm trong chi tiêu. Thảo luận nhóm, vấn đáp, trực quan. KiÕn thøc thùc tiÔn TiÕt 66 Bµi 27 Thùc hµnh Bµi tËp t×nh huèng vÒ thu chi trong gia ®×nh. X¸c ®Þnh thu nhËp cña gia ®×nh vµ x¸c ®Þnh møc chi tiªu cña gia ®×nh - Nắm vững các kiến thức cơ bản về thu, chi trong gia đình. Xác định được mức thu, chi của gia đình trong một tháng, một năm. - Có ý thức giúp đỡ gia đình và tiết kiệm chi tiêu. Thảo luận nhóm, trực quan, vấn đáp KiÕn thøc thùc tiÔn 35 TiÕt 67 C©n ®èi thu chi - HS n¾m v÷ng c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ thu chi trong gia ®×nh - BiÕt lªn kÕ ho¹ch thu chi trong gia ®×nh m×nh trong mét th¸ng – mét n¨m - Cã ý thøc gióp ®÷ gia ®×nh ®Ó t¨ng thu – gi¶m chi Thảo luận nhóm, trực quan, vấn đáp KiÕn thøc thùc tiÔn TiÕt 68 ¤n tËp ch­¬ng IV - Nắm vững những kiến thức và kỹ năng về thu nhập của gia đình. - Củng cố và khắc sâu kiến thức về cơ sở ăn uống hợp lý, bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn, các phương pháp chế biến thực phẩm. - Có kỹ năng vận dụng kiến thức để thực hiện chu đáo những vấn đề thuộc lĩnh vực chế biến thức ăn và phục vụ ăn uống. - Giáo dục HS tính cần mẩn trong học tập. Thảo luận nhóm, vấn đáp «n tËp 36 TiÕt 69; 70 KiÓm tra cuèi n¨m - Đánh giá kết quả học tập của HS. - Rút kinh nghiệm và cải tiến cách học của HS, cách dạy của GV và rút kinh nghiệm về nội dung, chương trình môn học. Đề kiểm tra

File đính kèm:

  • docphan_phoi_chuong_trinh_mon_cong_nghe_khoi_6.doc