Giáo án Hình học lớp 8 năm học 2008- 2009 Tiết 24 Bài 4 Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

I MỤC TIÊU

- Học sinh hiểu khi nào thỡ 2 đường thẳng y = a x +b (a ≠ 0) và y = ax + b (a≠ 0) song song với nhau, trựng nhau, cắt nhau,

- Biết chỉ ra các cặp đường thẳng song song với nhau, trùng nhau, cắt nhau. Biết tỡm giỏ trị trị của tham số trong cỏc hàm số bậc nhất sao cho đồ thị của chúng là hai đường thẳng cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau. Rèn kĩ năng làm bài tập.

 - Giỏo dục học sinh lũng ham mờ, yờu thớch mụn học.

II. CHUẨN BỊ:

1. GV: SGK, giáo án, thước thẳng, phấn mầu, bảng phụ

2. HS: Thước thẳng, máy tính bỏ túi

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. ÔĐTC

2. Kiểm tra bài cũ (10')

Hình thức: Bài tập

Nội dung:

 

doc3 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 636 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học lớp 8 năm học 2008- 2009 Tiết 24 Bài 4 Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 9/11/09 Ngày giảng: 10/11/09: 9A 11/11/09: 9B, C tiết 24 - bài 4 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau I Mục tiêu - Học sinh hiểu khi nào thỡ 2 đường thẳng y = a x +b (a ≠ 0) và y = a’x + b’ (a’≠ 0) song song với nhau, trựng nhau, cắt nhau, - Biết chỉ ra cỏc cặp đường thẳng song song với nhau, trựng nhau, cắt nhau. Biết tỡm giỏ trị trị của tham số trong cỏc hàm số bậc nhất sao cho đồ thị của chỳng là hai đường thẳng cắt nhau, song song với nhau, trựng nhau. Rốn kĩ năng làm bài tập. - Giỏo dục học sinh lũng ham mờ, yờu thớch mụn học. II. Chuẩn bị: 1. GV: SGK, giáo án, thước thẳng, phấn mầu, bảng phụ 2. HS: Thước thẳng, máy tính bỏ túi III. Tiến trình bài dạy 1. ÔĐTC 2. Kiểm tra bài cũ (10') Hình thức: Bài tập Nội dung: Câu hỏi Đáp án ? Vẽ trờn cựng một mặt phẳng toạ độ đồ thị cỏc hàm số y = 2x và y = 2x + 3. Nờu nhận xột về hai đồ thị này ? Nhận xột: đồ thị hàm số y = 2x + 3 song song với đồ thị hàm số y = 2x. Vỡ hai hàm số cú hệ số a cựng bằng 3 và 3 ≠ 0 3. Bài mới a) Nêu vấn đề (1') ? Trờn cựng một mặt phẳng tọa độ hai đường thẳng cú những vị trớ tương đối nào ? HS: Trờn cựng một mặt phẳng tọa độ hai đường thẳng cú thể song song, cú thể cắt nhau hoặc trựng nhau. GV: Với hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và y = a’x + b’ (a’ ≠ 0). Khi nào song song, khi nào trựng nhau, cắt nhau ta lần lượt tỡm hiểu ở bài hụm nay. b) Nội dung bài dạy TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 12’ 10’ 7’ 4’ ? HS lờn bảng vẽ tiếp đồ thị hàm số trờn cựng mặt phẳng toạ độ: y = 2x -2 ? Em cú nhận xột gỡ về hai đường thẳng đú. ? Một cỏch tổng quỏt hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) khi nào song song với nhau ? khi nào thỡ trựng nhau ? GV: Từ đõy ta cú tổng quỏt GV chốt trờn bảng phụ ? Làm ?2 ? Cỏc cặp đường thẳng nào cắt nhau ? Giải thớch tại sao ? GV: Tương tự hai đường thẳng y = 0,5x - 1 và y = 1,5x + 2 cũng cắt nhau. GV treo bảng phụ ba đồ thị ? Quan sỏt đồ thị trờn bảng phụ. Một cỏch tổng quỏt hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) cắt nhau khi nào ? GV: Ta cú tổng quỏt ? Khi nào hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) cắt nhau tại một điểm trờn trục tung? ? Khi a ≠ a’ và b = b’ cú nhận xột gỡ về tung độ gốc của hai đường thẳng ? Khi đú hai đường thẳng (d) và (d’) cắt nhau tại vị trớ nào ? ? HS đọc nội dung đề bài ? N/c nd bài giải SGK trong thời gian 3’ sau đú nờu cỏc bước giải 4. Củng cố - Luyện tập ? Hai đường thẳng y = ax + b(a0) và y = a’x + b’ (a’0) song song với nhau khi nào? ? Hai đường thẳng y = ax + b(a0) và y = a’x + b’ (a’0) cắt nhau khi khi nào? 1. Đường thẳng song song ?1 HS: Hai đường thẳng y = 2x + 3 và y = 2x – 2 song song với đường thẳng y = 2x, chỳng cắt trục tung tại hai điểm khỏc nhau (0; 3) ≠ (0; 2) nờn chỳng song song với nhau. HS: Giải thớch Hai đường thẳng y = 2x + 3 và y = 2x – 2 song song với nhau vỡ cựng song song với đường thẳng y = 2x * Tổng quỏt (SGK - 53) Đường thẳng y = ax + b (d) (a0) Đường thẳng y = a’x + b’ (d’) (a’0) (d)//(d’) (d)(d’) 2. Đường thẳng cắt nhau ?2 Cỏc cặp đường thẳng y = 0,5x + 2; y = 1,5x + 2 và y = 0,5x - 1; y = 1,5x + 2 là cỏc cặp đường thẳng cắt nhau. HS: Hai đường thẳng y = 0,5x + 2 và y = 1,5x + 2 khụng song song, cũng khụng trựng nhau, chỳng phải cắt nhau. HS: Hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) cắt nhau khi và chỉ khi a ≠ a’. * Tổng quỏt: (SGK - 53) HS: Hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) cắt nhau khi và chỉ khi a ≠ a’. * Chỳ ý: Khi a ≠ a’ và b = b’ thỡ hai đường thẳng cú cựng tung độ gốc, do đú chỳng cắt nhau tại một điểm trờn trục tung cú tung độ là b 3. Bài tập ỏp dụng. HS: N/c HS: Trả lời HS: Trả lời 5. Hướng dẫn về nhà (1') - Nắm vững điều kiện về cỏc hệ số để hai đường thẳng song song, trựng nhau, cắt nhau. Về nhà làm bài tập 22; 23 SGK Bài 18 ; 19 ; 20 SBT. Giờ sau Luyện tập. Mang đầy đủ dụng cụ để vẽ hỡnh.

File đính kèm:

  • doctiet24 Duong thang song song va duong.doc