Giáo án môn Địa lý lớp 10 (nâng cao) - Tiết 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1 – Về kiến thức

+ Hiểu rõ mỗi phương pháp đều có thể biểu hiện được một số đối tượng Địa lý nhất định trên bản đồ với những đặc tính của nó.

+ Khi đọc Bản đồ Địa lý trước hết phải tìm hiểu bảng chú giải của bản đồ.

 2- Về kỹ năng

+ Học sinh có thể nhận biết được một số phương pháp thể hiện các đối tượng Địa lý trên bản đồ qua các đặc điểm ký hiệu bản đồ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

+ Phong to các BĐ trong sách giáo khoa.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

+ Bài cũ: Phép chiếu phương vị ngang dùng để vẽ BĐ ở khu vực nào trên địa cầu thì chính xác hơn .

+ Mở bài: Các em đã được biết nhiều ký hiệu khác nhau của BĐ ở các lớp dưới. nhưng chúng phân loại ra sao ? Từng loại thể hiện trên BĐ như thế nào ? Đó là điều các em chưa biết đến, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này qua bài học.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 16/01/2017 | Lượt xem: 455 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Địa lý lớp 10 (nâng cao) - Tiết 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 10 tháng 9 năm 2006 Lê Văn Đỉnh Chương trình nâng cao Tiết 2 Bài 2 Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng Địa lý trên Bản đồ I. Mục tiêu bài học 1 – Về kiến thức + Hiểu rõ mỗi phương pháp đều có thể biểu hiện được một số đối tượng Địa lý nhất định trên bản đồ với những đặc tính của nó. + Khi đọc Bản đồ Địa lý trước hết phải tìm hiểu bảng chú giải của bản đồ. 2- Về kỹ năng + Học sinh có thể nhận biết được một số phương pháp thể hiện các đối tượng Địa lý trên bản đồ qua các đặc điểm ký hiệu bản đồ. II. Thiết bị dạy học + Phong to các BĐ trong sách giáo khoa. III. Hoạt động dạy học + Bài cũ: Phép chiếu phương vị ngang dùng để vẽ BĐ ở khu vực nào trên địa cầu thì chính xác hơn . + Mở bài: Các em đã được biết nhiều ký hiệu khác nhau của BĐ ở các lớp dưới. nhưng chúng phân loại ra sao ? Từng loại thể hiện trên BĐ như thế nào ? Đó là điều các em chưa biết đến, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này qua bài học. Hoạt động của thầy và trò Nội dung chính HĐ theo nhóm * Chia lớp thành 6 nhóm. * Nhiệm vụ: Quan sát các hình vẽ hãy nhận xét và phân tích: - Đối tượng biểu hiện. - Khả năng biểu hiện của phương pháp. + Nhóm 1: Quan sát hình 2.1 và 2.2 ............................................................. + Nhóm 2: Quan sát hình 2.3 .............................................................. + Nhóm 3: Quan sát hình 2.4 .............................................................. + Nhóm 4: Quan sát hình 2.5 . ............................................................ + Nhóm 5+6 quan sát hình 2.6 * Đại diện các nhóm trả lời * GV bổ sung và chuẩn kiến thức. 1. Phương pháp ký hiệu a - Đối tượng biểu hiện: Các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể . Những ký hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên BĐ. b - Các dạng ký hiệu c – Khả năng biểu hiện .......................................................... 2. Phương pháp ký hiệu đường chuyển động. a - Đối tượng biểu hiện: + Sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên và kinh tế – Xã hội. b – Khả năng biểu hiện + Hướng di chuyển của các đối tượng. + khối lượng, tốc độ di chuyển....... ...................................................... 3. Phương pháp chấm điểm a - Đối tượng biểu hiện: + Các đối tượng phân bố không đều.... b – Khả năng biểu hiện + Sự phân bố của các đối tượng + Số lượng của các đối tượng ............................................................ 4. Phương pháp khoanh vùng a. Đối tượng biểu hiện. + Các đối tượng chỉ phát triển ở những khu vực nhất định, không phân bố rộng...... b. Khả năng biểu hiện + Sự phân bố của các đối tượng + Số lượng của các đối tượng ............................................................... 5. Phương pháp Bản đồ – Biểu đồ a - Đối tượng biểu hiện: + Giá trị tổng cộng của một hiện tượng địa lý trên một đơn vị lãnh thổ ( ĐV hành chính) b – Khả năng biểu hiện + Số lượng, chất lượng, cơ cấu của đối tượng. 5. Các phương pháp khác + Phương pháp ký hiệu theo đường + Phương pháp đường đẳng trị. + Phương pháp nền chất lượng IV. Đánh giá Hãy điền những nội dung thích hợp vào bảng sau đây: Phương pháp biểu hiện Đối tượng biểu hiện Cách thức tiến hành Khả năng biểu hiện Phương pháp ký hiệu Phương pháp ký hiệu đường chuyển động Phương pháp chấm điểm Phương pháp bản đổ-Biểu đồ V. Hoạt động nối tiếp Làm các câu hỏi và bài tập cuối bài trong SGK.

File đính kèm:

  • docTiet 3 Bai 2 NC.doc
Giáo án liên quan