Giáo án môn Địa lý lớp 10 (nâng cao) - Tiết 4: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống,ứng dụng của viễn thám và hệ thống thông tin địa lý

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1 – Về kiến thức

+ Thấy được sự cần thiết của bản đồ trong học tập và đời sống.

+ Hiểu rõ một số nguyên tắc cơ bản khi sử dụng bản đồ và Atlát trong học tập.

+ Hiểu được viễn thám là gì ? Kết quả của viễn thám được sử dụng như thế nào ở Việt nam ?

+ Ứng dụng của hệ thống thông tin Địa lý

 2 - Về kỹ năng

+ Củng cố và rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ và Atlát trong học tập.

 3 - Về thái độ, hành vi

+ Có thói quen sử dụng bản đồ trong suốt quá trình học tập ( Học trên lớp, học ở nhà, làm bài kiểm tra )

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

+ Bản đồ tự nhiên Việt nam

+ Bản đồ kinh tế Việt nam

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

+ Bài cũ: Có mấy phương pháp biểu hiện bản đồ ?

+ Mở bài: Chúng ta cần sử dụng bản đồ như thế nào để có thể học tập tốt môn Địa lý trên bản đồ. Tại sao học Địa lý phải sử dụng bản đồ ?

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 16/01/2017 | Lượt xem: 442 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Địa lý lớp 10 (nâng cao) - Tiết 4: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống,ứng dụng của viễn thám và hệ thống thông tin địa lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 11 tháng 9 năm 2006 Lê Văn Đỉnh Chương trình nâng cao Tiết 4 Bài 3 Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống,ứng dụng của viễn thám và hệ thống thông tin Địa lý I. Mục tiêu bài học 1 – Về kiến thức + Thấy được sự cần thiết của bản đồ trong học tập và đời sống. + Hiểu rõ một số nguyên tắc cơ bản khi sử dụng bản đồ và Atlát trong học tập. + Hiểu được viễn thám là gì ? Kết quả của viễn thám được sử dụng như thế nào ở Việt nam ? + ứng dụng của hệ thống thông tin Địa lý 2 - Về kỹ năng + Củng cố và rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ và Atlát trong học tập. 3 - Về thái độ, hành vi + Có thói quen sử dụng bản đồ trong suốt quá trình học tập ( Học trên lớp, học ở nhà, làm bài kiểm tra ) II. Thiết bị dạy học + Bản đồ tự nhiên Việt nam + Bản đồ kinh tế Việt nam III. Hoạt động dạy và học + Bài cũ: Có mấy phương pháp biểu hiện bản đồ ? + Mở bài: Chúng ta cần sử dụng bản đồ như thế nào để có thể học tập tốt môn Địa lý trên bản đồ. Tại sao học Địa lý phải sử dụng bản đồ ? Hoạt động của thầy và trò Nội dung chính HĐ 1 cả lớp * Bằng hiểu biết của mình hãy nêu: + Vai trò của bản đồ trong học tập. + Vai trò của bản đồ trong đời sống. * HS trả lời. * GV bổ sung và chuẩn kiến thức. .......................................................... HĐ 2 Theo nhóm ( chia lớp thành 4 nhóm) * Nhóm 1 + 2 Quan sát bản đồ tự nhiên Việt nam hãy cho biết : ý nghĩa của ký hiệu và tỉ lệ trên BĐ ? * Nhóm 3+4 Quan sát bản đồ tự nhiên Việt nam và Atlát Địa lý hãy cho biết : ý Cách xác định phương hướng trên BĐ và ý nghĩa của nó. * Đại diện các nhóm trả lời. * GV bổ sung và chuẩn kiến thức. ......................................................... HĐ 3 Cả lớp. + Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và trình bày - K/N Viễn thám.... - Hệ thống thông tin Địa lý + GV giải thích K/N bổ sung và chuẩn kiến thức. I. Vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống. 1 – Trong học tập 2 – Trong đời sống + Bảng chỉ đường, xác định vị trí... + Phục vụ sản xuất + Trong lĩnh vực quân sự. ............................................................... II. Sử dụng bản đồ , Atlát trong học tập Những vấn đề cần lưu ý trong quá trình học tập địa lý trên bản đồ. a. Chọn bản đồ thích hợp với nội dung b. Đọc bản đồ phải tìm hiểu tỉ lệ và ký hiệu trên bản đồ. c. Xác định phương hướng trên bản đồ. d. Hiểu mối quan hệ giữa các yếu tố Địa lý trên bản đồ, Atlát Địa lý. ................................................................ III. ứng dụng của viễn thám và hệ thống thông tin Địa lý 1. Viễn thám a/ Khái niệm viễn thám b/ ý nghĩa của viễn thám 2. Hệ thống thông tin Địa lý a/ Khái niệm b/ ý nghĩa IV. Đánh giá Dựa vào bản đồ tự nhiên Việt nam, Atlát Địa lý Việt nam và bằng kiến thức đã học hãy so sánh và giải thích chế độ dòng chảy của hệ thống sông ngòi Bắc bộ và hệ thống sông ngòi Nam bộ. V. Hoạt động nối tiếp + Làm các bài tập 1 và 2 trang 22 SGK + Chuẩn bị cho tiết thực hành: Mỗi nhóm sưu tầm 1 Bản đồ thể hiện 1 phương pháp biểu hiện khác nhau.

File đính kèm:

  • docTiet 4 bai 3 NC.doc