Giáo án Toán lớp 6 - Tiết: 90 - Bài 13: Hỗn số, số thập phân, phần trăm

A. MỤC TIÊU

· Kiến thức: HS hiểu được các khái niệm về hỗn số ,số thập phân ,phần trăm.

· Kỹ năng : viết phân số (có giá trị tuyệt đối lớn hơn 1) dưới dạng hỗn số và ngược lại.Biết sử dụnh kí hiệu phần trăm

· Thái độ: Rèn luyện cẩn thận, chính xác khi giải toán

B. CHUẨN BỊ

· GV : Bảng phụ,phấn mầu .

· HS :Bảng nhóm và bút viết

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 02/04/2014 | Lượt xem: 3207 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán lớp 6 - Tiết: 90 - Bài 13: Hỗn số, số thập phân, phần trăm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên : Tạ Vĩnh Hưng Số học 6 Ngày soạn : 03 – 04 – 05 Tiết : 90 §13 . HỖN SỐ –SỐ THẬP PHÂN – PHẦN TRĂM MỤC TIÊU Kiến thức: HS hiểu được các khái niệm về hỗn số ,số thập phân ,phần trăm. Kỹ năng : viết phân số (có giá trị tuyệt đối lớn hơn 1) dưới dạng hỗn số và ngược lại.Biết sử dụnh kí hiệu phần trăm Thái độ: Rèn luyện cẩn thận, chính xác khi giải toán CHUẨN BỊ GV : Bảng phụ,phấn mầu . HS :Bảng nhómï và bút viết TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I/ Ổn định : II/ Kiểm tra bài cũ : 7ph HS1:Em hãy cho ví dụ về hỗn số ,số thập phân ,phần trăm đã được học ở tiểu học Em hãy nêu cách viết phân số lớn hơn 1 dưới dạng hỗn số Ngược lại muốn viết một hỗn số dưới dạng một phân số em làm như thế nào? III/ Bài mới : 28ph (đặt vấn đề) Các khái niệm về hỗn số ,số thập phân ,phần trăm các em đã được biết ở tiêûu học .Tromg tiết học này chúng ta sẽ ôn lại các khái niệm trên và mở rộng cho số âm (2ph ) TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 10ph Hoạt Động1:Hỗn số GV:Cùng HS viết phân số dưới dạng hỗn số như sau: -Thực hiện phép chia (Đọc là một ba phần tư) ? Xác định phần nguyên ,phần phân số Làm ? Khi nào em viết được một phân số dưới dạnh một hỗn số GV:Ngược lại ta cũng có thể viết một hỗn số dưới dạng phân số Làm : GV:các số … cũng là hỗn số .Chúng lần lượt là số đối của các hỗn số GV:Treo bảng phu ghi chú ý lên bảngï HS: HS :Khi phân số đó lớn hơn 1 HS: nên 1) Hỗn số Viết phân số dưới dạng hỗn số 7 4 3 1 Vậy: Phần phần Nguyên phân số Đọc là một ba phần tư Chú ý (SGK) nên 10ph Hoạt Động2: Số thập phân Em hãy viết các phân số thành các phân số mà mẫu là luỹ thừa của 10. Các phân số mà em vừa viết được gọi là các phân số thập phân .Vậy phân số thập phân là gì? -Các phân số thập phân trên có thể viết dưới dạng số thập phân Tương tự em hãy viết phân số thập phân về dạng số thập phân: ? Nhận xét về thành phần của số thập phân? Nhận xét về số chữ số của phần thập phân so với số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân? Làm Làm HS: HS:trả lời như bên HS: =0.0164 -Số thập phân gồm có hai phần : + Phần nguyên viết bên trái dấu phẩy . +Phần thập phân viết bên phải đấu phẩy. -Số chữ số của phần thập phân đúng bằng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân . HS:0,27; -0,013 ; 0,000261 HS: 2) Số thập phân a) Phân số thập phân Phân số thập phân là phân số mà mẫu là luỹ thừa của 10 Ví dụ: Các phân số thập phân trên có thể viết dưới dạng số thập Ví dụ: 6ph Hoạt Động3:Phần trăm GV chỉ rõ những phân số có mẫu là 100 còn được viết dưới dạng phần trăm ,kí hiệu phần trăm thay cho mẫu Vd: Làm 3) Phần trăm:SGK ví dụ: IV/ Củng cố: 9ph Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số V/ Hướng dẫn về nhà : 1ph Làm BTVN:98,99 111,112,113-SBT Hoc bài và làm bài theo vở ghi kết hợp với SGK Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • doc90 hon so so thap phan phan tram.doc
Giáo án liên quan