Kiểm tra một tiết – Môn Vật lý lớp 10 nâng cao

Mốc thời gian là

A. thời điểm lúc bắt đầu khảo sát chuyển động của vật. B. lúc nửa đêm

C. thời điểm qui ước lúc đó là 0h. D. lúc 0h.

3/ Câu nào sai: Vận tốc trung bình và vận tốc tức thời

A. đều là đại lượng vectơ B. đều đặc trưng cho sự nhanh chậm của chuyển động

C. đều đo bằng tốc kế D. là như nhau nếu vật chuyển động thẳng đều

4/ Vật chuyển động thẳng có đồ thị vận tốc như hình vẽ.

Tốc độ trung bình của vật trong 5s cuối là

A. 12,5 m/s

B. 6, 25 m/s

C. 10 m/s

D. 2,5 m/s 0 20

5/ Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều ngược chiều dương đã chọn, đại lượng

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 12/01/2017 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra một tiết – Môn Vật lý lớp 10 nâng cao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA MỘT TIẾT – MÔN VẬT LÝ LỚP 10 NÂNG CAO – Thời gian: 45ph Hoï vaø teân hoïc sinh : ............................................................Lôùp .......... A. TRẮC NGHIỆM: (6đ) Caâu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 traû lôøi 1/ Đồ thị nào không mô tả chuyển động thẳng chậm dần đều? v A v B v C v D 0 t 0 t 0 t 0 2/ Mốc thời gian là A. thời điểm lúc bắt đầu khảo sát chuyển động của vật. B. lúc nửa đêm C. thời điểm qui ước lúc đó là 0h. D. lúc 0h. 3/ Câu nào sai: Vận tốc trung bình và vận tốc tức thời A. đều là đại lượng vectơ B. đều đặc trưng cho sự nhanh chậm của chuyển động C. đều đo bằng tốc kế D. là như nhau nếu vật chuyển động thẳng đều v 20 t(s) 10 10 (m/s) 4/ Vật chuyển động thẳng có đồ thị vận tốc như hình vẽ. Tốc độ trung bình của vật trong 5s cuối là A. 12,5 m/s B. 6, 25 m/s C. 10 m/s D. 2,5 m/s 0 20 5/ Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều ngược chiều dương đã chọn, đại lượng giảm theo thời gian là A. tốc độ B. toạ độ C.đường đi D. gia tốc. 6/ Vật chuyển động thẳng có phương trình chuyển động : x = 1 + t + t2 (m); t : s; có tốc độ trung bình trong 10s đầu tiên, kể từ lúc t = 0 là A. 10m/s B. 11m/s C. 11,1m/s D. 10,1m/s 7/ Tốc độ góc của một điểm ở đầu một cánh quạt dài 0,8 m khi nó quay đều với tần số 200 vòng / ph là A. = 6,4 (rad/s ) B. = 3,2 π (rad/s ) C. = 6,4 π (rad/s ) D. = 3,2 (rad/s) 8/ Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 20 m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2 . Vận tốc v của vật khi chạm đất là bao nhiêu ? A. v = 20m/s. B . v = 5 m/s. C . v = 10 m/s. D. v = 9,9 m/s. 9/ Chuyển động tròn đều có A. vectơ gia tốc không đổi B. vectơ vận tốc không đổi C. tốc độ góc không đổi D. tần số thay đổi 10/ Đồ thị nào không đúng với ghi chú x A v B a C a D 0 t 0 t 0 t 0 t Đứng yên CĐ thẳng đều CĐTNDĐ với v > 0 CĐTCDĐ vớiv<0 11/ Điều nào sau đây là sai khi nói về sự rơi của vật trong không khí? A. Trong không khí các vật rơi nhanh chậm khác nhau B. Các vật rơi nhanh hay chậm do chúng nặng nhẹ khác nhau C. Các vật rơi nhanh hay chậm là do có sức cản của không khí D. Trong chân không các vật đều rơi nhanh như nhau 12/ Góc quay mà kim giờ quét được từ 10h đến 10h30ph là A. 1800 B. 300 C. 150 D. 900 13/ Vật rơi tự do có thể được mô tả bằng đồ thị nào sau đây? x (m) v(m/s) a(m/s2) v(m/s) 4,8 9,8 ------------ 9,8 9,8 0 t(s) 0 t(s) 0 t(s) 0 1 t(s) A B C D 14/ Giọt mưa rơi theo phương thẳng đứng với tốc độ bằng tốc độ chuyển động trên đường nằm ngang của một ô tô.Người ngồi trong xe thấy mưa rơi theo phương A. thẳng đứng B. lập với phương thẳng đứng góc 600 ngược hướng chuyển động của xe C. lập với phương thẳng đứng góc 450 cùng hướng chuyển động của xe D. lập với phương nằm ngang góc 450 ngược hướng chuyển động của xe 15/ Trong cùng một hệ qui chiếu, 2 vật chuyển động thẳng có phương trình chuyển động là: x1 = t + 10 (m) ; t : s và x2 = 10 - t (m) ; t : s. Nhận xét nào đúng? A. 2 vật gặp nhau ở gốc toạ độ B. 2 vật chuyển động với cùng tốc độ 1(m/s). C. Đồ thị toạ độ - thời gian của 2 vật trên cùng một hệ trục toạ độ là hai đường thẳng song song. D. Ở thời điểm ban đầu t0 = 0 cả hai đều ở gốc toạ độ v (m/s) 6 A B 0 4 10 t(s) B. TỰ LUẬN: ( 4đ) Vật chuyển động thẳng có đồ thị vận tốc như hình vẽ . a/ Tính quãng đường vật đi được trong suốt thời gian chuyển động ? b/ Vận tốc trung bình trong suốt thời gian chuyển động là bao nhiêu? c/ Viết phương trình vận tốc, phương trình chuyển động của vật ứng với mỗi giai đoạn chuyển động? Biết lúc t = 0 thì x = 0 d/ Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian 2s có giá trị nhỏ nhất từ thời điểm nào đến thời điểm nào? Tại sao? GIẢI: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ĐÁP ÁN A. TRẮC NGHIỆM: (6đ) Mỗi câu đúng được 0,4 đ Caâu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 traû lôøi B C C D B A C A C D B C D D B v (m/s) 6 A B 0 4 10 t(s) B. TỰ LUẬN: ( 4đ) a/ s = số đo S OAB = 30 (m) 1 đ b/ v = s/t = 30/10 = 3 (m/s) 1 đ c/ Phương trình vận tốc ứng với đoạn OA: v = 1,5t(m/s) ; 0 t 4s 0,25 đ Phương trình vận tốc ứng với đoạn AB: v = 6 – (t – 4) (m/s) ; 4s t 10s 0,25 đ Phương trình chuyển động ứng với đoạn OA: x = 0,75t2 (m) ; 0 t 4s 0,25 đ Phương trình chuyển động ứng với đoạn AB: x = 12 + 6(t – 4) – 0,5(t- 4)2 (m) ; 4s t 10s 0,25 đ d/ Từ thời điểm t = 8s đến thời điểm t = 10s . 0,5 đ Vì quãng đường đi được trong giai đoạn này là bé nhất ( Hay tổng vận tốc tức thời tại thời điểm đầu và cuối giai đoạn này là bé nhất nên vtbmin = (2 + 0) : 2 = 1 m/s ) 0,5 đ Hết

File đính kèm:

  • docKT 1 TIET.doc