Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2006 môn thi: Địa lý khối C

Phần chung cho tất cả các thí sinh

Câu I (3,5 điểm)

Tây Nguyên là một trong những vùng kinh tế quan trọng của n-ớc ta. Anh (chị) hãy:

1) Phân tích các nguồn lực để phát triển ngành khai thác, chế biến lâm sản và thủy điện ở

vùng này.

2) Giải thích vì sao việc trồng cây công nghiệpdài ngày ở Tây Nguyên có ý nghĩa to lớn

không những về mặt kinh tế, xã hội, mà cả về mặt môi tr-ờng.

pdf1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 24/01/2017 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2006 môn thi: Địa lý khối C, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ giáo dục vμ đμo tạo Đề chính thức đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2006 Môn: địa lí, khối C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Phần chung cho tất cả các thí sinh Câu I (3,5 điểm) Tây Nguyên là một trong những vùng kinh tế quan trọng của n−ớc ta. Anh (chị) hãy: 1) Phân tích các nguồn lực để phát triển ngành khai thác, chế biến lâm sản và thủy điện ở vùng này. 2) Giải thích vì sao việc trồng cây công nghiệp dài ngày ở Tây Nguyên có ý nghĩa to lớn không những về mặt kinh tế, xã hội, mà cả về mặt môi tr−ờng. Câu II (3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau đây: Tình hình phát triển dân số của Việt Nam trong giai đoạn 1995 - 2003 Năm Tổng số dân (nghìn ng−ời) Số dân thành thị (nghìn ng−ời) Tốc độ gia tăng dân số (%) 1995 1998 2000 2001 2003 71 995,5 75 456,3 77 635,4 78 685,8 80 902,4 14 938,1 17 464,6 18 771,9 19 469,3 20 869,5 1,65 1,55 1,36 1,35 1,47 (Nguồn: Niên giám thống kê 2004, NXB Thống kê, 2005, tr. 41) Anh (chị) hãy: 1) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình phát triển dân số từ bảng số liệu đã cho. 2) Nhận xét và giải thích tình hình phát triển dân số của n−ớc ta trong giai đoạn 1995 - 2003. Phần tự chọn: Thí sinh chọn câu III.a hoặc câu III.b Câu III.a. Theo ch−ơng trình THPT không phân ban (3,5 điểm) Ngành công nghiệp của n−ớc ta đã và đang đ−ợc hoàn thiện về cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ. Anh (chị) hãy: 1) Chứng minh sự phân hóa lãnh thổ của ngành công nghiệp n−ớc ta. 2) Giải thích vì sao Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận có mức độ tập trung công nghiệp theo lãnh thổ vào loại cao nhất trong cả n−ớc. Câu III.b. Theo ch−ơng trình THPT phân ban thí điểm (3,5 điểm) Du lịch đ−ợc xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất n−ớc. Anh (chị) hãy: 1) Phân tích các tài nguyên du lịch của n−ớc ta. 2) Xác định tên, địa điểm, năm đ−ợc công nhận của 5 di sản (vật thể) thiên nhiên và văn hóa thế giới ở Việt Nam. -------------------------Hết------------------------- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh.....................................................số báo danh.....................................................

File đính kèm:

  • pdfDeDiaCC2006t.pdf
  • pdfDaDiaCC2006t.pdf
Giáo án liên quan