Bài giảng Bài 13: phòng trừ sâu, bệnh hại

A./Mục tiêu:

1.Kiến thức: Hiểu được những nguyên tắc và các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại.

2.Kỹ năng: Biết vận dụng những hiểu biết vào việc phòng trừ sâu, bệnh tại vườn trường hay ở gia đình.

 3.Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ cây trồng và bảo vệ môi trường.

 

doc4 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 3955 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 13: phòng trừ sâu, bệnh hại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 13: PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI – PPCT: 11 Ngày dạy: …………………………… Lớp: 7A1, 2 A./Mục tiêu: 1.Kiến thức: Hiểu được những nguyên tắc và các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại. 2.Kỹ năng: Biết vận dụng những hiểu biết vào việc phòng trừ sâu, bệnh tại vườn trường hay ở gia đình. 3.Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ cây trồng và bảo vệ môi trường. B./Chuẩn bị: - GV: + Tranh H. 21, 22,23 SGK + Bảng phụ ghi nội dung bảng trang 31 SGK. - HS: Xem trước bài ở nhà: Tìm hiểu ng/tắc phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng; Các biện pháp phòng trừ ntn?. C./Các bước lên lớp: 1. Kiểm tra kiến thức cũ : Saâu beänh coù aûnh höôûng gì ñeán naêng suaát vaø chaát löôïng saûn phaåm khoâng ? Coân truøng coù maáy kieåu bieán thaùi ? 2. Giảng kiến thức mới:Như chúng ta đã biết sâu, bệnh gây hại cho cây trồng làm tổn thất không nhỏ đối với nền nông nghiệp nước ta. Vậy cần làm thế nào để hạn chế sự phá hại của sâu bệnh hại có hiệu quả nhất. Bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này. HĐGV HĐHS Nội Dung HĐ1: Tìm hiểu các nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại. - Y/C HS N/cứu thông tin SGK. (?) Khi tiến hành phòng trừ sâu, bệnh hại cần dựa trên nguyên tắc nào. - Gọi HS trả lời, HS khác NXBS cho nhau. - GVKL - Nêu câu hỏi phân tích. (?) Em hiểu ntn về phòng là chính. (?) Trừ sớm, nhanh chóng, kịp thời và triệt để là ntn? (?) Sử dụng tổng hợp nhiều biện pháp là ntn. - Gọi HS trả lời, HS khác NXBS - GVNX, chốt ý. Trong phòng trừ sâu, bệnh hại chúng ta cần sử dụng tổng hợp các biện pháp. Vậy đó là những biện pháp nào.Chúng ta sẽ tìm hiểu ở mục II. - Hs đọc thông tin SGK. - Suy nghĩ trả lời. - HS trả lời, HS khác NX, BS cho nhau. - Ghi vào vở. - Suy nghĩ trả lời. - Vệ sinh M/trường, chăm sóc giúp cây phát triển tốt. - Trừ sớm : trừ ngay sau khi phát hiện cây bị sâu, bệnh phá hại. Trừ kịp thời về thời gian, nhanh chóng và triệt để. - Kết hợp nhiều biện pháp phòng trừ cùng 1lúc / mảnh ruộng. - HS NX, BS cho nhau. - Ghi nhớ kiến thức. I. Nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại. - Phòng là chính. - Trừ sớm, nhanh chóng, kịp thời và triệt để - Sử dụng tổng hợp các biện pháp trừ. HĐ2: Tìm hiểu về các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. - Sử dụng bảng phụ ghi nội dung trang 31 SGK. - Y/C HS Tluận nhóm để hoàn thành bảng phụ. - Gọi 1-2 nhóm báo cáo kquả Tluận . nhóm còn lại NXBS - GVNX chốt ý. - GV Y/C HS QS H.21,22 SGK (?) Nêu nội dung của PP thủ công. (?) Phương pháp này có ưu nhược điểm gì. - Gọi HS trả lời, HS khác NXBS - GVNXKL (?) Nêu nội dung của biện pháp hóa học. (?) biện pháp này có ưu nhược điểm gì. (?) hãy kể tên một vài loại thuốc hóa học mà em biết. (?) Theo các em sử dụng thuốc hóa học có ảnh hưởng gì tới môi trường hay không. - GV giáo dục: các em hạn chế việc sử dụng các chất hóa học vì sẽ ảnh hưởng tới môi trường. - Gọi HS trả loài, HS khác NXBS - GVNX chốt ý. - Treo H. 23SGK cho HSQS (?) Khi thực hiện biện pháp hóa học chúng ta cần lưu ý điều gì. - Gọi HS trả lời, HS khác NX - GVKL. (?) Nêu nội dung của biện pháp sinh học. (?) Biện pháp này có ưu nhược điểm gì? (?) Hãy kể tên một số loài sinh vật có ích mà em biết. - Gọi HS trả lời, HS khác NX - GVKL. (?) Nêu nội dung của biện pháp kiểm dịch thực vật. (?) Biện pháp này có ưu nhược điểm gì? - Gọi HS trả lời, HS khác NX - GVKL. - Quan sát bảng phụ. - HS Chia nhóm Tluận - Đại diện nhóm báo cáo, nhóm khác NXBS - Quan sát H.21,22 - Dùng dụng cụ đơn giản để tiêu diệt sâu, bệnh hại. + ƯĐ : Dễ thực hiện, chỉ cần dụng cụ đơn giản. + HC : Tốn công, không có hiệu quả khi sâu, bệnh phát riển mạnh. - HS NX, BS cho nhau. - Sử dụng thuốc hóa học tiêu diệt sâu, bệnh hại. + ƯĐ: Tiêu diệt nhanh chóng, ít tốn công. + HC :Gây ô nhiễm M/trường, gây độc cho người và vật nuôi. - Liên hệ thực tế trả lời. - HS trả lời, HS khác NXBS - HS ghi nhớ kiến thức - Quan sát tranh. - Phun theo chiều gió, dùng đúng loại thuốc, sử dụng bảo hộ lao động. - Gọi HS trả lời, HS khác NX - Sử dụng những sinh vật có ích để tiêu diệt sâu hại. - Suy nghĩ trả lời. - Ong mắt đỏ, ếch, nhện. - HS trả lời, HS khác NXBS - Ghi nhớ kiến thức. - Sử dụng các biện pháp kiểm tra, xử lí sản phẩm nông nghiệp khi xuất khẩu từ vùng này sang vùng khác. + ƯĐ: Kiểm tra được mầm bệnh + HC: Lực lượng còn quá mỏng. - HS trả lời, HS khác NXBS II. Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại. 1. Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống chịu sâu, bệnh hại. 2. Biện pháp thủ công. Dùng tay ngắt sâu hay ngắt bỏ những cành, lá bị bệnh. 3. Biện pháp hóa học: Là biện pháp sử dụng các loại thuốc hóa học để trừ sâu, bệnh hại. 4. Biện pháp sinh học. Là biện pháp sử dụng những sinh vật có ích để tiêu diệt sâu hại. 5. Biện pháp kiểm dịch thực vật. 4. Củng cố bài giảng: Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK. Cho HS trả lời câu hỏi 5. Hướng dẫn học ở nhà: Học bài, trả lời câu hỏi SGK Xem bài 14: Thực hành: Chuẩn bị: Các nhãn hiệu thuốc phòng trừ sâu bệnh ở gia đình. D./Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ Bài 14 : Thực hành : NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC VÀ NHÃN HIỆU CỦA THUỐC TRỪ SÂU, BỆNH HẠI – PPCT: 12 Ngày dạy: ……………………………………….. Lớp: 7A1, 2 A./Môc tiªu: 1.Kiến thức: Nhận biết được một số dạng thuốc thường gặp: dạng bột, dạng bột thấm nước, dạng sữa, dạng nhũ dầu. 2.Kỹ năng: Biết đọc nhãn hiệu của thuốc 3.Thái độ: Có ý thức bảo đảm an toàn khi sử dụng thuốc và bảo vệ môi trường B./Chuẩn bị: - GV: + Một số mẫu thuốc trừ sâu, bệnh của một số dạng. + Tranh phóng to hình 24 SGK. - HS: + Xem trước nội dung bài ở nhà và tìm hiểu thông tin về một số loại thuốc có ở gia đình. + Sưu tầm tranh, ảnh về một số loại thuốc trừ sâu, bệnh hại. C./Tổ chức các hoạt động học tập: Kiểm tra kiến thức cũ: Haõy neâu nhöõng nguyeân taéc trong phoøng tröø saâu, beänh haïi? Söû duïng thuoác hoaù hoïc tröø saâu, beänh haïi baèng caùch naøo? Caàn ñaûm baûo caùc yeâu caàu gì ? Giảng kiến thức mới: HĐGV HĐHS Nội Dung HĐ1: Tổ chức thực hành. - GV phân chia nhóm và vị trí TH cho các nhóm. - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS - Phân công và giao nhiệm vụ cho các nhóm: + Nhận biết được độ độc của thuốc. + Nhận biết được các dạng thuốc. + Đọc được nhãn của thuốc - GV nhắc nhở HS thực hành nghiêm túc và giữ an toàn vệ sinh trong quá trình TH - HS chia nhóm và nhận vị trí GV đã phân công. - Đưa sự chuẩn bị cho GV kiểm tra. - Lắng nghe và nhận nhiệm vụ của GVgiao cho. - Lắng nghe. I/ Vật liệu và dụng cụ cần thiết: HĐ2: Giới thiệu nội dung thực hành - GV: Độ độc của thuốc được phân biệt dựa vào kí hiệu và biểu tượng trên nhãn thuốc. - Sử dụng hình vẽ minh họa cho 3 độ độc của thuốc cho HS QS - GV Chốt ý. (?) Tên một số loại thuốc gồm những yếu tố nào? - Hướng dẫn HS tên thuốc ghi trong SGK. - GV sử dụng mẫu thuốc và Y/C HS xác định tên thuốc và độ độc của thuốc * Lưu ý : Chữ viết tắt của dạng thuốc + Thuốc bột : D, BR, B. + Thuốc bột thấm nước : BTN, WP, DF, WDG. + Thuốc hạt : G, GR, H. + Thuốc bột hoà tan trong nước : SP, BHN. + Dạng sữa : EC, ND. + Dạng nhũ dầu : SC. - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường khi sử dụng thuốc hóa học:Khi sử dụng thuốc hóa học dễ gây ảnh hưởng tới môi trường đất, nước, không khí. - Lắng nghe và ghi nhận kiến thức. - Quan sát nắm thông tin. - Ghi nhớ kiến thức. - Tên thuốc gồm : Tên sản phẩm, hàm lượng chất xúc tác, dạng thuốc. - Hs đọc tên các loại thuốc có trong SGK. - Xác định tên thuốc, độ độc của thuốc. - Lắng nghe và khắc ghi kiến thức. - Lắng nghe, nắm kiến thức II/ Nội dung thực hành. 1. Nhận biết nhãn hiệu thuốc trừ sâu, bệnh hại. a. Phân biệt độ độc. - Nhóm độc 1 “ Rất độc” - Nhóm độc 2 “ Độc cao” - Nhóm độc 3 “ Cẩn thận” b. Tên thuốc. Gồm : - Tên sản phẩm - Hàm lượng chất td. - Dạng thuốc. VD:Thuốc trừ nấm AnVil 25EC Thuốc trừ nấm AnVil : Tên sp 25 : hàm lượng chất tác dụng 25%. EC : Dạng sữa. HĐ3: Tiên hành TH - Y/C HS bắt đầu thực hành. - Treo tranh phóng to ghi một vài dạng thuốc và Y/C các nhóm xác định đúng tên thuốc , nhóm độc. - QS , nhắc nhở các nhóm TH. - Hướng dẫn những nhóm thực hiện còn lúng túng. - Các nhóm bắt đầu TH và thực hiện theo Y/C của GV và ghi kết quả TH. - Sữa chữa khi GV uốn nắn. III/ Thực hành. - Các nhóm xác định tên thuốc và độ độc của thuốc. - Ghi lại kết quả thực hành HĐ4 : Đánh giá kết quả. - Y/C các nhóm nộp lại bảng tường trình ghi kết quả TH - Đưa ra kết quả đúng. - Nhận xét tinh thần HS tham gia tiết TH - Việc dọn vệ sinh - Các nhóm nhận xét lẫn nhau thông qua sự hướng dẫn của GV. IV/ Đánh giá kết quả. 4. Củng cố bài giảng: Gọi HS nhắc lại cách xác định tên thuốc, độ độc của thuốc. Nhắc nhở HS dọn dẹp vệ sinh 5. Hướng dẫn học ở nhà: Học bài tiết sau kiểm tra 1 tiết D./Rút kinh nghiệm: …………………………………………………….……….………………………………………………… ……………………………………………………………..…………………….…………………………… ………………………………………………..………………………………………………………………

File đính kèm:

  • docGiao an Cong nghe 7 Tuan 6.doc