Bài giảng Bài 21: luân canh , xen canh , tăng vụ tiết 22

1. Kiến thức:

- Nêu được các loại hình luân canh, giải thích được những căn cứ xác định các loại hình luân canh phù hợp. Lấy ví dụ và nêu được ưu nhược điểm của từng loại hình.

- Trình bày mục đích xem canh, loại cây trồng có thể xen canh với nhau. Nêu ví dụ

- Trình bày mục đích tăng vụ , nêu ví dụ về các cây có thể trồng trên 1 khu đất để tăng vụ nói chung vụ nói chung và ở địa phương nói riêng.

 

doc2 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 4595 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 21: luân canh , xen canh , tăng vụ tiết 22, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 20 Tiết : 22 BÀI 21: LUÂN CANH , XEN CANH , TĂNG VỤ Ngày soạn: 16/1/2013 Ngày dạy : 18/1/2013 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức: Nêu được các loại hình luân canh, giải thích được những căn cứ xác định các loại hình luân canh phù hợp. Lấy ví dụ và nêu được ưu nhược điểm của từng loại hình. Trình bày mục đích xem canh, loại cây trồng có thể xen canh với nhau. Nêu ví dụ Trình bày mục đích tăng vụ , nêu ví dụ về các cây có thể trồng trên 1 khu đất để tăng vụ nói chung vụ nói chung và ở địa phương nói riêng. Xác định những lợi ích vá nhược điểm nảy sinh , đề xuất biện pháp khắc phục khi thực hiện luân canh, xen canh, tăng vụ. 2. Kĩ năng:So sánh, liên hệ thực tế, thảo luận nhóm và vận dụng 3. Thái độ: Giáo dục ý thức học tập bộ môn, có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây trồng trong sản xuất. II. CHUẨN BỊ Giáo viên : Thu tập các thông tin, tư liệu về các phương thức xen canh, luân canh và tăng vụ trong sản xuất ở thế giới, đất nước và địa phương. Học sinh: : Tìm hiểu các phương pháp thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản ở gia đình và địa phương III.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. Kiểm tra 15 phút: Đề và đáp án phần sau: 2. Giới thiệu bài: Luân canh, xen canh và tăng vụ là những phương thức canh tác đem lại hiệu quả kính tế cao. Vậy nội dung và tác dụng cảu từng phương thức như thế nào? Chúng ta cùng nghiên cứu 3. Phát triển bài: GIÁO VIÊN HỌC SINH NỘI DUNG Hoạt động 1 Tìm hiểu thu hoạch nông sản - Gv giới thiệu về những hậu quả khi sử dụng phương thức canh tác là độc canh và canh tác liên tục. + Độc canh (trồng 1 loại cây ) sẽ dễ bị sau bệnh, các giống tốt sẽ bị mất dần, dễ ấmt mùa do sâu bệnh hoặc thời tiết gây ra. + Canh tác liên tục (có thay đổi cây trồng nhưng lặp đi lặp lại ở các mùa là trồng cây giống nhau) Thiếu chất dinh dưỡng, gây các bệnh đặc biệt cho cây do vi sinh vật ở hệ rễ gây ra. - Từ đó giới thiệu về các phương thức canh tác: luân canh, xen canh và tăng vụ - Gv cho học sinh nghiên cứu sgk và liên hệ thực tế trong vòng 5’ - Hướng dẫn hs hoàn thành bảng sau. - Yêu cầu đại diện nhóm báo cáo kết quả - Gv nhận xét và bổ sung - Từng phương thức gv có thể phân tích thêm 1 số ví dụ thực tế để hs dễ hiểu và vận dụng đựơc. - Hướng dẫn hs rút ra kết luận - Hs thu thập thông tin - Liên hệ thực tế - Nghiên cứu thông tin sgk và liên hệ thực tế - Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập. - Đại diện nhóm báo cáo kết quả -> nhám káhc bổ sung. - Liên hệ thêm trong thực tế. - Rút ra kết luận I. Mục tiêu Phiếu học tập: Nội dung và mục đích của luân canh, xen canh và tăng vụ. Phương thức Nội dung Tác dụng Ví dụ thực tế Luân canh Gieo trồng luân phiên các cây trồng khác nhau trên cùng 1 diện tích đất trồng. Giảm sâu bệnh, tăng độ phì nhiêu, điều hoà dinh dưỡng.. Vụ này trồng cà chua, vụ kế trồng đậu, vụ sau trồng sú…. Xen canh Gieo trồng 2 loại hoa màu cùng 1 lúc hoặc cách nhau 1 thời gian trên cùng 1 diện tích Sử dụng đất trồng và ánh sáng hợp lý. Trồng ngô và bí cùng 1 lúc hoặc trồng cà phê và đậu tương cùng 1 lúc. Tăng vụ Tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích. Tăng thêm sản phẩm thu nhập. Trước đây chì trồng được 1 vụ lúa. Nay áp dụng giống ngắn ngày và giải quyết đựơc nước nên trồng đựơc 2 vụ lúa và 1 vụ hoa màu. 4. Củng cố và đánh giá. - Đọc ghi nhớ sgk. - Làm phiếu học tập sau. Điền từ (cụm từ) thích hợp cho sẵn vào chổ trống: Độ phì nhiêu, sảm phẩm thu hoạch, đất, điều hoà dinh dưỡng, ánh sáng, giảm sâu bệnh. + Luân canh làm đất tăng …………………………………..(1), …………………………………..(2) và …………………………………..(3) + Xen canh sử dụng hợp lí …………………………………..(4) và …………………………………..(5) + Tăng vụ góp phần tăng thêm …………………………………..(6) ĐA: 1. Độ phì nhiêu 2. Điều hòa dinh dưỡng 3. Giảm sâu bệnh 4. Đất 5. Ánh sáng 6. Sản phẩm thu hoạch. 5. Hoạt động nối tiếp : - Học bài chuẩn bị bài tiếp theo : Thế nào luân canh cây trồng + Thế nào là xen canh cây trồng + Thế nào là tăng vụ + Liên hệ thực tế địa phương Đề và đáp án kiểm tra 15 phút : Đề ra : Câu 1 : Trình bày mục đích của tưới nước ? Các cách tưới ? Lấy ví dụ minh họa ? Câu 2:Thu hoạch nông sản bằng cách nào ? Lấy ví dụ minh họa ?Yêu cầu của thu hoạch nông sản là gì ? Đáp án : Câu 1 : - Mục đích ( 1Đ) -Mỗi cách đúng ( 1Đ) Câu 1 :- Yêu cầu ( 1Đ) - Mỗi biện pháp đúng, lấy ví dụ ( 1Đ)

File đính kèm:

  • doctiet 22. luan canh, xen canh, tang vu.doc