Bài giảng Bài 22 : vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng

1. Kiến thức: XĐ được vai trò của rừng, nêu được thực trạng rừng của nước ta hiện nay

 Nêu được các nhiệm vụ của việc trồng rừng ở nước ta và ở địa phương em.

2. Kỹ năng: Quan sát, so sánh, hoạt động nhóm.

3. Thái độ: GD ý thức HS chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng.

 

doc3 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 3301 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 22 : vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN II: LÂM NGHIỆP CHƯƠNG I: KĨ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY RỪNG Bài 22 : VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG – PPCT: 21 Ngày dạy: ………………………………………….. Lớp 7A1, 2 A. Mục tiêu: Kiến thức: XĐ được vai trò của rừng, nêu được thực trạng rừng của nước ta hiện nay Nêu được các nhiệm vụ của việc trồng rừng ở nước ta và ở địa phương em. 2. Kỹ năng: Quan sát, so sánh, hoạt động nhóm. 3. Thái độ: GD ý thức HS chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng. B. Chuẩn bị: - GV : + Tranh phãng to h×nh 34,35 SGK. + Tham kh¶o c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn bµi. - HS : Xem tr­íc néi dung bµi ë nhµ. Tìm hiểu vai trò của rừng và nhiệm vụ trồng rừng ở địa phương em. C.Tổ chức các hoạt động dạy học:: 1.Kiểm tra kiến thức cũ: 2. Giảng kiến thức mới: HĐGV HĐHS Nội dung HĐ1: Tìm hiểu vai trò của rừng và trồng rừng. - Treo H.34 SGK cho HS QS. - Y/C HS T.luận nhóm tìm ra vai trò của rừng - Nêu câu hỏi gợi ý HS trả lời (?) Dựa vào H.a em hãy cho biết rừng có vai trò gì đối với môi trường? (?) Hình b em hãy cho biết rừng có vai trò gì đối với môi trường? (?) Qua H.a và b chúng ta thấy rừng có vai trò gì. (?) Hình c minh họa về vai trò gì của rừng? (?) Em hãy kể tên những đồ vật được làm bằng gỗ? Qua đó em hãy cho biết rừng có vai trò gì? (?) Quan sát H.e và g em biết được vai trò gì của rừng ? - Gọi HS trả lời, HS khác NXBS. - GVNXKL: GD HS có y thức bảo vệ môi trường - Quan sát H.34 SGK - Chia nhóm T.luận tìm ra các vai trò của rừng và trồng rừng. + Hút khí cacbonic, hút bụi góp phần làm sạch bầu không khí. + Hạn chế xói mòn, giảm tốc độ dòng chảy, chắn gió. + Góp phần bảo vệ môi trường. + Cung cấp lâm sản xuất khẩu + Bàn, ghế, giường, tủ,… Có vai trò cung cấp lâm sản phục vụ cho đời sống con người. + Phục vụ tham quan du lịch, nghiên cứu khoa học.. - Đại diện nhóm báo k/quả T.luận, nhóm khác NXBS. I. Vai trò của rừng và trồng rừng: - Làm sạch môi trường không khí. - Phòng hộ. - Phát triển kinh tế. - Phục vụ nhu cầu VH-XH. HĐ2: Tìm hiểu nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta. GV: treo H.35 SGK giới thiệu tình hình rừng ở nước ta. ? Rừng bị phá hại suy giảm là do những nguyên nhân nào. ? Nêu một số tác hại của sự phá rừng. GV: dùng hình ảnh để minh họa các hình thức phá rừng. (?) Trồng rừng để đáp ứng nhiệm vụ gì. (?) Cần trồng những loại rừng nào. - Gọi HS NXBS cho nhau. - GVNX, chốt ý. GV GD HS bảo vệ rừng: Rừng là lá phổi của trái đất. Vì vậy phải trồng rừng thường xuyên, phủ xanh 19,8 triệu ha đất lâm nghiệp. - HS QS H.35, đọc SGK, HS suy nghĩ trả lời. + Nêu nguyên nhân rừng bị tàn phá. + Phá rừng gây bão, lũ lụt, xói mòn. + Phủ xanh 19,8 triệu ha đất lâm nghiệp. + trồng rừng để phòng hộ để SX. - HS NX, bổ sung cho nhau. II. Nhiệm vụ của trồng rừng. 1.Tình hình rừng ở nước ta. Rừng nước ta bị tàn phá nghiêm trọng, dt và độ che phủ rừng giãm nhanh, dt đồi trọc, đất hoang ngày càng tăng nhanh. 2.Nhiệm vụ của trồng rừng. - Trồng rừng để phòng hộ. - Trồng rừng để SX - Trồng rừng đặc dụng. 3.Cũng cố bài giảng: Cho HS đọc kết luận chung. Nêu câu hỏi cho HS trả lời, HS khác NXBS 5. Hướng dẫn học tập ở nhà: - Học bài, trả lời câu hỏi SGK - Xem trước bài 23: Tìm hiểu điều kiện khi lập vườn gieo ươm cây rừng, quy trình làm đất gieo ươm cây rừng. D.Rút kinh nghiệm : ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ Bài 23 : LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG – PPCT: 22 Ngày dạy: …………………………………………. Lớp 7A1, 2 A. Mục tiêu: 1.Kiến thức:- Nêu được các ĐK khi lập vườn gieo ươm. - Hiểu được các công việc cơ bản trong quy trình làm đất. Biết cách làm luống đất để gieo hay ươm cây rừng và cách làm bầu đất. 2.Kỹ năng: Hoạt động nhóm, so sánh 3.Thái độ: Tham gia tích cực trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây rừng và môi trường sinh thái. B.Chuẩn bị: - GV:+ phóng to sơ đồ 5/h36(sgk). Một bầu đất đúng quy định. - HS: Xem bài trước ở nhà. Tìm hiểu điều kiện khi lập vườn gieo ươm cây rừng, quy trình làm đất gieo ươm cây rừng. C. Tổ chức các hoạt động học tập: Kiểm tra kiến thức cũ: ? Rừng có vai trò gì đối với đời sống và sản xuất xã hội. ? Nhiêm vụ trồng rừng ở nước ta trong thời gian tới là gì. Giảng kiến thức mới: Trong trồng trọt nói chung, trong lâm nghiệp nói riêng, việc tạo cây giống tốt đóng vai trò quang trọng. Vậy làm đất thế nào để có được cây giống tốt thì ta tìm hiêu bài hôm nay. HĐGV HĐHS GB HĐ1: Tìm hiểu điều kiện lập vườn gieo ươm. GV:Y/C HS đọc thông tin SGK. ? Vườn gieo ươm đặt nơi có đất sét được không, vì sao? ? Vườn ươm cần thỏa mãn những yêu cầu ntn? Vì sao? ? Nếu đất có độ chua nhiều, đất thịt làm thế nào đạt Y/C gieo trồng. ? Vì sao vườn gieo phải gần nguồn nước và nơi trồng rừng - Gọi HS NXBS cho nhau. - GVKL - HS đọc thông tin SGK HS: không,vì đất sét chặt bí, dễ đóng váng, ngập úng sau khi mưa cây con khó phát triển. - Nêu một số ĐK lập vườn ươm - Có biện pháp cải tạo - Suy nghĩ trả lời ( dễ chăm sóc, giãm chi phí ) - HS NXBS cho nhau. I. Lập vườn gieo ươm cây rừng. Điều kiện lập vườn gieo ươm: * Vườn gieo ươm cần thõa mãn ĐK: - Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu hại - Độ pH từ 6-7 - Mặt đất bằng hay hơi dốc. - Gần nguồn nước và nơi trồng rừng H§2: T×m hiÓu c«ng viÖc lµm ®Êt gieo ­¬m c©y rõng. ?Làm đất gieo ươm cây rừng cần tiến hành ntn. ? Công việc làm đất cần tiến hành mấy bước. ? Khi lên luống cần phải theo hướng nào? Vì sao? ? So sánh 2 quy trình làm đất tìm nguyên nhân của những điểm khác biệt. ? Khi lên luống cần kích thước ntn. ? Khi bón lót cần bón phân gì. ? Nêu cách làm bầu đất ? Bầu đất làm bằng nguyên liệu gì. - Gọi HS NXBS cho nhau. - GVKL. HS: nêu các công việc HS: hướng luống B- N - Đất đang sử dụng - Đất hoang HS: nªu kt luèng như h×nh vÏ - Bón kết hợp phân vô cơ và phân hữu cơ Hs: q/sát H36/sgk - Lá cây, ống nứa, ống nhựa,.. -HS NXBS cho nhau II. Làm đất gieo ươm cây rừng. 1.Dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp theo quy trình B1: dọn cây hoang dại bằng cách thu dọn đất B2: Cày lật đất B3: Bừa, đập đất B4: lên luống B5: bón phân lót Chú ý: làm đất phải khử chua và diệt ổ sâu bệnh. 2. Tạo nền đất gieo ươm cây rừng a) Luống đất + Kích thước luống + Phân bón lót + Hướng luống b) Bầu đất - Vỏ bầu - Ruột bầu 4. Củng cố bài giảng: Cho HS trả lời câu hỏi SGK. Đọc phần KL chung 5. Hướng dẫn học tập ở nhà: Học bài trả lời câu hỏi SGK. Xem trước bài 24: Tìm hiểu quy trình gieo hạt và cách chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng D.Rút kinh nghiệm : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • docGiao an Cong nghe 7 Tuan 11.doc