Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài 36: Không khí cần cho sự sống - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Quan sát tranh,thực hành:

Em cảm thấy thế nào khi bị bịt mũi và ngậm miệng lại?

-> Qua thí nghiệm trên, em thấy không khí có vai trò gì đối với con người?

* Không khí có vai trò rất quan trọng trong đời sống con người.Không có không khí để thở, con người sẽ chết.

Quan sát tranh,trả lời câu hỏi:

1.Với những điều kiện nuôi như nhau: thức ăn, nước uống, tại sao con cào cào ở hình 1b) lại chết?

2.Cây đậu ở hình 2b) tại sao lại không sống được bình thường?

1.Con cào cào bị chết là do nó không có không khí để thở. Khi nắp lọ bị đóng kín, lượng ô-xi trong không khí có trong lọ hết là nó chết.

2.Hạt đậu bị héo và úa hai lá mầm khi đã nảy mầm là do thiếu không khí. Cây sống được là nhờ vào sự trao đổi khí với môi trường.

3.Qua 2 thí nghiệm trên, em hiểu không khí có vai trò như thế nào đối với thực vật, động vật?

* Không khí rất cần cho hoạt động sống của động vật, thực vật.Thiếu ô-xi trong không khí, động vật, thực vật sẽ chết.

 

ppt25 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 387 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài 36: Không khí cần cho sự sống - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BKhoa họcKhông khí cần cho sự sống 1ÔN BÀI CŨ1.Em hãy đọc mục “Bạn cần biết” của bài “Không khí cần cho sự cháy”? 2.Tại sao muốn cho sự cháy được tiếp diễn, cần phải liên tục cung cấp không khí?Khoa học Bài 36: Không khí cần cho sự sống. Quan sát tranh,thực hành:Để tay trước mũi, thở và hít vào, em có nhận xét gì?Quan sát tranh,thực hành:Em cảm thấy thế nào khi bị bịt mũi và ngậm miệng lại?* Không khí có vai trò rất quan trọng trong đời sống con người.Không có không khí để thở, con người sẽ chết.-> Qua thí nghiệm trên, em thấy không khí có vai trò gì đối với con người?Quan sát tranh,trả lời câu hỏi:Quan sát tranh,trả lời câu hỏi: a)b)1.Với những điều kiện nuôi như nhau: thức ăn, nước uống, tại sao con cào cào ở hình 1b) lại chết?2.Cây đậu ở hình 2b) tại sao lại không sống được bình thường?1.Con cào cào bị chết là do nó không có không khí để thở. Khi nắp lọ bị đóng kín, lượng ô-xi trong không khí có trong lọ hết là nó chết.2.Hạt đậu bị héo và úa hai lá mầm khi đã nảy mầm là do thiếu không khí. Cây sống được là nhờ vào sự trao đổi khí với môi trường.3.Qua 2 thí nghiệm trên, em hiểu không khí có vai trò như thế nào đối với thực vật, động vật?* Không khí rất cần cho hoạt động sống của động vật, thực vật.Thiếu ô-xi trong không khí, động vật, thực vật sẽ chết.Quan sát tranh,trả lời câu hỏi:Hình 5 Hình 6Quan sát hình 5 & 6 SGK và cho biết tên dụng cụ giúp người thợ lặn có thể lặn sâu dưới nước và dụng cụ giúp cho nước trong bể cá có nhiều không khí hòa tan? Bình ô-xi Máy bơm không khí. Câu1:Nêu ví dụ chứng tỏ không khí cần cho sự sống của người, động vật,thực vật? Câu 2:Thành phần nào trong không khí quan trọng nhất đối với sự thở? Câu 3:Trong trường hợp nào người ta phải thở bằng bình ô-xi? Thảo luận nhóm đôi 2 phútCâu 1:Nêu ví dụ chứng tỏ không khí cần cho sự sống của người, động vật,thực vật?Câu 2:Thành phần nào trong không khí quan trọng nhất đối với sự thở? Ô-xi Câu 3:Trong trường hợp nào người ta phải thở bằng bình ô-xi?* Những người thợ lặn.* Thợ làm việc trong hầm lò.* Người bị bệnh nặng.* BÀI HỌC:-Sinh vật phải có không khí để thở thì mới sống được.- Ô-xi trong không khí là thành phần quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của con người, động vật ,thực vật.-Không khí có thể hoà tan trong nước.Một số động vật,thực vật có khả năng lấy ô-xi hoà tan trong nước để thở.Bài 36: Không khí cần cho sự sống Vai trò-Sinh vật phải có không khí để thở thì mới sống được.-Ô-xi trong không khí là thành phần quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của con người, động vật và thực vật.2. Ứng dụng Dặn dò: Học bài và đọc sách giao khoa bài: “ Tại sao có gió?”CHÀO TẠM BiỆTCHÚC CÁC EM HỌC TỐT

File đính kèm:

  • pptbai_giang_khoa_hoc_lop_4_bai_36_khong_khi_can_cho_su_song_na.ppt