Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 25: Tìm phân số của một số - Năm học 2018-2019

 Mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà 1/3 số cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam?

Số quả cam mẹ biếu bà là :

36 : 3 = 12 (quả)

Đáp số : 12 quả

 Muốn tìm phân số của một số ta lấy số đó

 nhân với phân số.

 Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh được xếp loại khá. Tính số học sinh xếp loạikhá của lớp học đó .

Cách 1 Bài giải :

 Số học sinh xếp loại khá của lớp học đó là :

 35 x = 21 (học sinh)

 Đáp số : 21 học sinh

Cách 2 Bài giải :

 Số học sinh xếp loại khá của lớp học đó là :

35 : 5 x 3 = 21 (học sinh)

 Đáp số : 21 học sinh

 

ppt14 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 25: Tìm phân số của một số - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà số cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam? 13Bài giải :Số quả cam mẹ biếu bà là :36 : 3 = 12 (quả)Đáp số : 12 quảTìm phân số của một sốBài toán: Một rổ cam có 12 quả. Hỏi số cam trong rổ làBao nhiêu quả?23 12 quả a) số cam trong rổ là: 1312 : 3 = 4 (quả) ? quả số cam trong rổ là: 23 4 2 = 8 (quả)  Nhận xét: b) Ta có thể tìm số cam trong rổ như sau: 23 12 = 8 (quả) 23  Thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2019Toán Bài toán: Một rổ cam có 12 quả. Hỏi số cam trong rổ là bao nhiêu quả?23 a) số cam trong rổ là: 1312 : 3 = 4 (quả) số cam trong rổ là: 23 4 2 = 8 (quả)  12 quả ? quả Nhận xétBài giải :số quả cam trong rổ là :12 = 8 (quả) Đáp số : 8 quả23 23 Muốn tìm của số 12 ta lấy số 12 nhân với . 2323 b) Ta có thể tìm số cam trong rổ như sau: 23 12 = 8 (quả) 23  Muốn tìm của một số ta lấy số 12 nhân với . 2323Tìm : a) của 153515 = 935 =b) của 4038=40 = 1538 Muốn tìm phân số của một số ta lấy số đó nhân với phân số.Ví dụ: Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh được xếp loại khá. Tính số học sinh xếp loạikhá của lớp học đó . 351*Cách 1 Bài giải : Số học sinh xếp loại khá của lớp học đó là : 35 x = 21 (học sinh) Đáp số : 21 học sinh *Cách 2 Bài giải : Số học sinh xếp loại khá của lớp học đó là : 35 : 5 x 3 = 21 (học sinh) Đáp số : 21 học sinh35Bài giải :Chiều rộng của sân trường là :120 = 100 (m) Đáp số :100m 56 Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chiều rộngcủa sân trường.562Bài giải :Số học sinh nữ lớp 4A có là :16 = 18 (học sinh) Đáp số :18 học sinh 98 Lớp 4A có 16 học sinh nam và số học sinh nữbằng số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ?983Trò chơi của 18 là ..29 của 72 là 38 của 35 là .27 của 15 là 35Thỏ tìm nhà492710DẶN DÒ cña 36 lµ cña 30 lµ 45 cña 49 lµ5 749 cña 50 lµ.252016Trß ch¬iThá t×m nhµ2435CHÀO TẠM BiỆTCÁC EM!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_25_tim_phan_so_cua_mot_so_nam_hoc.ppt