Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Bài 11: Thêu móc xích - Trường Tiểu học Thanh Am

Quan sát mẫu và nhận xét

+ Mặt phải các mẫu thêu như thế nào?

+ Mặt trái các mẫu thêu như thế nào?

Thế nào là thêu móc xích?

Thêu móc xích ( thêu dây thuyền) là cách thêu để tạo thành những vòng chỉ móc nối tiếp nhau và giống như chuỗi mắt xích.

Ghi nhớ

1. Thêu móc xích là cách thêu để tạo thành những vòng chỉ móc nối tiếp nhau giống như chuỗi mắt xích.

2. Thêu móc xích được thực hiện từ trái sang phải. Khi thêu phải tạo thành vòng chỉ qua đường dấu. Vị trí xuống kim cả mũi thêu sau nằm phía trong mũi thêu liền kề.

3. Khi kết thúc đường thêu phải xuống kim ở ngoài mũi thêu để chặn được mũi thêu cuối.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 420 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Bài 11: Thêu móc xích - Trường Tiểu học Thanh Am, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kỹ thuật lớp 4Thêu móc xíchBài: 11Kĩ thuật:Thêu móc xíchQuan sát mẫu và nhận xét+ Mặt phải các mẫu thêu như thế nào?+ Mặt trái các mẫu thêu như thế nào?Thế nào là thêu móc xích?Thêu móc xích ( thêu dây thuyền) là cách thêu để tạo thành những vòng chỉ móc nối tiếp nhau và giống như chuỗi mắt xích.Bước 1:Vạch dấuBước 2Bước 3Hoàn thành sản phẩmQuy trình thêu móc xíchBước 1:Vạch dấu1. Thêu móc xích là cách thêu để tạo thành những vòng chỉ móc nối tiếp nhau giống như chuỗi mắt xích.2. Thêu móc xích được thực hiện từ trái sang phải. Khi thêu phải tạo thành vòng chỉ qua đường dấu. Vị trí xuống kim cả mũi thêu sau nằm phía trong mũi thêu liền kề.3. Khi kết thúc đường thêu phải xuống kim ở ngoài mũi thêu để chặn được mũi thêu cuối.Ghi nhớ1. Thêu từ phải qua trái.2. Lên kim xuống kim tại các điểm vạch dấu.3. Không rút chỉ quá chặt hoặc quá lỏng.4. Đường thêu không bị co dúm.Lưu ý một số điểm khi thêu:Thực hành trên giấy nháp

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ki_thuat_lop_4_bai_11_theu_moc_xich_truong_tieu_ho.ppt