Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Bài 8: Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn (Tiếp theo) - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

KIỂM TRA BÀI CŨ

Khâu thường

Đuờng khâu đột thuưa

a, Mặt phải đuường khâu

b, Mặt trái đuường khâu

Thêu móc xích

 

ppt9 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 292 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Bài 8: Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn (Tiếp theo) - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Kỹ thuậtCắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn (Tiết 3)Kiểm tra bài cũ?10987654312Khõu thườnga, Mặt phải đưường khâu b, Mặt trái đưường khâu Đường khâu đột thưưa10198765432Thêu móc xíchXin chõn thành cảm ơn quý thầy cụvà cỏc em học sinh

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ki_thuat_lop_4_bai_8_cat_khau_theu_san_pham_tu_cho.ppt
Giáo án liên quan