Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 30: Thực hành (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Ví d? : M?t b?n do d? dài đoạn thẳng AB trên mặt đất được 20m. Hãy vẽ đoạn thẳng AB đó trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 400

Ta có thể thực hiện như sau :

- Đổi 20m = 2000cm.

- Tính độ dài của đoạn thẳng AB trên bản đồ :

2000 : 400 = 5 (cm)

Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 5cm trên bản đồ.

Bài 1 : Chiều dài bảng của lớp học là 3m. Em hãy vẽ đoạn thẳng biểu thị chiều dài bảng đó trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 50.

Đổi 3m = 300cm.

- Tính độ dài thu nhỏ :

300 : 50 = 6 (cm)

- Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 6cm.

 

ppt5 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 30: Thực hành (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HÁTTHỰC HÀNH (TIẾP THEO)Ví dụ : Một bạn đo độ dài đoạn thẳng AB trên mặt đất được 20m. Hãy vẽ đoạn thẳng AB đó trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 400- Đổi 20m = 2000cm.Ta có thể thực hiện như sau :- Tính độ dài của đoạn thẳng AB trên bản đồ :2000 : 400 =5 (cm)-Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 5cm trên bản đồ.AB5cmTỉ lệ 1 : 400 THỰC HÀNHBài 1 : Chiều dài bảng của lớp học là 3m. Em hãy vẽ đoạn thẳng biểu thị chiều dài bảng đó trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 50.GIẢI- Đổi 3m = 300cm.- Tính độ dài thu nhỏ : 300 : 50 =6 (cm)- Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 6cm.AB6cmTỉ lệ 1 : 50 KỲ SAU :ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_30_thuc_hanh_tiep_theo_nam_hoc_202.ppt