Giáo án Toán Lớp 4 -Tuần 29 - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Giúp HS biết cách giải toán dạng tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

2. Kỹ năng:

- HS biết cách trình bày bài giải.

3. Thái độ

- Giáo dục HS kĩ năng tính toán nhanh, chính xác.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Phấn màu, bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx12 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán Lớp 4 -Tuần 29 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 29 Tiết : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS biết cách giải toán dạng tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Kỹ năng: HS biết cách trình bày bài giải. Thái độ Giáo dục HS kĩ năng tính toán nhanh, chính xác. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, bảng phụ. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Giải bài toán: Tổng số tuổi hai mẹ em là 32. Tuổi con bao nhiêu ngày thì tuổi mẹ bấy nhiêu tuần 1. Tính tuổi của mỗi người. - GV nhận xét -1 HS lên bảng giải. - - Lớp làm nháp - Nhận xét 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 5’ Bài toán1: GV đọc đề bài và tóm tắt + Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? + Bước1 để giải bài toán là gì? - GV trình bày phần giải mẫu bài toán 1 lên bảng - HS trả lời - HS phát biểu 6’ Bài toán2: - Gọi HS đọc đề bài + Bài toán thuộc dạng nào? + Hiệu 2 số là bao nhiêu và tỉ số là bao nhiêu? - GV hướng dẫn vẽ sơ đồ và trình bày giải bài tập 2 lên bảng - HS đọc đề bài - HS thảo luận nhóm 2 - HS phát biểu - Nhóm khác bổ sung 6’ Cách giải toán: - Qua hai bài toán trên bạn nào rút ra cách giải dạng toán: Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số? - GV chốt 4 bước như sau: B1: Vẽ sơ đồ B2: Tìm hiệu số phần bằng nhau B3: Tìm giá trị một phần B4: Tìm các số - 2,3 HS trả lời - 2 HS nhắc lại cách giải - HS dựa vào các bước giải Bài tập vào vở - 3 HS lên bảng 12’ Luyện tập: Bài1: ĐS: Số thứ nhất 82 Số thứ hai là 205 - GV hướng dẫn HS làm và chữa bài - HS làm bài vào vở - HS tự làm bài - Chữa bài, nhận xét 5’ 3. Củng cố – Dặn dò: GV củng cố bài: - Nêu các bước giải toán, tìm hai số biết hiệu và tỉ của hai số. - Nhận xét tiết học. - Dặn dò bài sau - 2,3 HS trả lời - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 29 Tiết : LUYỆN TẬP Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố kiến thức giải toán “Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó”. 2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng giải bài toán “Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó” (dạng với m>1 và n >1). 3. Thái độ Giáo dục HS ý thức cẩn thận và áp dụng trong thực tế. Đồ dùng dạy học: GV: Đèn chiếu đa vật thể. HS: Bảng nhóm, bút dạ. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Nêu cách tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó? - GV nêu câu hỏi và bài toán - GV yêu cầu HS làm nhanh bài tập: - GV nhận xét - 1 HS trả lời - Lớp làm nháp - 1 HS chữa bài - Nhận xét 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở. b) Dạy bài mới 10’ Bài1: Sơ đồ: STK - 243 - Yêu cầu HS đọc đề và giải - Gọi 1 HS chữa bài - GV chốt kết quả đúng: Hiệu SP bằng nhau là: 8 - 3 = 5 (phần) Số bé là: 85 : 5 x 3 = 51 Số lớn là: 51 + 85 = 136 - 1 HS đọc yêu cầu - HS tự làm bài vào vở - 1 HS chữa bài - Lớp nhận xét, thống nhất kết quả đúng 18’ Bài 2: Sơ đồ: STK – 244 */Nêu các bước tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó? GV hướng dẫn tương tự -Bài tập thuộc dạng gì? Vì sao em biết? - Yêu cầu HS tự giải - Gọi HS chữa bài và nhận xét Theo sơ đồ, hiệu SP bằng nhau là: - 3 = 2 (phần) Số bóng màu đen là: 250 : 2 x 5 = 625 (bóng) Số bóng màu trắng là: 625 - 250 = 375 (bóng) - GV đánh giá - T/c TC “Ai nhanh, ai đúng” - 1 HS trả lời - HS tự làm - 1 HS chữa - Lớp nhận xét, thống nhất kết quả đúng - Làm việc theo nhóm tổ 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - Nêu cách tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó? - GV nhận xét giờ học - Dặn dò bài sau - HSTL - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 29 Tiết : LUYỆN TẬP Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố kiến thức giải toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. 2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. 3. Thái độ Giáo dục HS có ý thức tính toán cẩn thận và áp dụng trong thực tế. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, bảng phụ. HS : Bảng nhóm. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Nêu các bước giải bài toán khi biết tổng số và tỉ số của hai số. Nêu các bước giải bài toán khi biết hiệu số và tỉ số của hai số - Bài tập: STK - 246 - GV nêu câu hỏi và bài toán - GV yêu cầu HS làm nhanh bài tập - GV nhận xét - 2HS trả lời - HS tự làm - 1 HS chữa bài - Lớp nhận xét 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b) Dạy bài mới: 10’ Bài 1: - GV yêu cầu HS đọc đề bài và làm bài - Gọi HS làm bài. Đáp số: Số bé: 15 Số lớn: 45 - GV đánh giá - HS đọc đề toán - HS làm vở - 1 HS chữa bài 9’ Bài 3: - Gọi HS đọc đề toán - GV hướng dẫn: Bài toán cho biết gì? hỏi gì? - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS lên chữa và nhận xét GV đánh giá: Theo SĐ, hiệu SP bằng nhau là: 4 - 1 = 3 (phần) Tổng số gạo nếp là: 540 : 3 = 180 (kg) Tổng số gạo tẻ là: 180 + 540 = 720 (kg) - 1 HS đọc yêu cầu - HS tự làm - 1 em chữa - Nhận xét 9’ Bài 4: GV yêu cầu HS đọc đề bài + Bài toán thuộc dạng gì? + Nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số hai số đó? - HS tự giải vào vở - Gọi 1 HS tóm tắt và giải - GV chốt kết quả đúng - HS đọc yêu cầu - HS trả lời - HS tự làm, 1 em chữa - Cả lớp nhận xét 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - Nêu cách tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó? - GV nhận xét tiết học - Dặn dò bài sau - 1,2 HS nêu - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 29 Tiết : LUYỆN TẬP CHUNG Mục tiêu: 1. Kiến thức: Tiếp tục củng cố kiến thức giải toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó và tìm hai só khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”. 2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó và tìm hai só khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. 3. Thái độ Giáo dục HS có ý thức tính toán cẩn thận và áp dụng trong thực tế. Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ, phấn màu. HS: Bảng nhóm. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Nêu bước giải bài toán khi biết tổng số và tỉ số của hai số. Nêu các bước giải bài toán khi biết hiệu số và tỉ số của hai số - GV nêu câu hỏi và bài toán - GV yêu cầu HS làm nhanh bài tập - GV nhận xét - 2HS trả lời - HS tự làm - 1 HS chữa bài - Lớp nhận xét 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 14’ Bài 2: - GV yêu cầu HS đọc đề toán - Nêu tỉ số của hai số đó? - HS tự giải và làm vào vở - Gọi HS lên tóm tắt và chữa - GV chốt kết quả Số thứ hai là: 738 : (10-1)= 82 Số thứ nhất là: 82+738 = 820 - HS đọc yêu cầu - 1HS chữa - Cả lớp nhận xét - 1 HS tóm tắt và chữa - Nhận xét 14’ Bài 4: - GV yêu cầu HS đọc đề bài + Bài toán thuộc dạng gì? + Nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số hai số đó? - HS tự giải vào vở - Gọi 1HS tóm tắt và giải - GV chốt kết quả đúng - HS đọc yêu cầu - HS trả lời - HS tự làm, 1 em chữa - Cả lớp nhận xét 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - Nêu cách tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó? Nêu cách tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó? - GV nhận xét tiết học - Dặn dò bài sau - 2 HS nêu - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 29 Tiết : LUYỆN TẬP CHUNG Mục tiêu: Kiến thức: Ôn tập cách viết tỉ số của 2 số. Kỹ năng: Rèn kĩ năng giải bài toán: “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”. Thái độ Giáo dục học sinh thêm yêu môn Toán và có ý thức trong học tập. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, Bảng phụ ghi ND bài tập 2 (S - 149). Phiếu học tập cho BT 2. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Gọi HS chữa bài. Gv nhận xét Bài 4 (S / 149). - Nêu các bước giải toán: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. - Gv nhận xét phần KTBC. - 2 HS chữa. - 1 HS nêu. - HS nghe 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở 28’ b. Dạy bài mới: Bài 1: (S - 149) Viết tỉ số của a và b. - Gọi HS đọc YC. - YC HS làm bài. - GV tổ chức cho HS thi làm KQ nhanh. - GV nhận xét, chốt KQ đúng, phân thắng thua. - 1 HS đọc. - HS làm bài ra nháp. - 3 HS đại diện cho 3 tổ lên thi. Bài 3: (S - 149) Giải toán. Bài giải: Vì gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai nên số thứ nhất bằng 17 số thứ hai. Ta có sơ đồ sau: Theo sơ đồ TS phần bằng nhau là: 1 + 7 = 8 (phần) Số thứ nhất là: 1080 : 8 = 135 Số thứ hai là: 1080 - 135 = 945 ĐS: 135; 945. + Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? - YC HS làm bài theo nhóm. - Gọi HS đọc đề bài. + Bài toán thuộc dạng toán gì? + Tổng của hai số là bao nhiêu? + Hãy tìm tỉ số của hai số đó. - YC HS làm vở. - Gọi HS chữa bài. - Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, sau đó điền vào ô trống trong bảng. - HS làm nhóm 2. 2 nhóm làm phiếu. - 1 HS đọc. - Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. - Là 1080. - Vì gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai nên số thứ nhất bằng 17 số thứ hai. - HS làm vở. - 1 HS chữa bài. Bài 4: (S - 149) Giải toán ĐS: Chiều rộng: 50m Chiều dài: 75m - Gọi HS đọc đề bài. - YC HS làm vở. Gọi HS chữa bài. - 1 HS đọc. - Làm vở, 1 HS chữa bài. 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: + Nêu cách giải bài toán: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. - NX tiết học. - CBBS: Tiết 142: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. - 1,2 HS nêu - Lắng nghe

File đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_lop_4_tuan_29_nam_hoc_2018_2019.docx