Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 15: Nhà Trần và việc đắp đê - Năm học 2020-2021 - Đào Thuỳ Dung

1.Điều kiện nước ta và truyền thống chống lụt của nhân dân ta

Câu 1. Nghề chính của nhân dân ta dưới thời Trần là nghề gì ?

- Dưới thời Trần, nhân dân ta làm nghề nông nghiệp là chủ yếu .

Câu 2. Hệ thống sông ngòi ở nước ta như thế nào ?

- Hệ thống sông ngòi nước ta chằng chịt

- Dưới thời Trần ,nhân dân ta làm nghề nông nghiệp là chủ yếu .

- Sông ngòi nước ta chằng chịt.

- Sông ngòi cung cấp nước cho việc cấy trồng và cũng thường xuyên gây ra lũ lụt làm ảnh hưởng đến mùa màng ,sản xuất và cuộc sống của nhân dân .

Em có được chứng kiến hoặc biết câu chuyện nào về

cảnh lụt lội không? Hãy kể tóm tắt câu chuyện đó?

2. Nhà Trần tổ chức đắp đê chống lũ lụt .

HÐ 2: Đọc SGK ,quan sát tranh và trả lời câu hỏi

 theo nhóm 4

Nhà Trần đã tổ chức đắp đê chống lụt như thế nào?

- Lập Hà đê sứ .

- Năm 1248 nhân dân cả nước được lệnh mở rộng việc đắp đê từ đầu nguồn các con sông lớn cho đến cửa biển .

- Khi có lũ lụt ,tất cả mọi người phải tham gia đắp đê .

-Các vua Trần cũng có khi tự mình trông coi việc đắp đê .

 

ppt32 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 332 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 15: Nhà Trần và việc đắp đê - Năm học 2020-2021 - Đào Thuỳ Dung, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án điện tửTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A Mơn: Lịch sử – Lớp 4 Tuần: 15 Tiết: 15 Bài: Nhà Trần và việc đắp đêGiáo viên: Đào Thuỳ Dung Ơn bài cũCâu 1: Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào ? Trả lời :Đến cuối thế kỉ XII, nhà Lí ngày càng suy yếu, đầu năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, nhà Trần được thành lập. Câu 2: Nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố xây dựng đất nước ? Trả lời: Chú ý xây dựng lực lượng quân đội, chăm lo bảo vệ đê điều, khuyến khích nông dân sản xuất Tranh vẽ cảnh gì ?Nhà Trần và việc đắp đê 1.Điều kiện nước ta và truyền thống chống lụt của nhân dân taCâu 2. Hệ thống sông ngòi ở nước ta như thế nào ?Câu 1. Nghề chính của nhân dân ta dưới thời Trần là nghề gì ?- Dưới thời Trần, nhân dân ta làm nghề nông nghiệp là chủ yếu .- Hệ thống sông ngòi nước ta chằng chịt.Hãy chỉ trên lược đồ và nêu tên một số con sông ?L­ỵc ®å B¾c Bé vµ B¾c Trung BéCâu 3. Sông ngòi tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân ?- Sông ngòi cung cấp nước cho việc cấy trồng và cũng thường xuyên gây ra lũ lụt làm ảnh hưởng đến mùa màng ,sản xuất và cuộc sống của nhân dân .- Dưới thời Trần ,nhân dân ta làm nghề nông nghiệp là chủ yếu .- Sông ngòi nước ta chằng chịt.- Sông ngòi cung cấp nước cho việc cấy trồng và cũng thường xuyên gây ra lũ lụt làm ảnh hưởng đến mùa màng ,sản xuất và cuộc sống của nhân dân .1.Điều kiện nước ta và truyền thống chống lụt của nhân dân taEm có được chứng kiến hoặc biết câu chuyện nào vềcảnh lụt lội không? Hãy kể tóm tắt câu chuyện đó?L­ỵc ®å B¾c Bé vµ B¾c Trung Bé1.Điều kiện nước ta và truyền thống chống lụt của nhân dân ta . 2. Nhà Trần tổ chức đắp đê chống lũ lụt .HĐ 2: Đọc SGK ,quan sát tranh và trả lời câu hỏi theo nhóm 4Nhà Trần đã tổ chức đắp đê chống lụt như thế nào?2. Nhà Trần tổ chức đắp đê chống lũ lụt .- Lập Hà đê sứ .- Năm 1248 nhân dân cả nước được lệnh mở rộng việc đắp đê từ đầu nguồn các con sông lớn cho đến cửa biển .- Khi có lũ lụt ,tất cả mọi người phải tham gia đắp đê .-Các vua Trần cũng có khi tự mình trông coi việc đắp đê .1.Điều kiện nước ta và truyền thống chống lụt của nhân dân ta.2. Nhà Trần tổ chức đắp đê chống lũ lụt.3. Kết quả công cuộc đắp đê của nhà Trần.HĐ 3: Đọc SGK và trả lời câu hỏi:Nhà Trần thu được kết quả như thế nào trong công cuộc đắp đê ?3.Kết quả công cuộc đắp đê của nhà Trần .- Hệ thống đê điều đã được hình thành dọc theo sông Hồng và các con sông lớn khác .- Góp phần làm cho nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân no ấm ,thiên tai lụt lội giảm nhẹ .- Nhân dân thêm đoàn kết .Nhµ TrÇn rÊt coi träng viƯc ®¾p ®ª phßng chèng lị lơt. Nhê vËy nỊn kinh tÕ n«ng nghiƯp ph¸t triĨn, ®êi sèng nh©n d©n Êm no.HĐ 4: Liên hệ thực tế . Địa phương em có con sông gì? Nhân dân địa phương em đã cùng nhau đắp đê bảo vệ đê như thế nào? Bài tập trắc nghiệmKhoanh tròn vào chữ cái trước ý em cho lµ ®ĩng nhÊt :. . a. Chống hạnb. Phịng chống lũc. Làm đường giao thơng.Câu 1) Nhân dân ta đắp đê để làm gì?Câu 2: Nhờ cĩ hệ thống đê điều, nền kinh tế nơng nghiệp nước ta như thế nào? Đời sống nhân dân ta ra sao?a. Nền kinh tế nơng nghiệp chậm phát triểnb. Đời sống nhân dân đĩi, khổ. c.Nền kinh tế nơng nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no. Bài tập trắc nghiệm

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_4_tiet_15_nha_tran_va_viec_dap_de_nam.ppt
Giáo án liên quan