Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 31: Nhà Nguyễn thành lập - Năm học 2018-2019 - Phạm Thúy Hồng

1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Nguyễn.

Đọc thầm SGK ( đoạn từ Sau khi vua Quang Trung .đến Thiệu Trị, Tự Đức)

 và dựa vào vốn hiểu biết của mình trả lời câu hỏi :

- Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?

- Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là gì ? Kinh đô ở đâu ?

- Từ năm 1802 đến năm 1858, Nhà Nguyễn trải qua các đời vua nào ?

- Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?

- Sau khi vua Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần .Lợi dụng thời cơ đó Nguyễn Ánh tấn công nhà Tây Sơn. Năm 1802, triều Tây Sơn bị lật đổ.Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế.

- Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là gì? Kinh đô ở đâu ?

- Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là gì? Kinh đô ở đâu ?

- Từ 1802 đến năm 1858, nhà Nguyễn trải qua các đời vua nào?

2. Cách trị vì đất nước của nhà Nguyễn.

- Nêu các việc cho thấy vua triều Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai.

- Quân đội nhà Nguyễn được tổ chức như thế nào?

- Vua triều Nguyễn ban hành Bộ luật gì?

 

pptx23 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 365 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 31: Nhà Nguyễn thành lập - Năm học 2018-2019 - Phạm Thúy Hồng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ AMôn : Lịch sửTiết : 31 – Tuần : 31BÀI: Nhà Nguyễn thành lậpGV Thực hiện: Phạm Thúy HồngÔN BÀI CŨ* Nêu những chính sách về kinh tế và văn hóa, giáo dục của vua Quang Trung?* Những chính sách đó có tác dụng gì ?Giai đoạn độc lập ( 1802- 1858)Giai đoạn bị Thực Dân Pháp xâm lược ( 1858- 1945) Triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam là triều nhà Nguyễn(1802- 1945) cai trị 143 năm trải qua 13 đời vua. Lịch sửNhà Nguyễn thành lập.Buổi đầu thời Nguyễn ( 1802 – 1858) 1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Nguyễn.2. Cách trị vì đất nước của nhà Nguyễn.- Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là gì ? Kinh đô ở đâu ?1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Nguyễn.- Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?- Từ năm 1802 đến năm 1858, Nhà Nguyễn trải qua các đời vua nào ?* Đọc thầm SGK ( đoạn từ Sau khi vua Quang Trung ....đến Thiệu Trị, Tự Đức) và dựa vào vốn hiểu biết của mình trả lời câu hỏi : - Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là gì? Kinh đô ở đâu ?1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Nguyễn.- Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?- Sau khi vua Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần .Lợi dụng thời cơ đó Nguyễn Ánh tấn công nhà Tây Sơn. Năm 1802, triều Tây Sơn bị lật đổ.Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế.Kinh Đô Phú Xuân (Huế)Vua Gia Long (1802-1820)- Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là gì? Kinh đô ở đâu ?- Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là gì? Kinh đô ở đâu ?- Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?- Từ 1802 đến năm 1858, nhà Nguyễn trải qua các đời vua nào? - Sau khi vua Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần .Lợi dụng thời cơ đó Nguyễn Ánh tấn công nhà Tây Sơn. Năm 1802, triều Tây Sơn bị lật đổ.Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế.*Từ năm 1802 đến năm 1858 triều Nguyễn trải qua các đời vua : Vua Thiệu Trị (1841- 1847)Vua Tự Đức (1847- 1883)Vua Gia Long( 1802-1820)Vua Minh Mạng (1820-1841)- Từ 1802 đến năm 1858, nhà Nguyễn trải qua các đời vua nào?Vua Gia Long ( 1802-1820)Vua Minh Mạng (1820-1841)Vua Thiệu Trị (1841- 1847)Vua Tự Đức (1847- 1883)2. Cách trị vì đất nước của nhà Nguyễn.- Nêu các việc cho thấy vua triều Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai.- Quân đội nhà Nguyễn được tổ chức như thế nào?- Vua triều Nguyễn ban hành Bộ luật gì?* Quân đội nhà Nguyễn gồm nhiều thứ quân(bộ binh,thủy binh,tượng binh)- Quân đội nhà Nguyễn được tổ chức như thế nào?* Vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu,bỏ chức tể tướng, trực tiếp điều hành mọi công việc từ trung ương đến địa phương.- Nêu các việc cho thấy vua triều Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai?2. Cách trị vì đất nước của nhà Nguyễn..B ộ binhThuỷ binhTượng binhSúng thần côngKỵ binh* Quân đội nhà Nguyễn gồm nhiều thứ quân(bộ binh,thủy binh,tượng binh)- Quân đội nhà Nguyễn được tổ chức như thế nào?* Vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu,bỏ chức tể tướng, trực tiếp điều hành mọi công việc từ trung ương đến địa phương.- Nêu các việc cho thấy vua triều Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai?2. Cách trị vì đất nước của nhà Nguyễn..- Vua triều Nguyễn ban hành Bộ luật gì?* Bộ luật Gia Long.* Các vua nhà Nguyễn dùng mọi biện pháp thâu tóm quyền hành vào tay mình.Xử phạt lăng trìLưu đày Năm 1802, Nguyễn Ánh lật đổ triều Tây Sơn, lập nên triều Nguyễn. Các vua nhà Nguyễn dùng mọi biện pháp thâu tóm quyền hành vào tay mình.Bài học Chuẩn bị bài tiếp theo.CHÀO TẠM BiỆTCÁC EM !

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_lich_su_lop_4_tiet_31_nha_nguyen_thanh_lap_nam_hoc.pptx
Giáo án liên quan