Bài giảng Luyện từ và câu Khối 4 - Tuần 11: Luyện tập về Động từ - Năm học 2020-2021

Bài 1:Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho từ nào? Chúng bổ sung ý nghĩa gì?

Trời ấm, lại pha lành lạnh. Tết sắp đến.

Rặng đào đã trút hết lá.

Từ Sắp bổ sung ý nghĩa cho từ đến.Nó cho biết sự việc sẽ diễn ra trong thời gian rất gần

Từ đã bổ sung ý nghĩa cho từ trút.Nó cho biết sự việc được hoàn thành rồi.

Bài 2: chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống ( đã, đang, sắp)

Mới dạo nào những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô thành cây rung rung trước gió và ánh nắng.

Bài 3: Trong truyện vui sau có nhiều từ chỉ thời gian dùng chưa hợp lí. Hãy chữa lại cho đúng bằng cách bỏ đi hoặc thay từ.

Một nhà bác học đã làm việc trong phòng. Bỗng người phục vụ đang bước vào, nói nhỏ với ông:

Thưa giáo sư, có trộm lẻn vào thư viện của ngài.

Nhà bác học hỏi:

- Nó sẽ đọc gì thế.

 

pptx11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Khối 4 - Tuần 11: Luyện tập về Động từ - Năm học 2020-2021, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luyện từ và câuMai Thị ThảoBài 1:Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho từ nào? Chúng bổ sung ý nghĩa gì?-Trời ấm, lại pha lành lạnh. Tết sắp đến.Tô Hoài-Rặng đào đã trút hết lá.Thảo luận nhóm 2Mai Thị ThảoBài 1:Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho từ nào?Chúng bổ sung ý nghĩa gì?-Trời ấm, lại pha lành lạnh. Tết sắp đến. Tô HoàiTừ Sắp bổ sung ý nghĩa cho từ đến.Nó cho biết sự việc sẽ diễn ra trong thời gian rất gầnMai Thị ThảoBài 1:Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho từ nào?Từ đã bổ sung ý nghĩa cho từ trút.Nó cho biết sự việc được hoàn thành rồi.-Rặng đào đã trút hết lá.Mai Thị ThảoBài 2: chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống ( đã, đang, sắp) Mới dạo nào những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô thành cây rung rung trước gió và ánh nắng.Theo Nguyên Hồng.Bảng conMai Thị ThảoBài 2: chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống ( đã, đang, sắp) Mới dạo nào những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô thành cây rung rung trước gió và ánh nắng.Theo Nguyên Hồng.đãMai Thị ThảoBài 2: chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống ( đã, đang, sắp)Sao cháu không về với bàChào mào hót vườn na mỗi chiều.số ruột, bà nghe chim kêuTiếng chim kêu với rất nhiều hạt na.Hết hè cháu vẫn xaChào mào vần hót. Mùa na tàn.Lê Thái SơnMai Thị ThảoBài 2: chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống ( đã, đang, sắp)Sao cháu không về với bàChào mào hót vườn na mỗi chiều.số ruột, bà nghe chim kêuTiếng chim kêu với rất nhiều hạt na.Hết hè cháu vẫn xaChào mào vần hót. Mùa na tàn.Lê Thái SơnsắpđangđãMai Thị ThảoBài 3: Trong truyện vui sau có nhiều từ chỉ thời gian dùng chưa hợp lí. Hãy chữa lại cho đúng bằng cách bỏ đi hoặc thay từ.Đãng tríMột nhà bác học đã làm việc trong phòng. Bỗng người phục vụ đang bước vào, nói nhỏ với ông:Thưa giáo sư, có trộm lẻn vào thư viện của ngài.Nhà bác học hỏi:- Nó sẽ đọc gì thế.Mai Thị ThảoBài 3: Trong truyện vui sau có nhiều từ chỉ thời gian dùng chưa hợp lí. Hãy chữa lại cho đúng bằng cách bỏ đi hoặc thay từ.Đãng tríMột nhà bác học đã làm việc trong phòng. Bỗng người phục vụ bước vào, nói nhỏ với ông:Thưa giáo sư, có trộm lẻn vào thư viện của ngài.Nhà bác học hỏi:- Nó sẽ đọc gì thế.đangMai Thị ThảoBài 3: Trong truyện vui sau có nhiều từ chỉ thời gian dùng chưa hợp lí. Hãy chữa lại cho đúng bằng cách bỏ đi hoặc thay từ.Đãng tríMột nhà bác học đã làm việc trong phòng. Bỗng người phục vụ bước vào, nói nhỏ với ông:Thưa giáo sư, có trộm lẻn vào thư viện của ngài.Nhà bác học hỏi:- Nó sẽ đọc gì thế.đangđangđangMai Thị Thảo

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_luyen_tu_va_cau_khoi_4_tuan_11_luyen_tap_ve_dong_t.pptx