Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 24: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? - Nguyễn Thị Thu Lan

1. Đọc đoạn văn sau:

Một chị phụ nữ nhìn tôi cười, hỏi:

- Em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này ?

 - Em là cháu bác Tự. Em về làng nghỉ hè.

Nguyễn Thị Ngọc Tú

2. Trong các câu trên, câu nào có dạng Ai là gì ?

3. Xác định vị ngữ trong câu vừa tìm được.

Trong câu kể Ai là gì?:

 - Vị ngữ được nối với chủ ngữ bằng từ là .

 - Vị ngữ thường do danh từ ( hoặc cụm danh từ) tạo thành.

III. Luyện tập:

Bài 1 : Tìm câu kể Ai là gì ? Trong những câu thơ sau. Xác định vị ngữ của những câu tìm được.

a) Người là Cha, là Bác, là Anh

 Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ.

Tố Hữu

b ) Quê hương là chùm khế ngọt

 Cho con trèo hái mỗi ngày.

 Quê hương là đường đi học

 Con về rợp bướm vàng bay.

 

pptx15 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 336 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 24: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? - Nguyễn Thị Thu Lan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ ATÊN PHÂN MÔN: Luyện từ và câuBÀI, TIẾT, TUẦN: 24TÊN BÀI: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?GV Thực hiện: Nguyễn Thị Thu LanÔn bài cũCâu 1 : Câu kể Ai là gì có mấy bộ phận ? Là những bộ phận nào ?Câu 2 : Câu kể Ai là gì dùng để làm gì ? Đặt một câu kể Ai là gì ? Câu kể Ai là gì gồm hai bộ phận . Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ trả lời câu hỏi : Ai (cái gì , con gì ) ? Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời câu hỏi : Là gì ( là ai , là con gì )? Câu kể Ai là gì ? được dùng để giới thiệu nêu nhận định về một người , một vật nào đó . Luyện từ và câuMột chị phụ nữ nhìn tôi cười, hỏi:- Em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này ? - Em là cháu bác Tự. Em về làng nghỉ hè.Nguyễn Thị Ngọc Tú 1. §äc ®o¹n v¨n sau:I .NHẬN XÉT SGK / 61Vị ngữ trong câu kể Ai là gì ?2. Trong các câu trên, câu nào có dạng Ai là gì ?3. Xác định vị ngữ trong câu vừa tìm được.Một chị phụ nữ nhìn tôi cười, hỏi:- Em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này ? - Em là cháu bác Tự. Em về làng nghỉ hè.Nguyễn Thị Ngọc Tú 1. §äc ®o¹n v¨n sau: - Em là cháu bác Tự.- Mẹ em là thợ may.(cuïm danh töø)(danh töø)Vị ngữVị ngữlàlàII .GHI NHỚ4. Những từ ngữ nào có thể làm vị ngữ trong câu Ai là gì ?Luyện từ và câuTrong câu kể Ai là gì?: - Vị ngữ được nối với chủ ngữ bằng từ là . - Vị ngữ thường do danh từ ( hoặc cụm danh từ) tạo thành.Vị ngữ trong câu kể Ai là gì ?Cô Ngân là giáo viên dạy lớp 4C.Bạn Kim Anh là lớp trưởng.Vị ngữVị ngữBài 1 : Tìm câu kể Ai là gì ? Trong những câu thơ sau. Xác định vị ngữ của những câu tìm được.b ) Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay. Đỗ Trung Quân a) Người là Cha, là Bác, là Anh Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ. Tố HữuIII. Luyện tập: Vị ngữVị ngữVị ngữ là nghệ sĩ múa tài ba là dũng sĩ của rừng xanh là chúa sơn lâm là sứ giả của bình minhABBài 2: Nối từ ngữ thích hợp ở cột A với cột B để tạo thành câu kể Ai là gì ? Sư tử Gà trống Đại bàng Chim công a) là một thành phố lớn.b) là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ.c) là nhà thơ.d) là nhà thơ lớn của Việt Nam.Bài 3 : Dùng các từ ngữ dưới đây để đặt câu kể Ai là gì ?a) là một thành phố lớnHuếHải PhòngCần Thơb) .là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ.Bắc NinhÑoã Trung Quaânc) là nhà thơ.Nhaø thô Ñoã Trung Quaân Huy cận Nhaø thô Huy cậnd) là nhà thơ lớn của Việt Nam. Nhaø thô Toá HöõuTượng nhà thơ Nguyễn Du Nguyễn Du Toá HöõuNhận xét – Dặn dò - Hoïc thuoäc noäi dung caàn ghi nhôù trong baøi.- Chuaån bò baøi: Chuû ngöõ trong caâu keå Ai laø gì ?ChúcThầy vuikhỏeCác Cô

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_4_tuan_24_vi_ngu_trong_cau_ke.pptx
Giáo án liên quan