Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 3: Từ đơn và từ phức - Năm học 2020-2021- Trường Tiểu học Ái Mộ B

Nhận xét: Câu sau đây có 14 từ, mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo:

 Nhờ / bạn / giúp đỡ /, lại /có / chí /học hành/, nhiều /năm/liền /, Hanh /là /học sinh /tiên tiến/.

Hãy chia các từ trên thành hai loại:

 - Từ chỉ gồm một tiếng:

-Từ gồm nhiều tiếng:

Từ gồm mấy tiếng?

Từ gồm một hay nhiều tiếng

Tiếng dùng để làm gì?

Tiếng dùng để cấu tạo nên từ: một tiếng tạo nên từ đơn, 2 tiếng trở lên tạo nên từ phức.

-Từ dùng để làm gì?

Từ được dùng để: biểu thị sự vật, hoạt động, đặc điểm .(tức là biểu thị ý nghĩa) và dùng để tạo nên câu.

Thế nào là từ đơn? Thế nào là từ phức?

Từ đơn là từ gồm 1 tiếng. Từ phức là từ gồm 2 hay nhiều tiếng.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 3: Từ đơn và từ phức - Năm học 2020-2021- Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luyện từ và câuPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BTừ đơn và từ phứcÔn bài cũ:1. Dấu hai chấm dùng để làm gì? 2. Khi báo hiệu lời nói của nhân vật, dấu hai chấm được dùng phối hợp với dấu câu nào? 3 Nhờ / bạn / giúp đỡ /, lại /có / chí /học hành/, nhiều /năm/liền /, Hanh /là /học sinh /tiên tiến/. Câu văn trên có bao nhiêu từ? Nhờ / bạn / giúp đỡ /, lại /có / chí /học hành/, nhiều /năm/liền /, Hanh /là /học sinh /tiên tiến/. Nhận xét về các từ trong câu văn trên? giúp đỡ, học hành, học sinh, tiên tiến Nhận xét: Câu sau đây có 14 từ, mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo: Nhờ / bạn / giúp đỡ /, lại /có / chí /học hành/, nhiều /năm/liền /, Hanh /là /học sinh /tiên tiến/. Hãy chia các từ trên thành hai loại: - Từ chỉ gồm một tiếng: -Từ gồm nhiều tiếng: nhờ, bạn, lại, có, chí, nhiều, năm, liền,Hanh, là(Từ đơn) (Từ phức) 7Từ gồm mấy tiếng? Từ gồm một hay nhiều tiếng 8Tiếng dùng để làm gì? Tiếng dùng để cấu tạo nên từ: một tiếng tạo nên từ đơn, 2 tiếng trở lên tạo nên từ phức. -Từ dùng để làm gì? Từ được dùng để: biểu thị sự vật, hoạt động, đặc điểm.(tức là biểu thị ý nghĩa) và dùng để tạo nên câu. 9Thế nào là từ đơn? Thế nào là từ phức? Từ đơn là từ gồm 1 tiếng. Từ phức là từ gồm 2 hay nhiều tiếng.Ghi nhớ: Tiếng cấu tạo nên từ. Từ chỉ gồm một tiếng gọi là từ đơn. Từ gồm hai hay nhiều tiếng gọi là từ phức.Từ nào cũng có nghĩa và dùng để tạo nên câu. Dùng dấu gạch chéo ( / ) để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn: Chỉ/ còn/ truyện cổ/ thiết tha/ Cho/ tôi/ nhận mặt/ ông cha/ của mình/Ghi lại các từ đơn và từ phức trong hai câu thơ trên-Từ đơn: -Từ phức: rất, vừa, lạicông bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang Rất công bằng, rất thông minh Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang. 2. Hãy tìm trong từ điển và ghi lại :3 từ đơn: - 3 từ phức: 3. Đặt câu với một từ đơn hoặc một từ phức vừa tìm được ở bài tập 2: Củng cố:1. Từ chỉ gồm một tiếng gọi là từ gì? Cho ví dụ.2. Từ gồm hai hay nhiều tiếng gọi là từ gì? Cho ví dụ.3. Từ dùng để làm gì? CHÚC CÁC EM HỌC SINH CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_4_tuan_3_tu_don_va_tu_phuc_nam.ppt
Giáo án liên quan