Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 6: Danh từ chung và danh từ riêng - Năm học 2017-2018

I. Nhận xét

Tìm các từ có nghĩa như sau:

Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.

Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta.

Người đứng đầu nhà nước phong kiến.

Vị vua có công đánh đuổi giặcc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta.

Các từ: sông, Cửu Long, vua, Lê Lợi thuộc từ loại gì?

Các từ: sông, Cửu Long, vua, Lê Lợi thuộc danh từ.

2. Nghĩa của các từ vừa tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào?

- So sánh a với b

sông: tên chung để chỉ những dòng nước chảy tương đối lớn thì không viết hoa.

Cửu Long: tên riêng của một dòng sông thì viết hoa.

- So sánh c với d

vua: tên chung để chỉ người đứng đầu nhà nước phong kiến thì không viết hoa.

Lê Lợi: tên riêng của một vị vua thì viết hoa.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 428 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 6: Danh từ chung và danh từ riêng - Năm học 2017-2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TỪ VÀ CÂULớp 4Ôn bài cũTìm 2 danh từ chỉ người, đặt câu với một trong hai danh từ vừa tìm được.Tìm 2 danh từ chỉ vật, đặt câu với một trong hai danh từ vừa tìm được.Luyện từ và câuDanh từ chung và danh từ riêngI. Nhận xétTìm các từ có nghĩa như sau:Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta.Người đứng đầu nhà nước phong kiến.Vị vua có công đánh đuổi giặcc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta.Luyện từ và câuDanh từ chung và danh từ riêngI- Nhận xétNghĩaTừ Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.b) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta.c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến.d) Vị vua có công đánh đuổi giặcc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta.sôngCửu LongvuaLê LợiCửu LongI- Nhận xétCác từ: sông, Cửu Long, vua, Lê Lợi thuộc từ loại gì?Các từ: sông, Cửu Long, vua, Lê Lợi thuộc danh từ.Luyện từ và câuDanh từ chung và danh từ riêngLê Lợi2. Nghĩa của các từ vừa tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào?-So sánh a với-So sánh c với dsôngCửu LongvuaLê LợiI- Nhận xétLuyện từ và câuDanh từ chung và danh từ riêng- So sánh a với b- So sánh c với dSông:Cửu Long:Vua:Lê Lợi:I- Nhận xéttên chung để chỉ những dòng nước chảy tương đối lớn. tên riêng của một dòng sông.tên chung để chỉ người đứng đầu nhà nước phong kiến.tên riêng của một vị vua.Luyện từ và câuDanh từ chung và danh từ riêng3. Cách viết các từ trên có gì khác nhau?-So sánh a với b-So sánh c với dsôngCửu LongvuaLê LợiI- Nhận xétLuyện từ và câuDanh từ chung và danh từ riêng- So sánh a với b- So sánh c với dI- Nhận xétsông: tên chung để chỉ những dòng nước chảy tương đối lớn thì không viết hoa.Cửu Long: tên riêng của một dòng sông thì viết hoa.vua: tên chung để chỉ người đứng đầu nhà nước phong kiến thì không viết hoa.Lê Lợi: tên riêng của một vị vua thì viết hoa.Luyện từ và câuDanh từ chung và danh từ riêng+ Những từ: sông, vua được gọi là danh từ chung.+ Những từ: Cửu Long, Lê Lợi được gọi là danh từ riêng.Vậy những từ như thế nào được gọi là danh từ chung, danh từ riêng? Nêu cách viết mỗi loại danh từ đó.Luyện từ và câuDanh từ chung và danh từ riêngGhi nhớDanh từ chung là tên của một loại sự vật.Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật. Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa.Luyện từ và câuDanh từ chung và danh từ riêngLuyện tập1. Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau: Chúng tôi/ đứng/ trên/ núi/ Chung/. Nhìn/ sang/ trái/ là/ dòng/ sông/ Lam/ uốn khúc/ theo/ dãy/ núi/ Thiên Nhẫn/. Mặt/ sông/ hắt/ ánh/ nắng/ chiếu/ thành/ một/ đường/ quanh co/ trắng xoá/. Nhìn/ sang/ phải/ là/ dãy/ núi/ Trác/ nối liền/ với/ dãy/ núi/ Đại Huệ/ xa xa/. Trước/ mặt/ chúng tôi/, giữa/ hai/ dãy/ núi/ là/ nhà/ Bác Hồ/.Luyện từ và câuDanh từ chung và danh từ riêngLuyện tậpDanh từ chung: núi, dòng, sông, dãy, mặt, ánh, nắng, đường, nhà, trái, phải, giữa. trướcDanh từ riêng: Chung, Lam, Thiên Nhẫn, Trác, Đại Huệ, Bác HồLuyện từ và câuDanh từ chung và danh từ riêngLuyện tập2. Viết họ và tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em. Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng? Vì sao?Luyện từ và câuDanh từ chung và danh từ riêngChúc các em học tập tốtChúc quí thầy cô mạnh khỏe.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_4_tuan_6_danh_tu_chung_va_danh.ppt