Bài giảng Mĩ thuật Lớp 8 - Bài 12: Vẽ tranh Đề tài gia đình - Năm học 2017-2018 - Nguyễn Thị Hải Anh

 Câu hỏi:

 Em hãy nêu thêm một số nội dung về đề tài gia đình mà em biết?

 Qua quan sát các bức tranh và đã tìm hiểu, em rút ra được kết luận gì khi vẽ tranh đề tài gia đình ?

Kết luận:

 Vẽ tranh đề tài gia đình cần phải thể hiện được nội dung chủ đề; bố cục hình ảnh cần chặt chẽ có sự liên kết các mảng hình chính, hình phụ; màu sắc có màu đậm, nhạt, thể hiện được không khí ấm cúng vui vẻ của gia đình.

Nhắc lại thứ tự các bước tiến hành một bài vẽ tranh?

Bước 1: Chọn nội dung.

Bước 2: Tìm bố cục

 ( phác mảng chính – phụ).

Bước 3: Vẽ hình vào mảng.

Bước 4: Vẽ màu.

 

ppt25 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 30/08/2021 | Lượt xem: 438 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mĩ thuật Lớp 8 - Bài 12: Vẽ tranh Đề tài gia đình - Năm học 2017-2018 - Nguyễn Thị Hải Anh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o®Õn dù chuyªn ®Ò mÜ thuËt TËp thÓ líp 8ATrường THCS Th­îng ThanhGiáo viên: NguyÔn ThÞ H¶i Anh3 ngọn nến lung linhBài 12: Vẽ tranhĐỀ TÀI GIA ĐÌNH Mĩ thuật 8I. Tìm và chọn nội dung đề tàiTỔCÂU HỎI1- Nêu nội dung của 4 tranh, khung cảnh diễn ra ở đâu, như thế nào ?2- Nhận xét về bố cục, hình vẽ?3- Nhận xét về Màu sắc trong tranh ?4Em hãy nêu cảm nhận của mình khi xem những bức tranh trªn?BẮT ĐẦU THAỎ LUẬN !51298341 67521110HẾT GIỜ1423Nhóm 2: Nhận xét về bố cục, hình vẽ ? Nhóm 3: Nhận xét về mầu sắc trong những bức tranh trên ?Nhóm 4: Em có cảm nhận gì khi xem những bức tranh trên ?Nhóm 1: Nêu nội dung của các bức tranh, khung cảnh diễn ra ở đâu, như thế nào ?1423 C©u hái: Em hãy nêu thêm một số nội dung về đề tài gia đình mà em biết?Cùng nhau đi dã ngoạiCùng nhau đi dã ngoạiBữa cơm gia đìnhChân dung gia đìnhLao động sản xuấtTình mẹ conTình bà cháu Qua quan sát các bức tranh và đã tìm hiểu, em rút ra được kết luận gì khi vẽ tranh đề tài gia đình ? Qua quan sát các bức tranh và đã tìm hiểu, em rút ra được kết luận gì khi vẽ tranh đề tài gia đình ? Kết luận: Vẽ tranh đề tài gia đình cần phải thể hiện được nội dung chủ đề; bố cục hình ảnh cần chặt chẽ có sự liên kết các mảng hình chính, hình phụ; màu sắc có màu đậm, nhạt, thể hiện được không khí ấm cúng vui vẻ của gia đình.II. Cách vẽ tranhNh¾c l¹i thứ tự các bước tiến hành một bài vẽ tranh?Bµi 12§Ò tµi : Gia ®×nhII. CAÙCH VEÕ: - Gåm cã 4 b­íc:B­íc 1: Chän néi dung.B­íc 2: T×m bè côc ( ph¸c m¶ng chÝnh – phô).B­íc 3: VÏ h×nh vµo m¶ng.B­íc 4: VÏ mµu.VD: Sum vÇyII. CAÙCH VEÕ: BAØI 12: Veõ tranh – Ñeà taøi gia ñìnhBè côc trªn giÊy A4 hoÆc A3 Tỉ lệ người so với tranh vừa phảiTỉ lệ người so với tranh bị nhỏTỉ lệ người so với tranh bị to- Em hãy nhận xét về tỉ lệ người so với tranh ?1243Tỉ lệ người so với tranh vừa phảiTranh vẽ của học sinhNgày tết ở trại trẻ mồ côiThực hành Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài gia đình với nội dung tự chọn .Yêu cầu:Khuôn khổ: A4.Màu sắc: Tự chọn.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Tiếp tục hoàn chỉnh bài vẽ. - Chuẩn bị bài sau: + Đồ dùng học vẽ + Đọc trước bài 13: Vẽ theo mẫu - Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt người - Sưu tầm tranh, ảnh chân dungChúc các thầy cô giáo mạnh khoẻGIỜ HỌC KẾT THÚCChúc các em học tốt

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mi_thuat_lop_8_bai_12_ve_tranh_de_tai_gia_dinh_nam.ppt