Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Kiểm tra: 45 phút (Tiếp)

Câu 1: Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm?

A. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó.

B. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau.

C. Giọt nước mưa lúc đang rơi.

D. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước.

 

docx5 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 622 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Kiểm tra: 45 phút (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: ... Lớp: Cán bộ, Công chức xã. KIỂM TRA: 45’ Môn: Vật Lý - Lớp 10. I/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm - Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm) Khoanh tròn vào trước chữ cái câu trả lời đúng nhất: Câu 1: Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm? A. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó. B. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau. C. Giọt nước mưa lúc đang rơi. D. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước. Điểm Câu 2: Trong chuyển động thẳng đều A. quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với tốc độ v. B. quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t. C. tọa độ x tỉ lệ thuận với tốc độ v. D. tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t. Chọn đáp án đúng. Câu 3: Chỉ ra câu sai. Chuyển động thẳng đều có những đặc điểm sau: A. Tốc độ không đổi từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại. B. Quỹ đạo là một đường thẳng. C. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì. D. Tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau. Câu 4: Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + at thì: A. v luôn luôn dương. C. a luôn luôn ngược dấu với v. B. a luôn luôn dương. D. a luôn luôn cùng dấu với v. Chọn đáp án đúng. Câu 5: Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều? A. v2-v02=2as C.v2+v02=2as B. v-v0=2as D. v+v0=2as Câu 6: Chuyển động nào dưới đây có thể coi như là chuyển động rơi tự do? A. Chuyển động của một hòn sỏi được ném lên cao. B. Chuyển động của một hòn sỏi được ném theo phương nằm ngang. C. Chuyển động của một hòn sỏi được thả rơi xuống. D. Chuyển động của một hòn sỏi được ném theo phương xiên góc. Câu 7: Công thức liên hệ giữa tốc độ dài (v) và tốc độ góc (ω), công thức tính gia tốc hướng tâm (aht) trong chuyển động tròn đều là: A. v=r.ω; aht=v2r C. v=r.ω;aht=v2r B. v= ωr;aht=v2r D. v=ωr;aht=v2.r Câu 8: Một hành khách ngồi trong toa tàu H, nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu N bên cạnh và gạch lát sân ga đều chuyển động như nhau. Hỏi toa tàu nào chạy? A. Tàu H đứng yên, tàu N chạy. C. Cả hai tàu đều chạy B. Tàu H chạy, tàu N đứng yên. D. Các câu A, B, C đều không đúng. II/ TỰ LUẬN: (6 điểm) Câu 1: Chu kỳ của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kỳ T và tốc độ góc ω. Câu 2: Một ô tô xuất phát từ vị trí cách bến xe 5 km và chuyển động đều với tốc độ 40 km/h. Chọn bến xe làm vật mốc, mốc thời gian là thời điểm ôtô xuất phát và chiều dương là chiều chuyển động của ôtô. a. Viết phương trình chuyển động của ôtô. b. Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của ôtô. Câu 3: Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 3 phút tàu đạt tốc độ 60 km/h. a. Tính gia tốc của đoàn tàu. b. Tính quãng đường mà tàu đi được trong 3 phút đó. Bài làm: . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docxDe KT 45'.docx