Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 54: Kiểm tra 1 tiết

MỤC TIÊU:

- Đánh giá kết quả quá trình dạy – học của học sinh trong chương các định luật bảo toàn

- Rèn ý thứ tự giác làm bài trong kiểm tra cũng như trong học tập

- Tạo cơ sở để điều chỉnh phương pháp dạy – học cho phù hợp với đối tượng h/s

 B/CHUẨN BỊ:

 1) Giáo viên:

 Đề và đáp án kiểm tra

 

doc9 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 482 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 54: Kiểm tra 1 tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 25/02/08 Tiết :54 GV: Đỗ Quang Sơn Bài: Kiểm tra 1 tiết A/ Mục tiêu: Đánh giá kết quả quá trình dạy – học của học sinh trong chương các định luật bảo toàn Rèn ý thứ tự giác làm bài trong kiểm tra cũng như trong học tập Tạo cơ sở để điều chỉnh phương pháp dạy – học cho phù hợp với đối tượng h/s B/Chuẩn bị: 1) Giáo viên: Đề và đáp án kiểm tra 2) Học sinh: Ôn kĩ nội dung kiến thức C/Tiến trình Dạy- Học: Hoạt động 1: ..Kiểm tra sĩ ssố ...... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Yêu cầu cb lớp thông báo sĩ số và số học sinh vắng mặt ( ghi vào sổ ) Hoạt động 2: .Phất đề ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Phất đề in tới h/s Nhận đề Hoạt động 3: .tổ chức kiểm tra ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giám sát quá trình kiểm tra , kịp thời uốn lắn những vi phạm của h/s Làm bài kiểm tra nghiêm túc Hoạt động 4: .Thu bài và nhận xét ý thức làm bài kiểm tra của h/s ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nhận xét ý thức làm bài kiể m tra của h/s Rút kinh nghiệm để bài kiểm tra sau được tốt hơn Hoạt động 5: Hướng dẫn bài về nhà ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Yêu cầu h/s học trước nội dung bài sau Ghi nhớ nội dung bài về nhà Họ tên học sinh ..lớp .....................Mã đề 1 điểm .. đề kiểm tra 1 tiết – vật lí 10 Lần 1- kì ii- năm học ( 2007-2008) Phần trắc nghiệm khách quan ( 4 điểm – mỗi câu 0,5 điểm ) ( Khoanh tròn vào lựa chọn đúng ) Câu 1: Chọn kết luận đúng Trong một hệ kín thì cơ năng của hệ được bảo toàn Trong một hệ kín chỉ có lực thế tác dụng thì cơ năng của hệ được bảo toàn Trong một hệ kín thì thế năng của hệ được bảo toàn Cả A, B, C đều đúng Câu 2: Chọn kết luận đúng Một vật chịu tác dụng của ba loại lực : trọng lực , lực đàn hồi , lực ma sát thì : Cơ nằng bảo toàn Động năng bảo toàn Độ biến thiên cơ năng bằng tổng công của lực ma sát thực hiện trên vật Độ biến thiên cơ năng bằng tổng công của các lực thực hiện trên vật Câu 3 : Chọn kết luận đúng Công thức tính công suất A. Công suất của lực thực hiện trong thời gian ( t): p= B. Công suất trung bình của lực thực hiện C. . Công suất tức thời của lực thực hiện pt = F. vt D. Cả A, B , C đều đúng Câu 4 : Chọn đáp án đúng Một lò xo có độ cứng k= 100 N/m , bị nén bởi một lực dọc theo trục làm nó ngắn đi 5 cm . Chọn gốc thế năng lúc lò xo chưa biến dạng . Thế năng đàn hồi của lò xo bằng A. 12,5 J B. 1,25 J C. 0,125 J D. Khác A,B,C Câu 5 : Chọn kết luận sai Thế năng trọng trường có thể chuyển thành động năng Thế năng đàn hồi có thể chuyển thành động năng C.Cả Thế năng trọng trường ,Thế năng đàn hồi đều có thể chuyển thành động năng D. Chỉ có thế năng có thể chuyển thành động năng , còn động năng thì không thể chuyển thành thế năng Câu 6 : Chọn đáp án đúng Một vật có khối lượng 1 kg chuyển động trong không khí với vận tốc so với mặt đất là 2 m/s , tại điểm cách mặt đất 5m . Lấy mốc tính thế năng tại mặt đất , g=10m/s2 Cơ năng của vật tại đó trong hệ qui chiếu gắn với mặt đất bằng A. 48 J B. 50 J C. 52J D. Khác A, B ,C Câu 7: Chọn đáp án đúng Lực tác dụng lên vật làm cho động năng của vật tăng khi : A. Hướng của lực cùng hướng với chuyển động của vật B. Hướng của lực ngược hướng với chuyển động của vật C.Hướng của lực vuông góc với hướng chuyển động của vật D. Khác A, B, C Câu 8 :Chọn kết luận đúng Một viên dạn có khối lượng 1 kg đang bay với vận tốc 400m/ s so với mặt đất thì nổ làm hai mảnh , bay theo hai hướng ngược nhau . Mảnh thứ nhất có khối lượng 200gam bay với vận tốc 500m/s so với mặt đất theo chiều dương của trục toạ độ . Vận tốc và động lượng của mảnh thứ hai so với mặt đất bằng ( Lấy với giá trị đại số ) A. 625 m/s và 500 kgm/s B. -625 m/s và -500 kgm/s C. - 625 m/s và 500 kgm/s D. Khác A , B , C Phần trắc nghiệm tự luận ( 6 điểm-mỗi ý 1 điểm ) Một lực hướng theo phương ngang kéo một vật có khối lượng m=5kg bắt đầu trượt thẳng nhanh dần đều trên mặt bàn nằm ngang để sau 5 giây từ khi dắt đầu trượt vật đi được quãng đường 5 m . Bỏ qua ma sát giữa vật với mặt trượt, g=10m/s2 và mặt bàn cao cách mặt dất 1 m ( Một mét ) . Lấy mốc tính thế năng tại mặt đất Tính gia tốc của vật ? Tính độ lớn của lực F ? Tính công của lực F thực hiện trong 5 giây đó ? Tính công suất trung bình của lực F trong 5 giây đó Tính Động năng , thế năng và cơ năng của vật ở cuối giây thứ năm kể từ khi vật bắt đầu trượt 6 ) ở ngay cuối giây thứ năm đó , lực bị triệt tiêu và vật bị rơi khỏi mặt bàn Hãy áp dụng định lí động năng ,( Hoặc định luật bảo toàn cơ năng ). Tính vận tốc của vật ngay trước khi nó rơi chạm đất ( Bỏ qua ma sát và sức cản của không khí ) tên học sinh ..lớp ..................... Mã đề 2 điểm .. đề kiểm tra 1 tiết – vật lí 10 Lần 1- kì ii- năm học ( 2007-2008) Phần trắc nghiệm khách quan ( 4điểm – mỗi câu 0,5 điểm ) ( Khoanh tròn vào lựa chọn đúng ) Câu 1: Chọn kết luận đúng A.Trong một hệ kín thì động lưọng của hệ được bảo toàn B.Trong một hệ kín chỉ có lực thế tác dụng thì cơ năng của hệ được bảo toàn C. Trong một hệ kín thì thế năng của hệ được bảo toàn D.Cả A, B, đều đúng Câu 2: Chọn kết luận đúng Một vật chịu tác dụng của ba loại lực : trọng lực , lực đàn hồi , lực ma sát thì : A.Độ biến thiên động năng bằng tổng công của các ngoại lực thực hiện trên vật B .Cơ nằng bảo toàn C.Động năng bảo toàn D.Độ biến thiên cơ năng bằng tổng công của các lực thực hiện trên vật Câu 3 : Chọn kết luận đúng Công thức tính công suất A. Công suất của lực thực hiện trong thời gian ( t): p= B. Công suất trung bình của lực thực hiện p= F.s C. . Công suất tức thời của lực thực hiện pt = F. vt D. Cả A, C đều đúng Câu 4 : Chọn đáp án đúng Một lò xo có độ cứng k= 100 N/m , bị nén bởi một lực dọc theo trục làm nó ngắn đi 0,5 cm .Chọn gốc thế năng lúc lò xo chưa biến dạng .Thế năng đàn hồi của lò xo bằng A. 12,5 J B. 1,25 J C. 0,125 J D. Khác A,B,C Câu 5 : Chọn kết luận sai Thế năng trọng trường có giá trị không đổi đối với mọi hệ qui chiếu Thế năng đàn hồi có thể chuyển thành động năng C.Cả Thế năng trọng trường ,Thế năng đàn hồi đều có thể chuyển thành động năng D. Thế năng có thể chuyển thành động năng , và ngược lại động năng cũng có thể chuyển thành thế năng Câu 6 : Chọn đáp án đúng Một vật có khối lượng 2 kg chuyển động trong không khí với vận tốc so với mặt đất là 2 m/s , tại điểm cách mặt đất 5m . Lấy mốc tính thế năng tại mặt đất , g=10m/s2 Cơ năng của vật tại đó bằng A. 48 J B. 50 J C. 52J D. Khác A, B ,C Câu 7: Chọn đáp án đúng Lực tác dụng lên vật làm cho động năng của vật giảm khi : A. Hướng của lực cùng hướng với chuyển động của vật B. Hướng của lực ngược hướng với chuyển động của vật C.Hướng của lực vuông góc với hướng chuyển động của vật D. Khác A, B, C Câu 8 :Chọn kết luận đúng Một viên đạn có khối lượng 1 kg đang bay với vận tốc 400m/ s so với mặt đất thì nổ làm hai mảnh , bay theo hai hướng ngược nhau . Mảnh thứ nhất có khối lượng 400gam bay với vận tốc 500m/s so với mặt đất theo chiều dương của trục toạ độ . Vận tốc và động lượng của mảnh thứ hai so với mặt đất bằng ( Lấy với giá trị đại số ) A. 625 m/s và 500 kgm/s B. -625 m/s và -500 kgm/s C. - 625 m/s và 500 kgm/s D. Khác A , B , C Phần trắc nghiệm tự luận (6 điểm- mỗi ý điểm ) Một lực hướng theo phương ngang kéo một vật có khối lượng m=2 kg bắt đầu trượt thẳng nhanh dần đều trên mặt bàn nằm ngang để sau 4 giây từ khi dắt đầu trượt vật đi được quãng đường 4 m ,và mặt bàn cao cách mặt dất 1 m . Bỏ qua ma sát giữa vật với mặt trượt, Lấy g=10m/s2 . Lấy mốc tính thế năng tại mặt đất 1)Tính gia tốc của vật ? 2Tính độ lớn của lực F ? 3)Tính công của lực F thực hiện trong 4 giây đó ? 4)Tính công suất trung bình của lực F trong 4giây đó 5)Tính Động năng , thế năng và cơ năng của vật ở cuối giây thứ tư kể từ khi vật bắt đầu trượt 6 ) ở ngay cuối giây thứ tư đó , lực bị triệt tiêu và vật bị rơi khỏi mặt bàn Hãy áp dụng định lí động năng ,( Hoặc định luật bảo toàn cơ năng ). Tính vận tốc của vật ngay trước khi nó rơi chạm đất ( Bỏ qua ma sát và sức cản của không khí ) tên học sinh ..lớp ..................... Mã đề 3 điểm .. đề kiểm tra 1 tiết – vật lí 10 Lần 1- kì ii- năm học ( 2007-2008) Phần trắc nghiệm khách quan ( 4 điểm – mỗi câu 0,5 điểm ) ( Khoanh tròn vào lựa chọn đúng ) Câu 1 : Chọn đáp án đúng Một vật có khối lượng 2 kg chuyển động trong không khí với vận tốc so với mặt đất là 2 m/s , tại điểm cách mặt đất 5m . Lấy mốc tính thế năng tại mặt đất , g=10m/s2 Cơ năng của vật tại đó bằng A. 48 J B. 50 J C. 52J D. Khác A, B ,C Câu 2: Chọn đáp án đúng Lực tác dụng lên vật làm cho động năng của vật giảm khi : A. Hướng của lực cùng hướng với chuyển động của vật B. Hướng của lực ngược hướng với chuyển động của vật C.Hướng của lực vuông góc với hướng chuyển động của vật D. Khác A, B, C Câu 3 :Chọn kết luận đúng Một viên đạn có khối lượng 1 kg đang bay với vận tốc 400m/ s so với mặt đất thì nổ làm hai mảnh , bay theo hai hướng ngược nhau . Mảnh thứ nhất có khối lượng 400gam bay với vận tốc 500m/s so với mặt đất theo chiều dương của trục toạ độ . Vận tốc và động lượng của mảnh thứ hai so với mặt đất bằng ( Lấy với giá trị đại số ) A. 625 m/s và 500 kgm/s B. -625 m/s và -500 kgm/s C. - 625 m/s và 500 kgm/s D. Khác A , B , C Câu 4: Chọn kết luận đúng A.Trong một hệ kín thì động lưọng của hệ được bảo toàn B.Trong một hệ kín chỉ có lực thế tác dụng thì cơ năng của hệ được bảo toàn C. Trong một hệ kín thì thế năng của hệ được bảo toàn D.Cả A, B, đều đúng Câu 5: Chọn kết luận đúng Một vật chịu tác dụng của ba loại lực : trọng lực , lực đàn hồi , lực ma sát thì : A.Độ biến thiên động năng bằng tổng công của các ngoại lực thực hiện trên vật B .Cơ nằng bảo toàn C.Động năng bảo toàn D.Độ biến thiên cơ năng bằng tổng công của các lực thực hiện trên vật Câu 6 : Chọn kết luận đúng . Công thức tính công suất A. Công suất của lực thực hiện trong thời gian ( t): p= B. Công suất trung bình của lực thực hiện p= F.s C. . Công suất tức thời của lực thực hiện pt = F. vt D. Cả A, C đều đúng Câu 7 : Chọn đáp án đúng Một lò xo có độ cứng k= 100 N/m , bị nén bởi một lực dọc theo trục làm nó ngắn đi 0,5 cm .Chọn gốc thế năng lúc lò xo chưa biến dạng .Thế năng đàn hồi của lò xo bằng A. 12,5 J B. 1,25 J C. 0,125 J D. Khác A,B,C Câu 8 : Chọn kết luận sai Thế năng trọng trường có giá trị không đổi đối với mọi hệ qui chiếu Thế năng đàn hồi có thể chuyển thành động năng C.Cả Thế năng trọng trường ,Thế năng đàn hồi đều có thể chuyển thành động năng D. Thế năng có thể chuyển thành động năng , và ngược lại động năng cũng có thể chuyển thành thế năng Phần trắc nghiệm tự luận ( 6 điểm – mỗi ý 1 điểm ) Một lực hướng theo phương ngang kéo một vật có khối lượng m=2kg bắt đầu trượt thẳng nhanh dần đều trên mặt bàn nằm ngang để sau 5 giây từ khi dắt đầu trượt vật đi được quãng đường 5 m .Bỏ qua ma sát giữa vật với mặt trượt, Lấy g=10m/s2 và mặt bàn cao cách mặt dất 1 m ( Một mét ) . Lấy mốc tính thế năng tại mặt đất 1)Tính gia tốc của vật ? 2)Tính độ lớn của lực F ? 3)Tính công của lực F thực hiện trong 5 giây đó ? 4)Tính công suất trung bình của lực F trong 5 giây đó 5)Tính Động năng , thế năng và cơ năng của vật ở cuối giây thứ năm kể từ khi vật bắt đầu trượt 6 ) ở ngay cuối giây thứ năm đó , lực bị triệt tiêu và vật bị rơi khỏi mặt bàn Hãy áp dụng định lí động năng ,( Hoặc định luật bảo toàn cơ năng ). Tính vận tốc của vật ngay trước khi nó rơi chạm đất ( Bỏ qua ma sát và sức cản của không khí ) tên học sinh ..lớp ..................... Mã đề 4 điểm .. đề kiểm tra 1 tiết – vật lí 10 Lần 1- kì ii- năm học ( 2007-2008) Phần trắc nghiệm khách quan ( 4 điểm – mỗi câu 0,5 điểm ) ( Khoanh tròn vào lựa chọn đúng ) Câu 1 : Chọn kết luận sai Thế năng trọng trường có giá trị không đổi đối với mọi hệ qui chiếu Thế năng đàn hồi có thể chuyển thành động năng C.Cả Thế năng trọng trường ,Thế năng đàn hồi đều có thể chuyển thành động năng D. Thế năng có thể chuyển thành động năng , và ngược lại động năng cũng có thể chuyển thành thế năng Câu 2 : Chọn kết luận đúng . Công thức tính công suất A. Công suất của lực thực hiện trong thời gian ( t): p= B. Công suất trung bình của lực thực hiện p= F.s C. . Công suất tức thời của lực thực hiện pt = F. vt D. Cả A, C đều đúng Câu 3 : Chọn đáp án đúng Một lò xo có độ cứng k= 100 N/m , bị nén bởi một lực dọc theo trục làm nó ngắn đi 10 cm .Chọn gốc thế năng lúc lò xo chưa biến dạng .Thế năng đàn hồi của lò xo bằng A. 12,5 J B. 1,25 J C. 0,125 J D. Khác A,B,C Câu 4: Chọn kết luận đúng A.Trong một hệ kín thì động lưọng của hệ được bảo toàn B.Trong một hệ kín chỉ có lực thế tác dụng thì cơ năng của hệ được bảo toàn C. Trong một hệ kín thì thế năng của hệ được bảo toàn D.Cả A, B, đều đúng Câu 5: Chọn kết luận đúng Một vật chịu tác dụng của ba loại lực : trọng lực , lực đàn hồi , lực ma sát thì : A.Độ biến thiên động năng bằng tổng công của các ngoại lực thực hiện trên vật B .Cơ nằng bảo toàn C.Động năng bảo toàn D.Độ biến thiên cơ năng bằng tổng công của các lực thực hiện trên vật Câu 6 : Chọn đáp án đúng Một vật có khối lượng 2 kg chuyển động trong không khí với vận tốc so với mặt đất là 2 m/s , tại điểm cách mặt đất 2 m . Lấy mốc tính thế năng tại mặt đất , g=10m/s2 Cơ năng của vật tại đó bằng A. 48 J B. 50 J C. 52J D. Khác A, B ,C Câu 7: Chọn đáp án đúng Lực tác dụng lên vật làm cho động năng của vật không đổi khi : A. Hướng của lực cùng hướng với chuyển động của vật B. Hướng của lực ngược hướng với chuyển động của vật C.Hướng của lực vuông góc với hướng chuyển động của vật D. Khác A, B, C Câu 8 :Chọn kết luận đúng Một viên đạn có khối lượng 1 kg đang bay với vận tốc 400m/ s so với mặt đất thì nổ làm hai mảnh , bay theo hai hướng ngược nhau . Mảnh thứ nhất có khối lượng 400gam bay với vận tốc 400m/s so với mặt đất theo chiều dương của trục toạ độ . Vận tốc và động lượng của mảnh thứ hai so với mặt đất bằng ( Lấy với giá trị đại số ) A. 625 m/s và 500 kgm/s B. -625 m/s và -500 kgm/s C. - 625 m/s và 500 kgm/s D. Khác A , B , C Phần trắc nghiệm tự luận ( 6 điểm – mỗi ý 1 điểm ) Một lực hướng theo phương ngang kéo một vật có khối lượng m=3kg bắt đầu trượt thẳng nhanh dần đều trên mặt bàn nằm ngang để sau 3 giây từ khi dắt đầu trượt vật đi được quãng đường 3 m .Bỏ qua ma sát giữa vật với mặt trượt, Lấy g=10m/s2 và mặt bàn cao cách mặt dất 1 m ( Một mét ) . Lấy mốc tính thế năng tại mặt đất 1)Tính gia tốc của vật ? 2)Tính độ lớn của lực F ? 3)Tính công của lực F thực hiện trong 3 giây đó ? 4)Tính công suất trung bình của lực F trong 3 giây đó 5)Tính Động năng , thế năng và cơ năng của vật ở cuối giây thứ ba kể từ khi vật bắt đầu trượt 6 ) ở ngay cuối giây thứ ba đó , lực bị triệt tiêu và vật bị rơi khỏi mặt bàn Hãy áp dụng định lí động năng ,( Hoặc định luật bảo toàn cơ năng ). Tính vận tốc của vật ngay trước khi nó rơi chạm đất ( Bỏ qua ma sát và sức cản của không khí )

File đính kèm:

  • docGAT-54VL10NC.doc