Bài giảng môn Toán Lớp 4 - Tuần 1: Biểu thức có chứa một chữ

3 + a là biểu thức có chứa một chữ

Biểu thức nào là biểu thức có chứa một chữ?

+ Nếu a = 1 thì 3 + a =

4 là một giá trị của biểu thức 3 + a

+ Nếu a = 2 thì 3 + a =

5 là một giá trị của biểu thức 3 + a

+ Nếu a = 3 thì 3 + a =

6 là một giá trị của biểu thức 3 + a

Mỗi lần thay chữ a bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức 3 + a

1. Tính giá trị của biểu thức ( theo mẫu )

a) 6 – b với b = 4

b) 115 – c với c = 7

c) a + 80 với a = 15

Nếu b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2

b) Nếu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108

c) Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

 

pptx8 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Toán Lớp 4 - Tuần 1: Biểu thức có chứa một chữ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2. Đặt tính rồi tính: a) 6083 + 2378Bài cũ: Ôn tập các số đến 100 000 (tt) b) 28763 - 23359 6083 2378 8461+ 28763 23359 5404-Có ThêmCó tất cả333. . .313 + 123 + 233 + 3. . .. . .a3 + aVí dụ: Lan có 3 quyển vở, mẹ cho Lan thêm quyển vở. Lan có tất cả quyển vở ?3 + a là biểu thức có chứa một chữBiểu thức nào là biểu thức có chứa một chữ?m + n : 2a - 56 67 – 3 x 5b : 378 – x + 12342 – (53 - p)5 x c + d - 33 + a là biểu thức có chứa một chữ+ Nếu a = 1 thì 3 + a =4 là một giá trị của biểu thức 3 + a+ Nếu a = 2 thì 3 + a =5 là một giá trị của biểu thức 3 + a+ Nếu a = 3 thì 3 + a =6 là một giá trị của biểu thức 3 + a Mỗi lần thay chữ a bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức 3 + a ? 3 + 1 = 4 3 + 2 = 5 ? ? 3 + 3 = 61. Tính giá trị của biểu thức ( theo mẫu ) a) 6 – b với b = 4b) 115 – c với c = 7c) a + 80 với a = 15 Nếu b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2Mẫub) Nếu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108c) Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95 2a.Viết vào ô trống ( theo mẫu )x830100125 + x125 + 8= 133125 + 30= 155125 + 100= 225Nếu n = 10 thì 873 - n = 873 - 10 = 863Nếu n = 0 thì 873 - n = 873 - 0 = 8733.b) Tính giá trị của biểu thức 873 - n với: n = 10; n = 0 Giải :Nếu m = 10 thì 250 + m =Nếu m = 0 thì 250 + m =Nếu m = 80 thì 250 + m =Nếu m = 30 thì 250 + m =260250280330300240170Truyền điện ...Nếu m = 50 thì 250 + m =

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_toan_lop_4_tuan_1_bieu_thuc_co_chua_mot_chu.pptx
Giáo án liên quan