Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 25: Khuất phục tên cướp biển - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Bài gồm 3 đoạn:

- Đoạn 1: Tên chúa tàu ấy. đến bài ca man rợ.

- Đoạn 2: Một lần . phiên toà sắp tới.

- Đoạn 3: Trông bác sĩ . im như thóc.

 Những từ ngữ nào cho thấy tên cướp biển rất dữ tợn?

 Trên má có vết sẹo chém dọc xuống, trắng bệch

 Uống rượu nhiều, lên cơn loạn óc

 Hát những bài ca man rợ

Đoạn 1 cho biết điều gì?

Hình ảnh tên cướp biển rất hung dữ và đáng sợ.

 Tính hung hãn của tên cướp biển được thể hiện qua những chi tiết nào?

 Đập tay xuống bàn quát mọi ngườ im

 Quát bác sĩ Ly “Có câm mồm không?”

 Rút soạt dao ra lăm lăm chực đâm bác sĩ Ly.

 Thấy tên cướp biển như vậy, bác sĩ Ly đã làm gì?

Bác sĩ Ly ôn tồn giảng giải cho ông chủ quán cách trị bệnh.

 Bác sĩ điểm tĩnh hỏi lại hẳn.

 Bác sĩ dõng dạc và quả quyết: nếu hắn không cất dao sẽ đưa hắn ra toà.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 280 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 25: Khuất phục tên cướp biển - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long BiênTrường Tiểu học Ái Mộ BTẬP ĐỌC2. T×m nh÷ng c©u th¬ nãi lªn vÎ ®Ñp huy hoµng cña biÓn. TËp ®äcÔN BÀI CŨĐọc thuộc lòng bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” và nêu nội dung bài.TËp ®äcKHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂNXti-ven-x¬n Bài gồm 3 đoạn:- Đoạn 1: Tên chúa tàu ấy..... đến bài ca man rợ.- Đoạn 2: Một lần .... phiên toà sắp tới.- Đoạn 3: Trông bác sĩ .... im như thóc.LUYỆN ĐỌCLuyện đọcTìm hiểu bàiCao lớnKhuất phụcNín thítRốt cụcNanh ácLUYỆN ĐỌCLUYỆN ĐỌC NHÓMTÌM HIỂU BÀI Những từ ngữ nào cho thấy tên cướp biển rất dữ tợn? Trên má có vết sẹo chém dọc xuống, trắng bệch Uống rượu nhiều, lên cơn loạn óc Hát những bài ca man rợĐoạn 1 cho biết điều gì?Hình ảnh tên cướp biển rất hung dữ và đáng sợ. Tính hung hãn của tên cướp biển được thể hiện qua những chi tiết nào? Đập tay xuống bàn quát mọi ngườ im Quát bác sĩ Ly “Có câm mồm không?” Rút soạt dao ra lăm lăm chực đâm bác sĩ Ly. Thấy tên cướp biển như vậy, bác sĩ Ly đã làm gì? Bác sĩ Ly ôn tồn giảng giải cho ông chủ quán cách trị bệnh. Bác sĩ điểm tĩnh hỏi lại hẳn. Bác sĩ dõng dạc và quả quyết: nếu hắn không cất dao sẽ đưa hắn ra toà. Những lời nói và cử chỉ ấy của bác sĩ Ly cho thấy ông là người như thế nào? Cuộc đối đầu giữa bác sĩ Ly và tên cướp biển. Đoạn 2 kể về việc gì? Ông là người nhân từ, điềm đạm. Ông cũng là người cứng rắn, dũng cảm, dám đối đầu chống cái xấu, cái ác, bất chấp nguy hiểm. Cặp câu nào trong bài khắc hoạ hình ảnh đối lập giữa bác sĩ Ly và tên cướp biển? Một đằng thì đức độ, hiền từ mà nghiêm nghị. Một đằng thì nanh ác, hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng. Vì sao bác sĩ Ly khuất phục được tên cướp biển hung hãn.Vì bác sĩ khoẻ hơn tên cướp biển.Vì bác sĩ doạ đưa tên cướp biển ra toà.Vì bác sĩ bình tĩnh và cương quyết bảo vệ lẽ phải.Đoạn 3 kể lại tình tiết nào?Đoạn 3 kể lại tình tiết tên cướp biển bị khuất phục.NỘI DUNG BÀI Ca ngợi hành động dũng cảm của bác sĩ Ly trong cuộc đối đầu với tên cướp biển hung hãn. Ca ngợi sức mạnh của chính nghĩa đã chiến thắng sự hung ác, bạo ngược. Chóa tµu trõng m¾t nh×n b¸c sÜ, qu¸t: Cã c©m måm kh«ng?B¸c sÜ ®iÒm tÜnh hái: Anh b¶o t«i ph¶i kh«ng?Khi tªn chóa tµu côc c»n b¶o “ph¶i”, b¸c sÜ nãi: Anh cø uèng r­ưîu m·i như­ thÕ th× ®Õn ph¶i tèng anh ®i n¬i kh¸c.C¬n tøc giËn cña tªn cư­íp thËt d÷ déi. H¾n ®øng ph¾t dËy, rót so¹t dao ra, l¨m l¨m chùc ®©m. B¸c sÜ Ly vÉn dâng d¹c vµ qu¶ quyÕt: NÕu anh kh«ng cÊt dao, t«i quyÕt lµm cho anh bÞ treo cæ trong phiªn toµ s¾p tíi.LUYỆN ĐỌC DIỄN CẢMCHÚC CÁC EM HỌC SINHCHĂM NGOANHỌC GIỎI!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_4_tuan_25_khuat_phuc_ten_cuop_bien_nam.ppt
Giáo án liên quan