Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 21: Rút gọn phân số - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Có thể rút gọn phân số để được phân số có tử số và mẫu số bé đi mà phân số mới vẫn bằng phân số đã cho.

b)Cách rút gọn phân số

 Ví dụ 1 : Rút gọn phân số

Ta thấy : 6 và 8 đều chia hết cho 2, nên

3 và 4 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1, nên phân số

 không thể rút gọn được nữa. Ta nói rằng: phân số là phân số tối giản và phân

số đã được rút gọn thành phân số tối giản

 Ví dụ 2 : Rút gọn phân số

Ta thấy: 18 và 54 đều chia hết cho 2, nên

9 và 27 đều chia hết cho 9, nên

1 và 3 không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1, nên là phân số tối giản.

Vậy:

Khi rút gọn phân số ta có thể làm như sau :

- Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.

- Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 349 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 21: Rút gọn phân số - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Viết số thích hợp vào ô trống:6 :1515 :26==56 :1515 :26==53348 :1616 :48==848 : 1616 :648==288kiểm tra bài cũa/ Cho phân số 1015.Tìm phân số bằng phân số1015nhưng có tử số và mẫu số bé hơn. Ta có thể làm như sau :Ta thấy 10 và 15 đều chia hết cho 5. Theo tính chất cơ bản của phân số ta có :101515 : 5=310 : 5=Vậy.322=1510Nhận xét :* Tử số và mẫu số của phân số231510đều bé hơn tử số và mẫu số của phân số15* Hai phân số10và32bằng nhau. Ta nói rằng : Phân số152310đã được rút gọn thành phân sốCó thể rút gọn phân số để được phân số có tử số và mẫu số bé đi mà phân số mới vẫn bằng phân số đã cho.Ví dụ 1 :Rút gọn phân số8 : 26 : 24386.86Ta thấy : 6 và 8 đều chia hết cho 2, nên4343==3 và 4 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1, nên phân số không thể rút gọn được nữa.là phân số tối giảnVà phân số .4386đã được rút gọn thành phân số tối giảnTa nói rằng : Phân sốb) Cách rút gọn phân sốVí dụ 2 :Rút gọn phân số19 : 99.==27954 : 218 : 25418.5418Ta thấy : 18 và 54 đều chia hết cho 2, nên9 và 27 đều chia hết cho 9, nên.==327 : 9271 và 3 không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1, nên=1541831Là phân số tối giản.Vậy3.b)Cách rút gọn phân số Ví dụ 1 : Rút gọn phân số Ta thấy : 6 và 8 đều chia hết cho 2, nên3 và 4 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1, nên phân số không thể rút gọn được nữa. Ta nói rằng: phân số là phân số tối giản và phân số đã được rút gọn thành phân số tối giản Ví dụ 2 : Rút gọn phân sốTa thấy: 18 và 54 đều chia hết cho 2, nên 9 và 27 đều chia hết cho 9, nên1 và 3 không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1, nên là phân số tối giản.Vậy: 86344386541854 : 218 : 2=31279=868 : 26 : 2=43=43.27927 : 9 9 : 9=31=5418=541831Khi rút gọn phân số ta có thể làm như sau :- Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.- Chia tử số và mẫu số cho số đó.Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.Bài tập1/ Rút gọn các phân số :64812251522111036;;;;a/646 : 24 : 2==328128 : 412 : 4==23251525 : 515 : 5==53221122 : 1111 : 11==21;3675.103610 : 236 : 2==518367536 : 375 : 3==1225:;73371236;;;a/ Phân số nào tối giản ? Vì sao ?b/ Phân số nào rút gọn được ? Hãy rút gọn phân số đó.105361272930075 15;;b/;;35105=5 : 510 : 5=10 : 5=213612=12 : 12=36 : 12=31729=9 : 9=72 : 9=8130075=75 : 75=300 : 75=144=4 : 4=100 : 4=1252/ Trong các phân số :30010083072411004;15=15 : 5=35 : 5=3735a/ Trong các phân số :;73371236;;;8307241 Phân số :317;4;7372Là phân số tối giản 2/ Trong các phân số 1283;2128=8 : 412 : 4=3630;653630=30 : 636 : 6=Vì : Tử số và mẫu số của từng phân số này không cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.;73371236;;;8307241 b/ Phân số nào rút gọn được ? Hãy rút gọn phân số đó. Các phân số rút gọn được :3/ Viết số thích hợp vào ô trống:312277254===273694 Chỳc cỏc em chăm ngoan, học giỏi !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_21_rut_gon_phan_so_nam_hoc_2020_20.ppt