Bài giảng Tập làm văn Lớp 4 - Tuần 32 :Luyện tập xây đựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật - Nguyễn Thị Thu Lan

Chim công múa

Mùa xuân trăm hoa đua nôû, ngàn lá khoe sức sống mơn mởn. Mùa xuân cũng là mùa công múa.

 Công thường đi từng đôi nhẩn nha kiếm ăn giữa rừng. Chim công cũng bới như gà, ăn mối, ăn kiến, ăn sâu bọ như gaø nhaø. Khi kiếm ăn hay nhởn nhơ dạo xung quanh những gốc cây cổ thụ hoặc đậu trên cành cao, đuôi con công đực thu lại như chiếc quạt giấy khép hôø. Nhưng khi con công mái kêu “cút, cút” thì lặp tức con đực cũng lên tiếng “ực, ực” đáp lại, đồng thời xòe bộ đuôi thành một chiếc ô rực rỡ che rợp cả con mái. Từng đôi công suốt ngày kiếm ăn, suốt ngày múa vờn bên nhau. Chiếc ô màu sắc đẹp đến kì ảo xập xòe uốn lượn dưới ánh nắng xuân ấm áp.

Quả không ngoa khi người ta ví chim công là những nghệ sĩ múa của rừng xanh.

b/ Đoạn mở bài, kết bài mà em vừa tìm được giống kiểu mở bài, kết bài nào mà em đã học?

Mùa xuân trăm hoa đua nở, ngàn lá khoe sức sống mơn mởn. Mùa xuân cũng là mùa công múa.

Đoạn kết bài :

Kết bài mở rộng

Quả không ngoa khi người ta ví chim công là những nghệ sĩ múa của rừng xanh.

ppt19 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 391 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập làm văn Lớp 4 - Tuần 32 :Luyện tập xây đựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật - Nguyễn Thị Thu Lan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ ATÊN PHÂN MÔN: Tập làm vănBÀI, TIẾT, TUẦN: 32TÊN BÀI: Luyện tập xây đựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vậtGV Thực hiện: Nguyễn Thị Thu LanKIỂM TRA BÀI CŨ Tập làm vănCó 2 kiểu mở bài Mở bài trực tiếpMở bài gián tiếpCó 2 kiểu kết bài Kết bài không mở rộngKết bài mở rộngLuyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vậta/ Tìm đoạn mở bài vaø đoạn kết bài trong bài văn Chim công múa.b/ Đoạn mở bài, kết bài mà em vừa tìm được giống kiểu mở bài, kết bài nào mà em đã học?c/ Em có thể chọn những câu nào trong bài văn trên để: - Mở bài theo cách trực tiếp? - Kết bài theo cách không mở rộng? Đọc bài văn Chim công múa, trả lời các câu hỏi sau :Bài 1 Công thường đi từng đôi nhẩn nha kiếm ăn giữa rừng. Chim công cũng bới như gà, ăn mối, ăn kiến, ăn sâu bọ như gaø nhaø. Khi kiếm ăn hay nhởn nhơ dạo xung quanh những gốc cây cổ thụ hoặc đậu trên cành cao, đuôi con công đực thu lại như chiếc quạt giấy khép hôø. Nhưng khi con công mái kêu “cút, cút” thì lặp tức con đực cũng lên tiếng “ực, ực” đáp lại, đồng thời xòe bộ đuôi thành một chiếc ô rực rỡ che rợp cả con mái. Từng đôi công suốt ngày kiếm ăn, suốt ngày múa vờn bên nhau. Chiếc ô màu sắc đẹp đến kì ảo xập xòe uốn lượn dưới ánh nắng xuân ấm áp. Quả không ngoa khi người ta ví chim công là những nghệ sĩ múa của rừng xanh. Mùa xuân trăm hoa đua nôû, ngàn lá khoe sức sống mơn mởn. Mùa xuân cũng là mùa công múa.Chim công múa Công thường đi từng đôi nhẩn nha kiếm ăn giữa rừng. Chim công cũng bới như gà, ăn mối, ăn kiến, ăn sâu bọ như gaø nhaø. Khi kiếm ăn hay nhởn nhơ dạo xung quanh những gốc cây cổ thụ hoặc đậu trên cành cao, đuôi con công đực thu lại như chiếc quạt giấy khép hôø. Nhưng khi con công mái kêu “cút, cút” thì lặp tức con đực cũng lên tiếng “ực, ực” đáp lại, đồng thời xoè bộ đuôi thành một chiếc ô rực rỡ che rợp cả con mái. Từng đôi công suốt ngày kiếm ăn, suốt ngày múa vờn bên nhau. Chiếc ô màu sắc đẹp đến kì ảo xập xoè uốn lượn dưới ánh nắng xuân ấm áp. Quả không ngoa khi người ta ví chim công là những nghệ sĩ múa của rừng xanh. Mùa xuân trăm hoa đua nôû, ngàn lá khoe sức sống mơn mởn. Mùa xuân cũng là mùa công múa.Chim công múa Công thường đi từng đôi nhẩn nha kiếm ăn giữa rừng. Chim công cũng bới như gaø, ăn mối, ăn kiến, ăn sâu bọ như gaø nhaø. Khi kiếm ăn hay nhởn nhơ dạo xung quanh những gốc cây cổ thụ hoặc đậu trên cành cao, đuôi con công đực thu lại như chiếc quạt giấy khép hôø. Nhưng khi con công mái kêu “cút, cút” thì lặp tức con đực cũng lên tiếng “ực, ực” đáp lại, đồng thời xoè bộ đuôi thành một chiếc ô rực rỡ che rợp cả con mái. Từng đôi công suốt ngày kiếm ăn, suốt ngày múa vờn bên nhau. Chiếc ô màu sắc đẹp đến kì ảo xập xoè uốn lượn dưới ánh nắng xuân ấm áp. Quả không ngoa khi người ta ví chim công là những nghệ sĩ múa của rừng xanh. Mùa xuân trăm hoa đua nôû, ngàn lá khoe sức sống mơn mởn. Mùa xuân cũng là mùa công múa.Chim công múa Công thường đi từng đôi nhẩn nha kiếm ăn giữa rừng. Chim công cũng bới như gà, ăn mối, ăn kiến, ăn sâu bọ như gaø nhaø. Khi kiếm ăn hay nhởn nhơ dạo xung quanh những gốc cây cổ thụ hoặc đậu trên cành cao, đuôi con công đực thu lại như chiếc quạt giấy khép hôø. Nhưng khi con công mái kêu “cút, cút” thì lặp tức con đực cũng lên tiếng “ực, ực” đáp lại, đồng thời xòe bộ đuôi thành một chiếc ô rực rỡ che rợp cả con mái. Từng đôi công suốt ngày kiếm ăn, suốt ngày múa vờn bên nhau. Chiếc ô màu sắc đẹp đến kì ảo xập xòe uốn lượn dưới ánh nắng xuân ấm áp. Quả không ngoa khi người ta ví chim công là những nghệ sĩ múa của rừng xanh. Mùa xuân trăm hoa đua nôû, ngàn lá khoe sức sống mơn mởn. Mùa xuân cũng là mùa công múa.Chim công múa * §o¹n më bµi : Mïa xu©n tr¨m hoa ®ua në, ngµn l¸ khoe søc sèng m¬n mën. Mïa xu©n còng lµ mïa c«ng móa.* Đoạn kết bài : Qu¶ kh«ng ngoa khi ng­êi ta vÝ chim c«ng lµ nh÷ng nghÖ sÜ móa cña rõng xanh. Mở bài gián tiếp Kết bài mở rộngb/ Đoạn mở bài, kết bài mà em vừa tìm được giống kiểu mở bài, kết bài nào mà em đã học?c/ Em có thể chọn những câu nào trong bài văn trên để : - Mở bài theo cách trực tiếp? - Kết bài theo cách không mở rộng?Thảo luận nhóm đôi Công thường đi từng đôi nhẩn nha kiếm ăn giữa rừng. Chim công cũng bới như gaø, ăn mối, ăn kiến, ăn sâu bọ như gaø nhaø. Khi kiếm ăn hay nhởn nhơ dạo xung quanh những gốc cây cổ thụ hoặc đậu trên cành cao, đuôi con công đực thu lại như chiếc quạt giấy khép hôø. Nhưng khi con công mái kêu “cút, cút” thì lặp tức con đực cũng lên tiếng “ực, ực” đáp lại, đồng thời xoè bộ đuôi thành một chiếc ô rực rỡ che rợp cả con mái. Từng đôi công suốt ngày kiếm ăn, suốt ngày múa vờn bên nhau. Chiếc ô màu sắc đẹp đến kì ảo xập xòe uốn lượn dưới ánh nắng xuân ấm áp. Quả không ngoa khi người ta ví chim công là những nghệ ỡi múa của rừng xanh. Mùa xuân trăm hoa đua nôû, ngàn lá khoe sức sống mơn mởn. Mùa xuân cũng là mùa công múa.Chim công múa* Kết bài mở rộng: Quả không ngoa khi người ta ví chim công là những nghệ sĩ múa của rừng xanh.* Kết bài không mở rộng: Chiếc ô màu sắc đẹp đến kỳ ảo xập xòe uốn lượn dưới ánh nắng xuân ấm áp. * Mở bài gián tiếp: Mùa xuân trăm hoa đua nở, ngàn lá khoe sức sống mơn mởn. Mùa xuân cũng là mùa công múa.* Mở bài trực tiếp: Mùa xuân là mùa công múa. Viết đoạn mở bài cho bài văn tả con vật em vừa làm trong tiết tập làm văn trước theo cách mở bài gián tiếp. Gia đình em có rất nhiều vật nuôi. Những con vật ấy rất là đáng yêu và dễ thương. Nào là mèo, cá cảnh và cả hai con sáo hót rất hay. Nhưng người bạn thân thiết hay đón em từ cổng mỗi khi em đi đâu về là chú cún con.Bài tham khảoBài 2 Viết đoạn kết bài cho bài văn tả con vật em vừa làm trong tiết tập làm văn trước theo cách kết bài mở rộng. Thöù bảy, ngày 16 tháng 4 năm 2011 Tập làm vănBài 3Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật Tập làm vănLuyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vậtCủng cố1/ Trong hai đoạn văn sau, đoạn nào là đoạn mở bài gián tiếp ?a. Phương đông vừa ửng hồng, không gian vẫn còn mờ ảo bởi màn sương đêm còn giăng kính. Bỗng một tiếng gà gáy vang động xé tan màn sương sớm:“Òóo!”. Đó là tiếng gáy của chú gà trống nhà em.b. Để tạo nguồn thu nhập cho gia đình, mẹ em nuôi một đàn gà. Trong đàn gà đó, em thích nhất là chú gà trống.2/ Trong hai đoạn văn sau, đoạn nào là đoạn kết bài mở rộng ?b. Chú gà trống vừa đẹp vừa oai vệ và dũng mãnh. Ngoài ra, chú còn là chiếc đồng hồ báo thức chính xác, vui nhộn, sống động nhất mà các hãng đồng hồ hiện nay chẳng bao giờ tạo ra được. Vì vậy, em chăm sóc chú thật chu đáo.a. Chú mèo giúp gia đình em bắt chuột. Vì vậy, em rất yêu quý chú.Chọn ý trả lời đúng1/ Trong hai đoạn văn sau, đoạn nào là đoạn mở bài gián tiếp ?a. Phương đông vừa ửng hồng, không gian vẫn còn mờ ảo bởi màn sương đêm còn giăng kính. Bỗng một tiếng gà gáy vang động xé tan màn sương sớm:“Òóo!”. Đó là tiếng gáy của chú gà trống nhà em.b. Để tạo nguồn thu nhập cho gia đình, mẹ em nuôi một đàn gà. Trong đàn gà đó, em thích nhất là chú gà trống.Chọn ý trả lời đúng2/ Trong hai đoạn văn sau, đoạn nào là đoạn kết bài mở rộng ?b. Chú gà trống vừa đẹp vừa oai vệ và dũng mãnh. Ngoài ra, chú còn là chiếc đồng hồ báo thức chính xác, vui nhộn, sống động nhất mà các hãng đồng hồ hiện nay chẳng bao giờ tạo ra được. Vì vậy, em chăm sóc chú thật chu đáo.a. Chú mèo giúp gia đình em bắt chuột. Vì vậy, em rất yêu quý chú.Chọn ý trả lời đúngDẶN DÒVề nhaø viết hoàn chỉnh bài văn miêu taû con vật mà mình yêu thích.- Chuẩn bị : Mieâu taû con vaät (Kiểm tra viết) Tập làm vănLuyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_lam_van_lop_4_tuan_32_luyen_tap_xay_dung_mo_ba.ppt
Giáo án liên quan