Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 33: Mở rộng vốn từ Lạc quan-Yêu đời - Đặng Thị Sáu

Bài tập 1: Trong mỗi câu dưới đây, từ lạc quan được dùng với ý nghĩa nào?

Tình hình đội tuyển rất lạc quan.

Chú ấy sống rất lạc quan.

Lạc quan là liều thuốc bổ.

Lạc quan là luôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹp, có triển vọng.

Bài tập 2: Xếp các từ có tiếng lạc cho trong ngoặc đơn
thành hai nhóm (lạc quan, lạc hậu, lạc điệu, lạc đề,
lạc thú).

a)Những tiếng trong đó lạc có nghĩa là “vui, mừng”.

b)Những tiếng trong đó lạc có nghĩa là “rớt lại, sai”.

GIẢI NGHĨA TỪ

Lạc quan Có cái nhìn, thái độ tin tưởng ở tương lai tốt đẹp, có nhiều triển vọng.

Lạc thú Những thú vui làm cho nhiều người thích và ước muốn có được.

Lạc hậu Bị ở lại phía sau, không theo kịp đà tiến bộ, phát triển chung.

Lạc điệu Sai, lệch ra khỏi điệu của bài hát, bản nhạc.

Lạc đề Không theo đúng chủ đề, đi chệch yêu cầu về nội dung.

ĐẶT CÂU

Lúc ở chiến khu Việt Bắc Bác Hồ sống rất lạc quan.

Những lạc thú tầm thường dễ làm hư hỏng con người.

Chiếc ti vi này đã lạc hậu rồi.

Bạn đã hát lạc điệu rồi.

Bạn đã làm lạc đề bài văn rồi.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 384 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 33: Mở rộng vốn từ Lạc quan-Yêu đời - Đặng Thị Sáu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ ATÊN PHÂN MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂUTÊN BÀI: MRVT: LẠC QUAN YÊU ĐỜI TUẦN: 33GV Thực hiện: Đặng Thị Sáu2Bài : THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NGUYÊN NHÂN CHO CÂUCâu hỏi 1: Khi nào thì ta thêm trạng ngữ chỉ nguyênnhân cho câu? Trả lời: Để giải thích nguyên nhân của sự việc hoặctình trạng nêu trong câu, ta có thể thêm vào câu trạngngữ chỉ nguyên nhân. ®iÓm103Câu hỏi 2: Trạng ngữ chỉ nguyên nhân trả lời cho câu hỏi nào?Trả lời: Trạng ngữ chỉ nguyên nhân trả lời cho các câu hỏi: Vì sao? Nhờ đâu? Tại đâu?. ®iÓm1045Mở rộng vốn từ: LẠC QUAN – YÊU ĐỜIM«n: LuyÖn tõ vµ c©uSGK/1456Bài tập 1: Trong mỗi câu dưới đây, từ lạc quan đượcdùng với ý nghĩa nào? CÂUTình hình đội tuyểnrất lạc quan.Luôn tin tưởngở tương lai tốt đẹpNGHĨACó triển vọng tốt đẹp Lạc quanlà liều thuốc bổ. Chú ấy sốngrất lạc quan. XXX7Lạc quan là luôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹp, có triển vọng.Lạc quan có nghĩa là gì?8Bài tập 2: Xếp các từ có tiếng lạc cho trong ngoặc đơn thành hai nhóm (lạc quan, lạc hậu, lạc điệu, lạc đề, lạc thú). a)Những tiếng trong đó lạc có nghĩa là “vui, mừng”.b)Những tiếng trong đó lạc có nghĩa là “rớt lại, sai”.9Lạc quan Lạc thú Lạc hậu Lạc điệu Lạc đềCó cái nhìn, thái độ tin tưởng ởtương lai tốt đẹp, có nhiều triển vọng. Những thú vui làm cho nhiều ngườithích và ước muốn có được. Bị ở lại phía sau, không theo kịp đàtiến bộ, phát triển chung.Sai, lệch ra khỏi điệu của bài hát, bản nhạc.Không theo đúng chủ đề, đi chệchyêu cầu về nội dung.GIẢI NGHĨA TỪ10a.Những tiếng trong đó lạccó nghĩa là “vui, mừng”.b.Những tiếng trong đó lạccó nghĩa là “rớt lại, sai”.lạc quanlạc thúlạc hậulạc điệulạc đềĐÁP ÁN11Lúc ở chiến khu Việt Bắc Bác Hồ sống rất lạc quan.Những lạc thú tầm thường dễ làm hư hỏng con người.Chiếc ti vi này đã lạc hậu rồi.Bạn đã hát lạc điệu rồi.Bạn đã làm lạc đề bài văn rồi.ĐẶT CÂU12Bài tập 3: Xếp các từ có tiếng quan cho trong ngoặcđơn thành ba nhóm ( lạc quan, quan quân, quan hệ,quan tâm ). a.Những từ trong đó quan có nghĩa là “quan lại”.b.Những từ trong đó quan có nghĩa là “nhìn, xem”.c.Những từ trong đó quan có nghĩa là“liên hệ, gắn bó”.13quan quân Quân đội của nhà nước phong kiến.quan hệ Sự gắn liền về mặt nào đó giữa haihay nhiều sự vật với nhau. quan tâm Để tâm, chú ý thường xuyên đến. GIẢI NGHĨA TỪ14a.Những từ trong đó quan có nghĩa là “quan lại”.b.Những từ trong đó quan có nghĩa là “nhìn, xem”.c.Những từ trong đó quan có nghĩa là “liên hệ, gắn bó”.quan quânlạc quanquan hệ, quan tâmBài tập 3: Xếp các từ có tiếng quan cho trong ngoặcđơn thành ba nhóm ( lạc quan, quan quân, quan hệ,quan tâm ). 15 Bài tập 4: Các câu tục ngữ sau khuyên người ta điều gì?a.Sông có khúc, người có lúc.b.Kiến tha lâu cũng đầy tổ. Nghĩa đen: Dòng sông có khúc thẳng, khúc quanh,khúc rộng, khúc hẹpcuộc đời con người có lúc sungsướng, có lúc gian khổ, có lúc vui vẻ, có lúc buồn rầulo lắng Nghĩa đen: Con kiến rất nhỏ bé, mỗi lần chỉ thađược một ít mồi nhưng chúng rất chăm chỉ nên cũngsẽ có lúc thức ăn chất đầy tổ. 16a.Sông có khúc, người có lúc.Lời khuyên: Gặp khó khăn là chuyện thường tình,không nên buồn phiền, nản chí.ĐÁP ÁNb.Kiến tha lâu cũng đầy tổ.Lời khuyên: Nhiều cái nhỏ góp lại sẽ thành cái lớn;kiên trì, nhẫn nại sẽ thành công.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_4_tuan_33_mo_rong_von_tu_lac_q.ppt