Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 6: Where’s your school? (Lesson 3) - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Warm-up: This is the way
This is the way we go to school,
Go to school, go to school.
This is the way we go to school,
So early in the morning.
This is the way we go for a walk,
For a walk, for a walk.
This is the way we go for a walk,
So early in the morning.

What is the name of your school?

Where is your school?

What class are you in?

Where’s the school?

It’s in Nguyen Trai street.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 6: Where’s your school? (Lesson 3) - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UNIT 6: Where’s your school? LESSON 3Warm-up: This is the way This is the way we go to school, Go to school, go to school. This is the way we go to school, So early in the morning.   This is the way we go for a walk, For a walk, for a walk. This is the way we go for a walk, So early in the morning.What is the name of your school?Where is your school?What class are you in?Lucky numbers132456Lucky numberWhere’s the school? It’s in Nguyen Trai street.What’s the name of the school?It’s Chu Van An primary school.What class are you in?I’m in class ......What class is she in?She’s in class 4B.Unit 6: Where’s your school?Lesson 3 schschschoolThis is our school.skskskippingMai likes skipping.strstrstreetMy school is in Nguyen Du Street.Unit 6. Lesson 3streetstreetstreamschoolskatingUnit 6. Lesson 3

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_4_unit_6_wheres_your_school_lesson_3.ppt