Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 6: Phép cộng - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

1. Ví dụ:

a) 48352 + 21026 = ?

Cộng theo thứ tự từ phải sang trái

2 cộng 6 bằng 8, viết 8.

5 cộng 2 bằng 7, viết 7.

3 cộng 0 bằng 3, viết 3.

 8 cộng 1 bằng 9, viết 9

2 cộng 4 bằng 6, viết 6.

48352 + 21026 =

Khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên ta làm như thế nào? Thực hiện các phép tính theo thứ tự nào?

 Ghi nhớ:

Khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên ta thực hiện đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng viết thẳng cột với nhau.

Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Bài 3: Một huyện trồng 325164 cây lấy gỗ và 60830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Số cây cả huyện đó đã trồng được là :

325164 + 60830 = 385994 (cây)

Đáp số : 385994 cây

 

ppt12 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 6: Phép cộng - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ:2 phút 10 giây = giây4 tấn 85kg = kg1304085Phép cộng (trang 38)a) 48352 + 21026 = ?4835221026 87369Cộng theo thứ tự từ phải sang trái: 2 cộng 6 bằng 8, viết 8. 5 cộng 2 bằng 7, viết 7. 3 cộng 0 bằng 3, viết 3. 8 cộng 1 bằng 9, viết 9. 2 cộng 4 bằng 6, viết 6.48352 + 21026 = 69378+1. Ví dụ:b) 367859 + 541728 = ?367859541728 78590Cộng theo thứ tự từ phải sang trái:367859 + 541728 = 9095879 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1. 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. 8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9 viết 9. 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9 viết 9.+1. Ví dụ:Phép cộng (trang 38)Khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên ta làm như thế nào? Thực hiện các phép tính theo thứ tự nào?1. Ví dụ: Ghi nhớ: Khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên ta thực hiện đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng viết thẳng cột với nhau. Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.1. Ví dụ:a) 4682 + 2305 = b) 2968 + 6524 =5247 + 2741 = 3917 + 5267 = 5247 2741 7988+ 4682 2305 6987+ 2968 6524 9492+ 3917 5267 9184+Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2018 Bài 1: Đặt tính rồi tính1. Ví dụ:2. Luyện tậpa) 4685 + 2347 =57696 + 814 =7032 585101. Ví dụ:2. Luyện tậpBài 2: Tínhb) 186954 + 247436 =434390793575 + 6425 = 800000Bài 1:Phép cộng 1. Ví dụ:2. Luyện tậpBài 2: Bài 1:Bài 3: Một huyện trồng 325164 cây lấy gỗ và 60830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây?Tóm tắtCây lấy gỗ : 325 164 cây Cây ăn quả : 60 830 cây Cây ? Bài giải Số cây cả huyện đó đã trồng được là : 325164 + 60830 = 385994 (cây)Đáp số : 385994 cây2. Luyện tậpBài 3:Bài 1:Bài 2: Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 20181. Ví dụ:2. Luyện tậpBài 2: Bài 1:Bài 3: Bài 4: Tìm xa) x – 363 = 975 x = 975 + 363x = 1338 b) 207 + x = 815 x = 815 - 207 x = 608TRÒ CHƠI:Ai nhanh -Ai đúngHãy khám phá câu hỏi bí mật ẩn sau các con vật: Khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên ta thực hiện đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ phải sang trái. 7785Khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên ta đặt tính như thế nào? Thực hiện các phép tính theo thứ tự nào? Tính: 2547+5238 =0Bắt đầu12345Chúc các em học tốt !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_6_phep_cong_nam_hoc_2020_2021_truo.ppt
Giáo án liên quan